Advanced Search found 6 item(s) featuring "Jan Boon"

1930-04-26 Een onnoozel hart in de wereld (H.B.)
  • . . . te Brussel, de creatie plaats van het nieuwste stuk van Michel de Ghelderode , "Een onnoozel hart in de wereld" (Nederlandsch van Jan Boon ). Met dit "verdrietig blijspel" bestaande uit "tien tafereelkens vol droeven onzin" zal het Vlaamsche Volkstooneel in stad en land eene nieuwe reeks . . .
1935-08-01 Barabbas (Anon.)
  • . . . Opvoering van "Barabbas" te Nieuwpoort Het machtig en ook wel veelomstreden gewijd treurspel "Barabbas", van Michel de Ghelderode , Nederlandsch J.F. Boon , wordt op Zondag 11 Oogst 1935, in openluchtvertooning, op de Groote Markt van Nieuwpoort opgevoerd. De vertooning gaat door 's avonds . . .
1935-06-08 Barabbas (Anon.)
  • . . . zeer stipt, op het Redemptoristencollege te Esschen, de eerste opvoering plaats grijpen van "Barabbas" van Michel de Ghelderode , vertaling Jan F. Boon , onder regie van Pater Jozef Boon , met de studenten van het college. Deze eerste opvoering gebeurt in de zaal van . . .
1931-10-01 Argument bij Barrabas (Jan Boon)
  • . . . dramatischen vorm een kantiek des bloeds vervloeiend in een kantiek der liefde. En, geloof me, niets anders dan dat. Brussel, 1 Oktober 1931. Jan BOON . . . .
1938-11 "De Knecht van twee Meesters" van Goldoni (Willem Putman)
  • . . . hij zou waarschijnlijk Verheyen een proces aandoen. En dat zou eerst recht interessant worden. Ik zou gaarne als zijn advokaat optreden, Jan Boon zou kunnen voor den regisseur pleiten. En dan een jury, voor de helft links en voor de helft rechts. Michel van . . .
1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
  • . . . De tooneelrenaissance in Vlaanderen door Jan Boon . Preludium. Wij waanden ons voor den oorlog rijk toen, zoo ongeveer 50 jaar na elders, het realistisch tooneel zijn intrede deed . . .