Advanced Search found 10 item(s) featuring "Barabbas"

1929-03-25 Nieuwsjes uit de tooneelwereld (J.B.)
  1935-08-01 Barabbas (Anon.)
   1935-06-08 Barabbas (Anon.)
    1934-01-30 Opvoering van "Jezabel", door de Katholieke Gilde te Esschen (M.S.)
     1931-10-01 Argument bij Barrabas (Jan Boon)
      1934-04 Katholieke kunst en Radio Catholique Belge (Anon.)
       1930-07 Een onnoozel hart in de wereld (Robert Erkens)
        1938-11-30 Modernistische experimenten: Michel De Ghelderode (Willem Putman)
         1930-10 De Geestelike, d. i. de Zedelik-Godsdienstige Waarde in het Katholiek Tooneelrenouveau (Aloïs de Maeyer)
          1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)