Advanced Search found 4 item(s) featuring "Jan Stalmans"

1935-01 Bij "Mysterium Crucis" te lede (Paul Hardy)
 • . . . bij 'n volgende gelegenheid met werk voor den dag komen dat minder literair, nog meer gebald, en rijker aan vokale vondsten zal zijn. Stalmans heeft uit «Mysterium Crucis» meer geput dan er aan spreekkoormateriaal instak. Kortom, hij heeft er tooverij mee uitgehaald. We begrijpen heel goed dat het . . .
 • . . . licht en kostumeering ontwierp en zelf de regie voerde over z'n werk. We gaan niet in utopieën vermeien, en den Heer geweld aandoen. Jan Stalmans beleefde en verlevendigde den tekst, teekende costumes en ontwierp de belichting, Hij bezit - binnen de gewone mogelijkheden van onze ondermaansche verzuchtingen - . . .
 • . . . verzuchtingen - al de kwaliteiten van 'n massakoor-regisseur. Muziek. Deze was van een sublieme, diendende bescheidenheid. 't Samenwerken van Albert en Stalmans mag 'n zegen genoemd worden, Albert beschikt over 'n wonderbaar aanvoelingsvermogen - niet alleen van den tekst als zoodanig, maar van de . . .
 • . . . zag. En verder een woordje over de aankleding der koorzeggers : gestyleerde soberheid gepaard aan gezond realisme! 't Spel. 1. De stem. Jan stalmans heeft al de psychische mogelijkheden van de menselijke stem geëxploiteerd, doch zonder maar een ogenblik het het gehate woord slachtoffer te laten worden . . .
1933-11 Na een debat (Aloïs De Maeyer)
 • . . . Waar praktisch te kort wordt geschoten zal de fout telkens te ontdekken zijn in de materiele uitwerking, (dit geldt ook voor den heer Stalmans waar die meent dat beweging de kracht van het woord onderdrukt. Slechte beweging, ja; goed integendeel, roept ze het woord op in zijn emotieve . . .
1934-11-20 De spreekkoren van Gery Helderenberg, door Aloïs de Maeyer (Aloïs de Maeyer)
 • . . . aanleiding van het verschijnen van Mysterium Crucis bij de uitgeverij "De Oogst" - en de ontworpen grootsche uitvoering onder leiding van den heer J. Stalmans , te Lede, voor Oktober 1934. Terzelfdertijd verscheen een idyllisch-keurig klein zeg-koor Als de ziel ontwaakt dat voor naar-mogelikheden-meer-beperkte meisjeskringen zeer geschikt is. Over . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
 • . . . studie-voormiddag aan de kwestie gewijd worden te Antwerpen. Waren er als debat-leiders Z. E. H. Jan Bernaerts , Lode Geysen , Jan Stalmans , Dr. Godelaine ; daar was ook Jozef Contrijn die van het eerste uur af met spreekkoren had begonnen langs . . .
 • . . . gemaakt, voor dat punt, met het tooneel, door het tooneel bilateraal te heeten en het spreekkoor unilateraal. Een andere kwestie, die vooral tusschen Stalmans en Al. de Maeyer ging was die van het gebaar : Al. de Maeyer wilde het gebaar als een factor . . .
 • . . . ging was die van het gebaar : Al. de Maeyer wilde het gebaar als een factor van het spreekkoor opeischen tegen Jan Stalmans . Deze stond tegen het gebaar gekant, omdat het soms den tekst hindert en niet amplifieert. Dit gezegde van Stalmans werd zeer sceptisch onthaald . . .
 • . . . geval opmerken van een schoolmeester die energiek een schooljongen aan de deur zet : eerst het gebaar en dan de woorden. Verder moet Stalmans vooral zich gehinderd gevoeld hebben door het gymnasiale gebaar; allen letterlijk op zelfde oogenblik één gebaar maken, gaat niet. Bij regie had ik echter . . .
 • . . . verlaten. Dit was echter nog niet bekend in de beweging, toen de opvoering plaats greep van «Mysterium crucis» te Lede-bij-Aalst, onder regie van Jan Stalmans en met muziek van Karel Albert . Dat was een koorspel — met deelen die zuiver spreekkoor waren, anderen waren spel, anderen . . .
 • . . . studenten het spreekkoor «KLAROENT VUUR !» gaf, met over boord gooien van het gymnasiale gebaar, was die sterk dynamische ritmiek een revelatie voor Jan Stalmans — en dadelijk ging deze aan het werk : met 100 Kajotsters paste hij nu de theoriën toe die we voorgelegd hadden : . . .
 • . . . Zoo, te Lede-bij-Aalst, bij de uitvoering van «Mysterium Crucis» het grandioos opgezette spreekkoor of koorspel van Gery Helderenberg onder regie van Jan Stalmans : het optreden van Chorus Satanae hinderde me geenszins omdat het zoo onafhankelijk scheen van het Chorus mysticus, zoo dat ze beiden niet . . .
 • . . . laat het worden tot een ritmiek van heel het lichaam, ontvouwend, deinend, tot een golving en soms tot een dans. En zoo heeft Jan Stalmans in z'n uitvoering van «Het werk onzer handen» met 100 Kajotsters de koorspreeksters van gezamenlijk gebaar dat ongedwongen gegeven was den tekst choreografisch . . .
 • . . . Ast. Fonteyne voor decor en costumeeren. Uitvoerige details kan men vinden in de nieuwe Credo-editie. (4) Voor het Vlaamsche land was Jan Stalmans die in K.V.R.O. als speaker optrad : waar deze regisseur zoo'n actief deel had tijdens de vorige jaren bij de ontwikkeling van tooneel . . .