Barabbas

Anon., 1935-08-01


Source

De Standaard, 1935-08-01


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◻◻ Anon.: Barabbas... 1935-06-08
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: Elckerlyc... 1935-08-11
 3. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: Het religieus toonee... 1936-06-19
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: De zot te Leuven... 1920-11-09
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: De landdag van het N... 1935-06-25

Opvoering van "Barabbas" te Nieuwpoort

Het machtig en ook wel veelomstreden gewijd treurspel "Barabbas", van Michel de Ghelderode, Nederlandsch J.F. Boon, wordt op Zondag 11 Oogst 1935, in openluchtvertooning, op de Groote Markt van Nieuwpoort opgevoerd.

De vertooning gaat door 's avonds van 7 tot 10 uur. De talentvolle regisseur Pater Boon die het spel leidt en het met zijn groep van 60 studenten en een massa-figuratie van minstens 200 man, vertolkt vond Nieuwpoort de ideale omlijsting van Toren, Hallen en stadhuis op het drama tot zijn hoogste recht te doen komen.

Door de zorgen van de plaatselijke afdeeling van het Davidsfonds wordt dit grootsch opzetten uitvoer gebracht. Het kan niet verheeld worden dat het een gewaagd stuk is, maar die durf heeft allerwege begeestering en instemming verwekt. Het is dan ook niet te betwijfelen dat alle Vlaamsche kunstminnaars, deze eenig-geboden gelegenheid om een kunstprestatie van bedeed en belang te bewonderen niet zullen nalaten dit opzet te steunen. Te Nieuwpoort zou het op Zondag 11 Oogst moeten breulen van Vlamingen uit den Westhoek, uit Veurne-Ambacht, uit Noord- en Midden Vlaanderen, en ja, uit de meer afgelegen Vlaamsche gouwen. Vele Vlamingen uit het Binnenland zullen rond dit tijdstip hun verlof doorbrengen langsheen de kust. Hier wordt hen nu de gelegenheid voorgeschoteld om midden hun rustig verlof een kunstuiting bij te wonen en te steunen, die ze misschien nergens meer zullen aantreffen.

De prijzen zijn zoo laag mogelijk gesteld. Er zal gezorgd worden dat alle plaatsen zijplaatsen zijn. Men kan op voorhand zijn plaatsen bespreken bij Juul Filliaert, 98, Langestraat, Nieuwpoort, Telefoon 148, postchekrekening 71599). Het gaat hier niet om geld te slaan. Het gaat hier alleenlijk en uitsluitend om de gemeenschap een der schoonheidskanten van ons volk te laten genieten en meteen een kunstwerk te steunen. De prijzen zijn 10, 7 en 5 frank. Als een meevaller mag het gelden dat trams en treinen in alle richtingen in aangepaste uurregeling rijden.

"Barabbas" is het stuk dat bij zijn eerste opvoeringen in gesloten zalen alle kunstmiddens in beroering bracht. Nu wordt het voor de derde maal in openluchtvertooning voorgebracht. Te Esschen bij de eerste opvoering werd het een buitengewoon succes. Hier zal de uitvoering deze van Esschen overtreffen. De plaats waar het spel opgevoerd wordt ligt kalm en is rustig. Geen stoornis van gerij, geen gerinkel van trams, geen geluid van auto's. Het spel wordt gespeeld in een feërieke belichting van Toren, Stadhuis en Hallen. Twee honderd opvoerders worden krachtig gedrild om de massa-bewegingen ten beste te doen slagen. En de muziek van toondichter A. Meulemans die 't spel schraagt wordt door een speciaal orkest uitgevoerd.

Peter L. Berghe houdt het orkest- en slagwerk door de studenten van Esschen uitgevoerd onder zijn leiding.

Dat onze Vlaamsche kunstminnaars thans deze prestatie naar waarde weten te schatten.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◻◻ Anon.: Barabbas... 1935-06-08
  (author) Anon. • Barabbas • Michel De Ghelderode • (date-year) 1935 • Jozef Boon • Arthur Meulemans • Jan Boon
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: Elckerlyc... 1935-08-11
  (author) Anon. • (date-month) 1935-08 • (date-year) 1935
 3. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: Het religieus toonee... 1936-06-19
  spel • Jozef Boon • Arthur Meulemans
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: De zot te Leuven... 1920-11-09
  (author) Anon. • spel
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: De landdag van het N... 1935-06-25
  (author) Anon. • (date-year) 1935
 6. ◼◻◻◻◻ M.S.: Creatie van "Donkere... 1930-04-07
  spel • Jozef Boon
 7. ◼◻◻◻◻ Anon.: Katholieke kunst en ... 1934-04
  (author) Anon. • Barabbas • Michel De Ghelderode
 8. ◼◻◻◻◻ Jan Boon: Argument bij Barraba... 1931-10-01
  Barabbas • Michel De Ghelderode • Jan Boon
 9. ◼◻◻◻◻ Anon.: "Voor God en den Eve... 1929-01-29
  (author) Anon. • spel
 10. ◼◻◻◻◻ Robert Erkens: Een onnoozel hart in... 1930-07
  Barabbas • Michel De Ghelderode • spel