"Frederika" in de Folies-Bergère

MART, 1932-02-28


Source

De Standaard, 1932-02-28


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "De dorpsdokt... 1932-02-27
 2. ◼◻◻◻◻ Mart.: Mart., Te Brussel: F... 1932-06-05
 3. ◼◻◻◻◻ Cr.: De telefoonjuffer... 1921-11-01
 4. ◼◻◻◻◻ C. de B.: Mariken van Nieumegh... 1921-09-12
 5. ◼◻◻◻◻ H.B.: Te Brussel: Koninkli... 1932-02-01

"Frederika" in de Folies-Bergere

Bij de honderdste verjaring van het afsterven van Goethe, nu over gansch de beschaafde wereld hulde gebracht wordt aan de nagedachtenis van den dichter van "Faust" - dat groote meesterwerk van universeele beteekenis - wil ook de Folies-Bergere dankbaar het hare in deze bekorende Weener-operette zien we inderdaad den jongen Goethe zelf optreden als student te Straatsburg. Hij maakte er kennis met de mooie Frederika, dochter van den predikant van Sessenheim. Hij wordt zelfs dol verliefd op de reine maagd, als een roos bloeiend in de heerlijke hoven van Sessenheim. Goethe, de onsterfelijke dichter, wijdt haar zijn "Heideroosje" en andere onvergetelijke verzen. Doch zooals Frederika op het einde van het laatste bedrijf zoo mooi zegt: "De Voorzienigheid heeft niet gewild dat Goethe aan een enkel persoon zou toebehooren... hij behoort de gansche wereld".

Het heeft ons aangenaam verrast dat Ninie Verschoore den rol van Frederika heeft uitgekozen om, op Woensdag e.k., haar feestavond te vieren.

Zagen wij deze rijkbegaafde aktrice wel ooit beter? Stellig, in de rol van Frederika heeft zij een kolfje naar haar hand. Met al de vezels van haar hart beleefde zij als het ware deze rol en geen enkel oogenblik liet zij zich uit de door de omstandigheden geschapen atmosfeer wegrukken.

Frederika is dan ook haar lievelingsrol, waarmee zij ongetwijfeld Woensdag in menig open doek zal toegejuicht worden.

Armand Dorchain die ons in "Liefdelied" als Schubert, een staaltje van zijn kunnen gaf, heeft ons ook ditmaal als Goethe niet teleurgesteld, daar hij zich in alle opzichten onberispelijk voordeed. Emiel Stevens was een rasechte dominee en werd flink bijgestaan door Magdalena (Elise Mertens), zijn vrouw.

Salomea (Mariette Orban), evenals Frederika een dochter van den dominee, muntte uit door haar levendig spel. Julien Jaquay, die George Nyls wegens ziekte verhinderd op te treden, als echtgenoot van Salomea verving, heeft zich uit den slag getrokken, terwijl Constant Devuyst, die als Lenz vaak een al te potsierlijk figuur sloeg, evenals Jules Oebrechts in de rol van Prinselijk opvoeder, min of meer in de schaduw bleven... Hun rolvastigheid liet te wenschen, doch die zal, hopen we, bij de volgende vertooningen wel gebeterd zijn. De bijrollen werden op degelijke wijze verdedigd en zelfs... het schaap wist zijn rol te doen uitkomen!

Het rijke salondekor en het mooie lentelandschap met een lustig bebloemd Zomerprieeltje waren uit de bovenste lade en strekken de regie ter eere.

Franz Lehar, de komponist uit "Das Land des Lächelns", zorgde voor mooie muziekpareltjes die door het bevoegd orkest flink werden uitgevoerd.

Wij wenschen "Frederika" het grootste sukses.

MART

Van Vrijdag 26 Februari tot Donderdag 8 Maart, alle avonden te 8 uur ('s Zondags ook te 3u. 15), derde voorstelling van de operette-gala-reeks en ook ter herdenking van het afsterven van Goethe in Maart 1832, nu 100 jaar geleden: FREDERIKA, operette in 3 bedrijven, met de heerlijke muziek van Franz Lehar. (Armand Dorchain in de rol van Goethe en Ninie Verschoore in die van zijn geliefde Frederika Brion).


Items that may be related to this text

 1. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "De dorpsdokt... 1932-02-27
  (date-year) 1932 • (date-month) 1932-02
 2. ◼◻◻◻◻ Mart.: Mart., Te Brussel: F... 1932-06-05
  Mart • Folies Bergère, Brussel • (date-year) 1932
 3. ◼◻◻◻◻ Cr.: De telefoonjuffer... 1921-11-01
  Folies Bergère, Brussel • Liefdelied: zangspel in drie bedrijven
 4. ◼◻◻◻◻ C. de B.: Mariken van Nieumegh... 1921-09-12
  Faust • Johann Wolfgang von Goethe
 5. ◼◻◻◻◻ H.B.: Te Brussel: Koninkli... 1932-02-01
  (date-year) 1932 • (date-month) 1932-02
 6. ◼◻◻◻◻ J.V.G.: Nederlandsche Schouw... 1932-02-02
  (date-year) 1932 • (date-month) 1932-02
 7. ◼◻◻◻◻ Anon.: Te Brugge: De opvoer... 1932-03-03
  (date-year) 1932 • rol