Advanced Search found 2 item(s) featuring "Marcel Prévost"

1922-01-22 HULDIGING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . eenigszins zelf tot de Fransche letteren behoort, daar hij de zwager is van wijlen Edmond Rostand. De " Académie française " was vertegenwoordigd door Marcel Prévost en door Paul Bourget , wier beider beroemdheid kon opwegen tegen het gebrek aan vertegenwoordiging der overige Belgische academies. Mevrouw . . .
1926 Herman Teirlinck: "De man zonder lijf" (Lode Monteyne)
  • . . . «Le Fantôme du Moulin rouge»... We weten niet of hier kan gerept worden van iets meer dan toevalligheid. We herinneren ons enkel dat Marcel Prévost , laatst nog aan een interviewer vroeg of de schrijver, die een reeds uitgewerkt idee aanvulde en volmaakte niet even veel verdienste had als . . .