Advanced Search found 6 item(s) featuring "Koninklijk Conservatorium, Brussel"

1925-09-19 Brusselsche kunstavond voor Borculo (Anon.)
 • . . . getuigen. Daarna zong hij Vlaamsche, Zuid-Afrikaansche en Nederlandsche liederen: symbool der eenheid van gevoel dat den Nederlandschen stam verbindt. Mevr. Wybauw-Detilleux, soliste van het Koninklijk Conservatorium , zong een aria van Laio en liederen van Benoit en Karel Mestdagh danste met mej. Nelly Ferguson op muziek van
1921-02-25 MUZIEK TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . MUZIEK TE BRUSSEL I Brussel, 25 Februari . Viermaal na mekaar heeft Léon Dubois , de bestuurder van het Conservatorium te Brussel, de intellectueele wereld van België's hoofdstad op de been gebracht; driemaal heeft hij de geestdrift ontketend van menschen, die men, in eene . . .
1921-09-27 Muziek te Brussel V (Karel Van de Woestijne)
 • . . . voor een belangrijk deel verminderd te worden. Tusschen Eugène Ysaye , den befaamden virtuoos, stichter der Ysaye-concerten, en liet bestuur van het Brusselsche conservatorium was een geschil ontstaan, dat ons met rampen bedreigde. Bij aanhoudend gebrek aan een goede concertzaal had, verleden jaar reeds, de thans afgetreden minister . . .
 • . . . wel onder lijden - deze zaal aangevraagd voor het beginnend seizoen. Zij was hem echter geweigerd geworden; Léon Dubois , bestuurder van het Conservatorium , die hierin misschien zijne rechten te bulten ging, had vermoedelijk gevonden dat wij het zonder de concerten van Ysaye wel doen konden. . . .
 • . . . zich begrijpen laat: Ysaye-concerten zijn ten onzent, ten rechte of ten onrechte, zeer populair. Naar de uitvoering staan zij beneden de concerten van het Conservatorium . Het Conservatorium voert echter slechts muziek van doode meesters uit, terwijl het een kenmerk is - of was - van de Ysaye-concerten, frisch . . .
 • . . . Ysaye-concerten zijn ten onzent, ten rechte of ten onrechte, zeer populair. Naar de uitvoering staan zij beneden de concerten van het Conservatorium . Het Conservatorium voert echter slechts muziek van doode meesters uit, terwijl het een kenmerk is - of was - van de Ysaye-concerten, frisch en levendig te . . .
 • . . . hoofd bleef van zijn uitnemend strijkkwartet, dit kwartet thans aanvullen mocht met het befaamde quatuor Capet uit Parijs, en met uitnemende professoren van ons Conservatorium ; met dezen samen wil hij kamermuziek in den zeer uitgebreiden zin van het woord uitvoeren:eene vreugde voor ieder die in Brussel van hoogere muziek . . .
1921-06-23 Muziek te Brussel III (Karel Van de Woestijne)
 • . . . met een geest van vuur - had aan zijne bezigheid van operettenleider niet genoeg: zijn werkzame hersenen dreven hem naar de bibliotheek van het Conservatorium en naar het muziekfonds van de Koninklijke Bibliotheek , en - het was voor dezen Italiaan eene openbaring. Het bleek hem, dat wij ongelooflijk . . .
 • . . . genieten, en zelfs uitvoeren in den weg kan staan. Het gebrek aan een behoorlijk lokaal bracht minister Destrée ertoe, de groote zaal van het Conservatorium voor particuliere ondernemingen beschikbaar te stellen, doch ook deze zaal voldoet maar half, en is trouwens veel te klein (al zijn te groote zalen . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
 • . . . 't laatste gehuldigd in zijn woning aan de Jan Van Rijswijcklaan, waar de heeren burgemeester Van Cauwelaert, Emiel Wambach , bestuurder van het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium , Coryn , bestuurder van de Fransche Opera en Derickx , uit naam van de Vlaamsche Opera , . . .
1921-09-19 MUZIKALE VERHUIZING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . plaatst, zelfs wat de uitvoering betreft. - De laatste praestatie van den Belgischen Toussaint de Sutter is eene hulde geweest aan zijn voorganger in Conservatorium en Kurzaal , aan den onder den oorlog gestorven Léo Rinskopf. Het kan zonder omwegen of restrictie gezegd: het is aan dezen rondborstigen, . . .