Brusselsche kunstavond voor Borculo

Anon., 1925-09-19


Source

Het Vaderland, 1925-09-19


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ Anon.: Pirandello in den Vl... 1924-10-09
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: Tooneel te Brussel: ... 1925-01-16
 3. ◼◼◻◻◻ Anon.: De Dief... 1920-11-05
 4. ◼◼◻◻◻ Anon.: Se non è vero... 1921-09-05
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: De Spooktrein... 1936-04-27

BRUSSELSCHE KUNSTAVOND VOOR BORCULO.

Vrijdag heeft in den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg te Brussel in een goed gevulde zaal een kunstavond plaats gehad, georganiseerd door het Verbond van Vlaamsche Tooneelvereenigingen van Brussel, ten bate der geteisterden in Nederland. De gezant en mevr. Vredenburgh en vele leden der Nederlandsche kolonie woonden het feest bij. Met Wien Nederlandsch Bloed werd geopend, dat de aanwezigen staande aanhoorden.

Nadat de Benoitkring twee koren ten gehoore had gebracht, hield Hullebroeck een korte toespraak, herinnerde aan alles wat Nederland voor de Belgische vluchtelingen deed in 1914 en zeide, dat de Belgen gelukkig waren op hun beurt van dankbaarheid te getuigen. Daarna zong hij Vlaamsche, Zuid-Afrikaansche en Nederlandsche liederen: symbool der eenheid van gevoel dat den Nederlandschen stam verbindt. Mevr. Wybauw-Detilleux, soliste van het Koninklijk Conservatorium, zong een aria van Laio en liederen van Benoit en Karel Mestdagh danste met mej. Nelly Ferguson op muziek van Schubert, Meulemans en Moszkowsky. Arie van den Heuvel, regisseur van den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg, droeg verzen voor van Vlaamsche en Hollandsche dichters en de tooneelmaatschappij De Meibloem vertoonde een tooneelspel van Maurits Sabbe. Alles vond veel bijval. Tijdens de pauze verkocht mej. Ferguson bloemen, waarvan de opbrengst eveneens aan de geteisterden ten goede komt.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ Anon.: Pirandello in den Vl... 1924-10-09
  (author) Anon. • vlaamschen schouwburg • Arie Vanden Heuvel • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: Tooneel te Brussel: ... 1925-01-16
  (author) Anon. • Arie Vanden Heuvel • Verbond der Brusselsche Tooneelmaatschappijen • (date-year) 1925 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 3. ◼◼◻◻◻ Anon.: De Dief... 1920-11-05
  (author) Anon. • vlaamschen schouwburg • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 4. ◼◼◻◻◻ Anon.: Se non è vero... 1921-09-05
  (author) Anon. • Arie Vanden Heuvel • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: De Spooktrein... 1936-04-27
  (author) Anon. • vlaamschen schouwburg • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 6. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: Tchapek : "R.U.R."... 1925-05-12
  vlaamschen schouwburg • (date-year) 1925 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 7. ◼◻◻◻◻ Anon.: Een théâtre d'avan... 1925-05-12
  (author) Anon. • Arie Vanden Heuvel • (date-year) 1925 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 8. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: Georg Kaiser : "Van ... 1925-12-20
  Arie Vanden Heuvel • (date-year) 1925 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 9. ◼◻◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
  (author) Anon. • vlaamschen schouwburg • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: Gouden tooneeljubile... 1934-03-01
  (author) Anon. • vlaamschen schouwburg • Verbond der Brusselsche Tooneelmaatschappijen • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel