De telefoonjuffer

Cr., 1921-11-01


Source

De Standaard, 1921-11-01


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ Cr.: Het Hollandsch Wijfj... 1921-10-17
 2. ◼◻◻◻◻ Cr.: De nachtkroeg... 1922-03-12
 3. ◼◻◻◻◻ J.B.: Czardasvorstin... 1923-09-30
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Majoor Jelap... 1921-06-26
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Tangolita... 1921-09-05

"De telefoonjuffer". Operette in 3 bedrijven van Cubert, in de Folies Bergère

Voor deze operette mogen wij een flinken snok aan het klokzeel geven: zij liet ons het ongemengd genoegen smaken welke alle frische en degelijke kunst te schenken weet. Niet dat ons hier hooge kunst wordt geboden waarbij geest en gemoed in groote spanning komen, doch wij meenen dat deze operette, waarvan werd aangekondigd dat zij te Brussel voor het eerst het voetlicht zag, een eervol plaatsje inruimt in de rij der verdienstelijke operetten als daar zijn: "De Lustige Boer", "Liefdelied", "Balnacht", "Eva", "De dollarprinses", "De graaf van Luxemburg", "Het Hollandsch Wijfje", enz. Het repertorium is niet zoo heel uitgebreid, want niet alle auteurs hebben fijnheid van geest om drie of vier bedrijven te stofferen met [onleesbaar] die prettig en vroolijk stemmen zonder dat de hulp moet worden ingeroepen van het [onleesbaar]. Aldus moet ook "De Telefoonjuffer" eene behagelijke atmosfeer te scheppen waarvan de frischheid ? een oogenblik voor een zwoele walm wijken moet. Het dient al dadelijk gezegd: de muziek draagt hiet niet weinig toe bij. Dat zijn nu een warme, spontaan geschreven melodien welke het heele stuk in de hoogte houden, en met de prachtige lichteffekten wedijveren om er droomerige, tooverachtige tinten over heen te leggen. Maar ook het spel der acteurs laat al het mooie en ?? dezer operette ten volle tot zijn recht komen. Daar was vooreerst Mevr. De Veirman, voornaam en nobel als altijd, een echt aristocratisch telefoonjuffertje zooals er ook alleen maar bestaan in de fantaziewereld der operette. Elk woord, elk gebaar van haar is een "charme". Mejuf. Ghys was ditmaal in haar best momenten: ze zong en speelde verrassend schoon. En de heer Immers had weerom een rol naar zijn talent: met hem gaat heel het stuk door een storm, een bul van vroolijkheid. Waar hij verschijnt daar vleugelt de gezonde gemoedelijke lach over het volk. De Heeren Dorchaln en De Ridder stonden hem wakker ter zijde. Dit zijn enkele namen slechts, want ook in de mindere rollen werd verdienstelijk werk geleverd. "De Telefoonjuffer" zal, waar zij optreedt de harten verwerven


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ Cr.: Het Hollandsch Wijfj... 1921-10-17
  (date-year) 1921 • (author) Cr. • Das Hollandweibchen • Folies Bergère, Brussel
 2. ◼◻◻◻◻ Cr.: De nachtkroeg... 1922-03-12
  (author) Cr. • Folies Bergère, Brussel
 3. ◼◻◻◻◻ J.B.: Czardasvorstin... 1923-09-30
  Folies Bergère, Brussel • operette
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Majoor Jelap... 1921-06-26
  (date-year) 1921 • Folies Bergère, Brussel
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Tangolita... 1921-09-05
  (date-year) 1921 • Folies Bergère, Brussel
 6. ◼◻◻◻◻ T.B.: De lustige boer... 1920-03-21
  Der fidele Bauer • Folies Bergère, Brussel
 7. ◼◻◻◻◻ M.S.: In den Zesden Hemel... 1935-02-10
  Folies Bergère, Brussel • operette
 8. ◼◻◻◻◻ Anon.: "Prinses Zonneschijn... 1921-11-08
  (date-year) 1921 • (date-month) 1921-11
 9. ◼◻◻◻◻ MART: "Frederika" in de Fo... 1932-02-28
  Folies Bergère, Brussel • Liefdelied: zangspel in drie bedrijven
 10. ◼◻◻◻◻ T.B.: Walzertraum... 1920-05-01
  Folies Bergère, Brussel • operette