In 't Witte Paard

M.S., 1935-01-14


Source

De Standaard, 1935-01-14


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◻◻ M.S.: In den Zesden Hemel... 1935-02-10
 2. ◼◼◻◻◻ M.S.: De reis rond de were... 1934-04-15
 3. ◼◼◻◻◻ R.S.: De Dansgravin... 1923-01-07
 4. ◼◻◻◻◻ D.W.: Folies-Bergère: "Pe... 1929-04-15
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Majoor Jelap... 1921-06-26

Folies-Bergere: Wederopvoering van "In 't Witte Paard"

In deze crisistijden zijn er schouwburgen die elk jaar het "Witte Paard" moeten inspannen, omdat dit heel wat meer dan gewone paardenkracht blijkt te bezitten en er haast altijd in gelukt het wankelend budget terug in evenwicht te krijgen.

Dit is stellig niet het geval voor de inrichting van den h. Verryck, die er waar anderen falen in geslaagd is het tooneelpubliek naar de Kruisvaartenstraat te trekken, maar we willen zeggen dat "Het Witte Paard" sinds jaren een uithangbord is dat evenmin als het hotel in Tyrolen vatbaar blijkt voor verdelging.

"Im weissen Rössl" is inderdaad van de naam van een hotel in Salzkammergut aan het Sint-Wolfsgangsmeer in Tirolen, waar ge heden ten dage nog uw intrek kunt nemen en het is hier dat de in heel de wereld bekende operette gesitueerd wordt. Het gegeven dat iedereen kent: de oberkellner van genoemd hotel is verliefd op de waardin, die echter een advokaat tracht te vangen doch door hem wordt afgescheept en dan toch met haar reeds uit zijn dienst ontslagen kellner huwt, is zooals men ziet niets meer noch minder dan een toepassing van het eeuwig driehoeksysteem. Maar de dichtelijke Tyrolennatuur, de prachtige kostumes, de schalksche avonturen, de ideale harmonie van vorm en spel, de mooie balletten en voor en boven alles de licht zwierige muziek van Benatzky, Gilbert, Granichstaedten en Stolz, die het geheel doen schetteren van leute en levensblijheid hebben dit zangspel gemaakt tot "De" operette, die altijd en overal, mits een goede vertolking, volle zalen haalt.

Er is stellig heel wat vereischt voor een degelijke opvoering van deze spectakel-operette en we mogen gerust zeggen dat de belangstelling niet wordt beschaamd, want er werd uiterst veel zorg gewijd aan de monteering en aan de vertolking. Mevr. Ninie Verschoore werd met vreugde teruggezien en toegejuicht in de rol van de waardin van "Het Witte Paard". De h. Borgers, wiens stemorgaan, spijts de goede berglucht, wat heeschheid verried, behaalde door zijn kundige typeering van den oberkellner een even overweldigend stukses. Gieseke is een komisch fabrikant en de h. Immers, die nu en dan wel wat Brusselsche zwans zocht tusschen te werken, heeft zich ditmaal niet aan overdreven charge bezondigd en we meenen dat hij in deze rol op zijn feestavond van Dinsdag e.k. verdiend mag toegejuicht worden. Zijn dochter wordt verpersoonlijkt door Mariette Francis, die wel een flinke kracht is en ook hier degelijk presteert, doch die haar gelaatsexpressie niet altijd beheerscht en door haar - we noemen het maar "reflexbewegingen" - soms een zonderlingen indruk maakt. Wat de h. José Morrisson als advokaat Stedler, ons niet vermocht te geven aan oratorische bespraaktheid, vergoedde hij ruimschoots door zijn ongemeen mooien zang.

Leon Lambert vertoonde een zeer puntigen professor Hinzelmann en Jules Oibrechts was een goedzakkige keizer Frans-Jozef. Georges Nylo, als Sigismund en Juffr. Winterberg als dochter van professor Hinzelman, brachten mooie duetten die stellig veel bijdroegen tot het sukses van den avond. Juffr. Winterberg werd verdiend met bloemen bedacht. Karel Immers was een echt Tyroolsche burgemeestertype. Karel Thyssens een caricaturalen opperhoutvester. Ook de bijrollen waren in de goede handen. Alhoewel er wat weifeling was bij den aanvang en de kindertooneeltjes wat waren verwaarloosd was het geheel toch goed verzorgd dankzij de regie van den h. Borgers, de keurige belichting, de suggestieve schilderachtige decorschildering, de prestatie der flink-gestyleerde danseressen in hun prachtige balletten en de onberispelijke uitvoering der begeleidende muziek door het goed gedrild orkest van den h. De Boeck.

"In 't Witte Paard", dat naast de komische effecten ook ontroering brengt doet u om zijn meeslepende rhythme telkenjare terugkeeren en ge neuriet het meest ontroerende wijsje zelfgenoegzaam na als ge u na een gezelligen avond naar huis begeeft:

Ja, dat gaat in 't leven zoo,

Allen gaat het even zoo,

Men krijgt niet altijd wat men wenscht...

Als men alles hebben zou

Wat men in zijn droomen wou...

Dan ging het leven recht naar wensch,

't Leven is nu niet zoo licht,

't Heeft veel dieper zin en zicht...


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◻◻ M.S.: In den Zesden Hemel... 1935-02-10
  Jan Immers • (date-year) 1935 • Folies Bergère, Brussel • (author) M.S. • August De Boeck
 2. ◼◼◻◻◻ M.S.: De reis rond de were... 1934-04-15
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel • (author) M.S. • Borgers
 3. ◼◼◻◻◻ R.S.: De Dansgravin... 1923-01-07
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel • Robert Stolz
 4. ◼◻◻◻◻ D.W.: Folies-Bergère: "Pe... 1929-04-15
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Majoor Jelap... 1921-06-26
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel
 6. ◼◻◻◻◻ Anon.: Tangolita... 1921-09-05
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel
 7. ◼◻◻◻◻ T.B.: De lustige boer... 1920-03-21
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel
 8. ◼◻◻◻◻ Cr.: Het Hollandsch Wijfj... 1921-10-17
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel
 9. ◼◻◻◻◻ J.V.G.: Robbedoes... 1935-01-07
  (date-month) 1935-01 • (date-year) 1935
 10. ◼◻◻◻◻ Mart.: Mart., Te Brussel: F... 1932-06-05
  Jan Immers • Folies Bergère, Brussel