Advanced Search found 2 item(s) featuring "Jef Haugen"

1935-06-25 De landdag van het Nationaal Tooneelverbond te Leuven (Anon.)
  • . . . en de onderwijzers moeten voor deze zaak gewonnen worden en ook de middelbare scholen moeten het belang van het tooneelstuk inzien. De h. Haugen deelt mede dat er verzoekschriften zouden moeten gezonden worden aan den h. Minister voor het bekomen van meer toelagen voor de tooneelvereenigingen. Tevens zou . . .
1925-09-25 Jef Haugen : "Waar schuilt het geluk?" H. Coopmans en D. Claeys : "De Prins" in den Vlaamschen Schouwburg, Brussel (Willem Putman)
  • . . . Jef Haugen : "Waar schuilt het geluk ?" H. Coopman en D. Claeys : "De Prins" in den Vlaamschen . . .
  • . . . een stuk in één bedrijf van D. Claeys en H. Coopman en Waar schuilt het geluk ?, drama van Jef Haugen . Haugen is een verdienstelijk volksschrijver, wiens vroegere stukken Gaat en vermenigvuldigt en Het zwart schaap een zeker succes behaalden, vooral wegens . . .
  • . . . bedrijf van D. Claeys en H. Coopman en Waar schuilt het geluk ?, drama van Jef Haugen . Haugen is een verdienstelijk volksschrijver, wiens vroegere stukken Gaat en vermenigvuldigt en Het zwart schaap een zeker succes behaalden, vooral wegens den durf van de . . .
  • . . . en Het zwart schaap een zeker succes behaalden, vooral wegens den durf van de in ieder dezer werken beoogde sociale tendenz. Na wat Haugen vroeger schreef mochten wij iets beters verwachten dan wat dit saaie, lawaaierige, vaak melodramatische spel, waarin ons over het geluk heelemaal niet nieuws wordt . . .