Mart., Te Brussel: Folies Bergère: "Mijnheer Pastoor bij de Rijken"

Mart., 1932-06-05


Source

De Standaard, 1932-06-05


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◻◻◻◻ MART: "Frederika" in de Fo... 1932-02-28
 2. ◼◻◻◻◻ D.W.: Folies-Bergère: "Pe... 1929-04-15
 3. ◼◻◻◻◻ Anon.: Majoor Jelap... 1921-06-26
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Tangolita... 1921-09-05
 5. ◼◻◻◻◻ T.B.: De lustige boer... 1920-03-21

Te Brussel: Folies Bergère: "Mijnheer Pastoor bij de Rijken"

Van Vrijdag 3 tot Donderdag 16 Juni, het groot succes van het Theater Sarah Bernhardt te Parijs: "Mijnheer Pastoor bij de Rijken", tooneelspel in 5 bedrijven, naar "Mon Curé chez les Riches", van Clement Vautel.

Men zal zich ongetwijfeld de opvoering herinneren van "Mijnheer pastoor bij den Minister" die verleden jaar enorm sukses oogstte en waarin Gustaaf Steghers als hoofdpersoon optrad.

Van stonde af werd dan ook het verlangen uitgedrukt de bekende werken van Clement Vautel voor het voetlicht te zien brengen. Wij bedoelen "Mijnheer Pastoor bij de Rijken" en "Mijnheer Pastoor bij de Armen". De eerste roman werd tooneel klaar gemaakt door Andre De Larde en Pierre Chaine. En de heer Verrijcx, die zich inspant om het Folies Bergère-programma zoo aantrekkelijk mogelijk te maken, heeft ons thans de première van "Mijnheer Pastoor bij de Rijken" aangeboden.

Zeggen we het maar aanstonds: "Mijnheer Pastoor bij de Rijken" was een sukses over heel de lijn. Wij zijn dol veel gaan houden van de E. H. Peilegrin, den jovialen pastoor van Haze broek, die den gruwelijken oorlog meemaakte als pollu, die zegt wat hij meent en wars van alle achterbaks gekonkel, steeds zijn apostelische zending voor oogen heeft. We zien hem en willen hem niet anders zien dan met zijn zwaargenagelde soldatenschoenen, zijn bruine maarschuimpijp en zijn trouwen poedelhond die zijn meester vereert. Wij zelf dragen hem als een vereering toe om zijn eenvoud en rechtgeaardheid. Wij juichen hem toe als hij een lachende noot in het midden werpt, zijn vol eerbied als hij de verdwaalde zondaars met een goed woord of zoo noodig met een vliemend pleidooi op de goede baan terugbrengt, vol medevoelen als hij door de rijken vervolgd en bespied wordt en vol bewondering om zijn rein optimisme dat geen Winter kent.

De simpele provinciale pastoor, gaat al goeddoende voorbij en ziet niet om.

Wij achten het overbodig hier aan muggenzifterij te doen. Zeggen we liever dat mijnheer Pastoor (Jan Immers) zijn zware taak tot een goed einde heeft gebracht en eer van zijn werk haalt. Hij werd immers flink afgeteekend door het voortreffelijk spel der andere vertolkers: Leon Lambert, Frans M[?]nnoyer, Armand Dorchain, Ninie Verschoore en zooveel anderen. We wenschen echter meer bepaald de aandacht te vestigen op Geneviève, zeer flink geinterpreteerd door Jeanne Winterberg, een nieuwe kracht, die van bij haar eerst optreden getoond heeft dat zij de verwachtingen van den h. Bestuurder niet zal teleurstellen en een prachtaktrice wil worden.

We twijfelen er niet aan of "Mijnheer Pastoor bij de Rijken" wordt een uitgesproken sukses.

Een bezoekje aan de "Folies" zal men zich stellig deze week niet beklagen.

Om te eindigen houden we er aan hier voorzichtigheidshalve bij te voegen dat het werk voor volwassenen is.

MART.


Items that may be related to this text

 1. ◼◻◻◻◻ MART: "Frederika" in de Fo... 1932-02-28
  Mart • (date-year) 1932 • Folies Bergère, Brussel
 2. ◼◻◻◻◻ D.W.: Folies-Bergère: "Pe... 1929-04-15
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel
 3. ◼◻◻◻◻ Anon.: Majoor Jelap... 1921-06-26
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Tangolita... 1921-09-05
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel
 5. ◼◻◻◻◻ T.B.: De lustige boer... 1920-03-21
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel
 6. ◼◻◻◻◻ R.S.: De Dansgravin... 1923-01-07
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel
 7. ◼◻◻◻◻ M.S.: De reis rond de were... 1934-04-15
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel
 8. ◼◻◻◻◻ M.S.: In den Zesden Hemel... 1935-02-10
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel
 9. ◼◻◻◻◻ Cr.: Het Hollandsch Wijfj... 1921-10-17
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel
 10. ◼◻◻◻◻ M.S.: In 't Witte Paard... 1935-01-14
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel