De Walküre

L.O., 1923-05-02


Source

De Standaard, 1923-05-02


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◼◻ L.O.: Lohengrin... 1927-01-09
 2. ◼◼◼◻◻ Anon.: De Walkure... 1922-04-12
 3. ◼◼◼◻◻ L.O.: Te Antwerpen: Konink... 1923-04-04
 4. ◼◼◼◻◻ L.O.: Pinksternacht... 1923-10-19
 5. ◼◼◼◻◻ L.O.: Koninklijke Vlaamsch... 1923-01-09

TE ANTWERPEN, Koninklijke Vlaamsche Opera: "De Walküre" met Urlus

Zulk een vertooning wettigt het bestaan der Vlaamsche Opera, Jammer maar dat zij tot het uitzonderlijke behoort. Nog te veel muziek is dit jaar vermorst geworden, nog te veel zangtheater gespeeld op rekening van "Lyrisch tooneel", om van een hersteld evenwicht te gewagen. Of zulks nu het gevolg is van het tegenstroom - in werken van op sleeptouw genomen elementen - beweerd wordt het - of van 't gebrek aan zakelijk ingrijpen der stuurders, is wel de moeite waard om onderzocht te worden door wie 't recht heeft aan boord te gaan. Wij, menschen-aan-wal, hebben geen partij te kiezen, maar ons enkel bezig te houden met de waarde of het ontoereikende van het geleverde werk. Ontgoocheling hebben we genoeg te verduren gehad, maar daarnaast staat toch het kunstgenot van enkele avonden, waaronder die der gastvoorstellingen van Mevr. Poolmann-Meissner en den heer Urlus.

Aan de matinée is te wijten dat thans eerst om 8 uur aangevangen werd. Een zondagvertooning van "De Walküre" mag warempel wel een paar uurtjes vroeger gesteld worden. 't Werk is lang of juister: de avond kort, en voor de talrijke belangstellenden buiten Antwerpen, is alle kans verkeken waar't zoo laat worden moet.

Mevrouw Poolmann-Meissner was wederom de heerlijke Brunhilde, die de verbeelding opvoert naar het Walhalia van Wagner's verheven conceptie en elke bijzonderheid belicht door den glans, die straalt uit de bezonken harmonie van haar veelzijdig talent. Mevr. Ligthart was een en al poëzie, een in muziek-zich-openbarende vrouwe, de gedroomde Germaansche Sieglinde! Geen enkel weifeling, deze van haar eersten stap op het tooneel te buiten gelaten. - brak den indruk die volledig was en niet te overtreffen. Haar samenspel met den heer Urlus gaf die geslotenheid, welke niet dan zeldzaam verkregen wordt en een geheel - opgaan-in-het-werk vereischt.

De heer Urlus is het klassieke type van den Wagner-held. Hij brengt in dien zin al wat verlangd wordt en te verlangen is. Soberheid is niet zijn geringste kwaliteit.-een soberheid die alles omvat en leven doet naar de werkelijkheid van het kunstidee.

Dit drietal vernoemde artisten gaven de uitzonderlijke hoogte aan van den avond. De andere brachten er het hunne toe bij om het werk zijn recht te laten weer???

(Mevr. Plato kon de ingeroepen toegevendheid gerust missen!).

De vluchtige aarzelingen van het orkest vielen waarschijnlijk te wijten aan de bekortingen. Die ??? voor 't eerst in II en III toegepast werden. De zaal zat vol, wat ook te verwachten is voor de volgende gastvoorstellingen, waarvan de eerstkomende gesteld is op a.s. Zaterdag en "Tannhaüser" aankondigt.

L.O.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◼◻ L.O.: Lohengrin... 1927-01-09
  vlaamsche opera • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • (author) L.O. • Richard Wagner
 2. ◼◼◼◻◻ Anon.: De Walkure... 1922-04-12
  vlaamsche opera • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • Die Walküre • Richard Wagner
 3. ◼◼◼◻◻ L.O.: Te Antwerpen: Konink... 1923-04-04
  Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • L.O. • (author) L.O. • (date-year) 1923
 4. ◼◼◼◻◻ L.O.: Pinksternacht... 1923-10-19
  vlaamsche opera • (author) L.O. • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • L.O. • (date-year) 1923 • Richard Wagner
 5. ◼◼◼◻◻ L.O.: Koninklijke Vlaamsch... 1923-01-09
  vlaamsche opera • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • (author) L.O. • (date-year) 1923 • L.O.
 6. ◼◼◼◻◻ L.O.: La Tosca... 1923-10-07
  L.O. • (author) L.O. • (date-year) 1923
 7. ◼◼◻◻◻ L.O.: Kon. Vlaamsche Opera... 1934-01-31
  vlaamsche opera • Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • (author) L.O. • L.O.
 8. ◼◼◻◻◻ L.O.: De Vrijschutter... 1923-10-05
  Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • L.O. • (author) L.O. • (date-year) 1923
 9. ◼◼◻◻◻ L.O.: Fransche Opera: "Iph... 1923-01-24
  L.O. • (author) L.O. • (date-year) 1923
 10. ◼◼◻◻◻ L.O.: Te Antwerpen: Vlaams... 1929-02-19
  Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen • L.O. • (author) L.O.