Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december

Omslag

Peter Van den Begin in De Meeuw (BMC)

Hoofdredactie

Luk Van den Dries

Redactie

Pol Arias, Mark Deputter, Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay.

Secretariaat

Pablo Fernandez.

Aan dit nummer werkten mee

Alexander Baervoets, Pablo Fernandez, Erwin Jans, Alex Mallems, Christel Opdebeeck, Dirk Seghers, Wim Van Gansbeke, Koen Van Muylem.

Eindredactie

Hildegard De Vuyst en Theo Van Rompay.

Vormgeving,

zet- en drukwerk

V.U.M., Groot-Bijgaarden

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 780 fr. of f 1.45 (CJP en +65: 700 fr.

of fi 42); een steunabonnement (8 nummers) kost 2.000 fr. of fl. 120;

te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op KB-rekening nummer 4334069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, Visverkopersstraat 13, bus

1000 Brussel; voor Nederland: Amrobank 47.29,50.312

Losse nummers

kosten 220 fr., ín Nederland fl 14

ETCETERA

Driemaandelijks, nummer 24, jaargang 6, december 1988 IN DIT NUMMER

Repertoire

Het grote repertoire wordt niet alleen meer gespeeld door de klassieke repertoiregezelschappen KNS, KVS, NTG. Kleinere groepen als De Tijd, Blauwe Maandag en Arca breken het monopolie en stellen zelfbewust een eigen tekstbenadering voor. Zijn daarin lijnen te trekken? Waar liggen de accenten? Een momentopname van een landschap in beweging; interviews met grensgangers; en vier omgangsvormen met Büchners Woyzeck. Pag. 4

Bourdet

Het Franse Théâtre de la Salamandre, op een boogscheut van Kortrijk, zoekt aansluiting bij het volkstheater. Intelligente komedies en gebruik van de filmesthetiek zijn daarin vaste ingrediënten. Een gesprek met spilfiguur, auteur, regisseur en scenograaf Bourdet. Pag. 22

Stekelbees

Het kindertheater zet grote stappen in de artistieke ontwikkeling. Het vijfde Stekelbeesfestival zet daarvan enkele lijnen uit, en verkent theatrale middelen en dramatische mogelijkheden. Een verslag van het festival, de tekst van De oceaansurfer en een interview met de Zwitserse auteur Beat Fäh. Pag. 32

RAT

De Raad van Advies voor Toneelkunst blijft onder spervuur. De nieuwe raad is een aanfluiting van artistiek fatsoen. En de oude RAT kon na 88 vergaderingen nog geen decreetwijziging doorvoeren. Maken de lakeien van de cultuurminister zich op die manier niet overbodig? En hoe zit dat met de Raad voor de Kunst in Nederland? Pag. 44

In dit nummer ook nog:

Andermaal de opera in Vlaanderen, pag. 2 De Keersmaekers Ottone, Ottone: pro en contra, pag. 28 Dossier opleiding: theaterwetenschap in Vlaanderen, pag. 47 Column van Wim Van Gansbeke, pag. 53

In de Kroniek recensies van De Trojaanse vrouwen in Gibellina, De nacht juist voor het woud van Sandberg Produkties, 3 x Hugo Claus, Der Mann im Fahrstuhl van Goebbels/Müller, Le géomètre et le messager van Théâtre Océan Nord, het Festival d'Automne, Ballet in wit van Vanrunxt, Giselle van Cullberg Baletten, De kunstopmeter in BKT, en de rubrieken Gelezen en Etcetera ontving, pag. 55

Spiegelpaleis

De PW speelt schimmenspel. Achter een niet zo smetteloos laken herhaalt men lichtjes uitvergroot de vertoning van de voorspelers.

De Vlaamse regering speelt spiegelpaleis. Wat een afspiegeling moet zijn van de verhoudingen in de gemeenschap, iaat slechts het onnozele machtsspel zien. Gekrenkt door een ontrouwe echtgenoot weigert blauw nog mee te doen: de anderen spelen vals. Vanuit deze spiegelkabinetten valt er geen idee over cultuur te verwachten, laat staan een beleid. Ze weerkaatsen enkel hun eigen leegte in eindeloos perspectief.

Zoals de Cultuurhappening '88, hoogtepunt van de Vlaanderen Leeft actie, ontsproten aan het brein van beurzensnijders en paleisbcwoners. Wat een afspiegeling moest zijn van het culturele leven in Vlaanderen, slijt zich als kraampjeskermis met cultuurboeren die hun waar verkopen aan de spiegelkabinetten, aan de schimmenspelers. En voor de rest leegte. Een toneelstuk zonder toeschouwers.

Etcetera ruimt het glas, Het theaterleven is niet op markten te koop. Het ritselt en roert zich op scène. Daarover wil Etcetera berichten. Niet spiegelen, maar scherp kijken. Kritisch koesteren, niet verkopen. Als u óns koopt, kunnen wij verder bijdragen aan een thcatcrcultuur. Luk Van den Dries

Jef De Roeck verlaat Etcetera en stapt over naar de operapraktijk. De redactie dankt hem voor zijn inzet en bezieling.

ETCETERA

is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; wordt in eigen beheer uitgegeven door Etcetera v.z.w.; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Tuitenberg naar Lombeekstraat 48, 1680 Lennik.

Redactie en administratie zijn verhuisd naar:

Visverkopersstraat 13, bus 13, 1000 Brussel, tel. 02/511.24.60.

Etcetera v.z.w.


Development and design by LETTERWERK