De verdrukking van Ierland

Anon., 1923-05-13


Source

De Standaard, 1923-05-13


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ Anon.: Jack... 1920-12-27
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: Majoor Jelap... 1921-06-26
 3. ◼◼◻◻◻ L.O.: De Walküre... 1923-05-02
 4. ◼◼◻◻◻ L.O.: La Tosca... 1923-10-07
 5. ◼◼◻◻◻ L.O.: Te Antwerpen: Konink... 1923-04-04

De VERDRUKKING VAN IERLAND

Het is voor het katholiek tooneel "Kunst na den Arbeid" van Hasselt een ware triomf geweest.

De heer J. Theunissen, de gouden medaille van de Ecole Saint-Luc, te Luik, had samen met den heer M. Proesmans voor de schermen gezorgd. Dat was kunstwerk zoowel in de opvatting als in de uitvoering. Landelijker tooneel dan de plaats voor de woning van den Ierschen pastor hebben we zelden gezien, al scheen ons de pachterswoning wat te hut-achtig.

Het stuk op zich zelf is een opeenvolging van tegenstellingen in karakters en toestanden en daardoor wat geweldig, vooral in de ontknooping. Het pakkende van enkele tooneelen wordt door de langdradigheid ontzenuwd.

Zulks neemt niet weg, dat de vertolking waarlijk gelukt mag heeten. Onberispelijk was de heer M. Proesmans in de rol van den ouden Masterton: stem, bewegingen, houding, alles riep op onze sympathie voor dien verdrukten, vergrijsden en verhakkelden Ier, die ondanks alles de rechtvaardigheid lief had.

Meesterlijk wist de heer G. Degreve de rol van den hooghartigen, gewetenloozen landlord te vertolken. In't spel der oogen en de cameleonachtige verandering van gelaatsuitdrukking lag de hatelijkheid en de sluwheid; desniettemin bleef hij de aristocraat in heel zijn houding, ook in zijn ondergang.

En toen de twee broers, de Weltons, waarvan de een zinneloos en de andere harteloos was, toen de heeren M. Proesmans en G. Degreve samen op de planken kwamen, was de spanning groot en de tooneelen te kort van duur.

Flink in zijn rol was ook de vurige Durban, de heer J. Hermans: hij voelt de verdrukking van zijn arm volk en hij neemt den handschoen op tegen 't machtige Engeland. De heer G. Degreve wist zijn goeden naam hoog te houden als Mastertons pleegzoon. Klaar klinkt zijn stem en de kinderlijke gevoelens weet hij prachtig weer te geven. Kalm en waardig was de pastoor, 'n man van harden, heiligen plicht, de heer F. Jaminé. Met zijn slanke gestalte was de heer L. Vandecruys geknipt voor politie-officier; ook de dokter en de voorzitter waren goed. In één woord, zulke opvoeringen zijn avonden van kunstgenot en ontwikkeling. Eene symfonie van kunst-liefhebbers zorgde voor opwekkende muziek.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ Anon.: Jack... 1920-12-27
  (author) Anon. • heer
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: Majoor Jelap... 1921-06-26
  (author) Anon. • heer
 3. ◼◼◻◻◻ L.O.: De Walküre... 1923-05-02
  (date-year) 1923 • (date-month) 1923-05
 4. ◼◼◻◻◻ L.O.: La Tosca... 1923-10-07
  heer • (date-year) 1923
 5. ◼◼◻◻◻ L.O.: Te Antwerpen: Konink... 1923-04-04
  heer • (date-year) 1923
 6. ◼◻◻◻◻ Anon.: Se non è vero... 1921-09-05
  (author) Anon. • heer
 7. ◼◻◻◻◻ Anon.: Pelléas en Mélisan... 1927-04-05
  (author) Anon. • heer
 8. ◼◻◻◻◻ L.O.: Fransche Opera: "Iph... 1923-01-24
  heer • (date-year) 1923
 9. ◼◻◻◻◻ Anon.: Windows... 1922-06-02
  (author) Anon. • heer
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: Kon. Nederl. Schouwb... 1933-06-30
  (author) Anon. • heer