Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "Beoordelingscommissie Theater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Terwijl één van de veelgehoorde kritieken op het decreet van de culturele centra is dat het een bakstenendecreet zou zijn, gaat het podiumkunstendecreet voorbij aan het feit dat theater tonen en maken...Doorstroming begint waar het theater zijn deuren openzet...Hugo De Greef zei op een vergadering van het Vlaams Theater Circuit, met een aantal rustige directeuren van culturele centra en een paar onnozelaars van de toenmalige in wording zijnde kunstencentra

Nr. 69, Januari 1999 • Inhoudstafel
Een goed bewaard geheim Kiki Vervloessem licht het Koninklijk Ballet van Vlaanderen door met de criteria van de Beoordelingscommissie Dans...55 Haal 600.000 kiezers uit hun cordon Filip Rogiers plaatst kanttekeningen bij de brochure Vuile handen van het Vlaams Theater Instituut en pleit voor een andere strategie...verplichte lectuur voor wie zich met theorievorming en argumentatie rond intercultureel theater bezighoudt

Nr. 69, Januari 1999 • Kiki Vervloessem • Een goed bewaard geheim
De Beoordelingscommissie Dans adviseert de Vlaamse Regering over erkenning en/of subsidiëring van dansorganisaties en -projecten, met uitzondering van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen (KBVV). Kiki...Vervloessem speelt advocaat van de duivel en licht het KBVV door met de criteria van de Beoordelingscommissie...De geschiedenis Op 10 september 1970 ging in het Amerikaans Theater in Brussel de eerste productie van Het Ballet van Vlaanderen in première: Prometheus, een choreografie van André Leclair

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Welke beleving en welke opvatting over theater krijgt een kind dat uitsluitend via schoolvoorstellingen in contact komt met het theater...zijn handvest stelt HETPALEIS een voortrekkersrol te willen spelen op het vlak van theater voor de grote zaal, op de eerste plaats door zelf voornamelijk theater voor de grote zaal te maken en...THEATER ZUIDPOOL SPEELT MONOLOGEN BOUCHE B. van Pedro Almodóvar regie Jan Steen door Marijke Pinoy van 8 t/m 29 januari in Theater Zuidpool op reis in februari: CC Bellegem

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Festivals en Steunpunt Nieuw zijn de categorieën festivals en steunpunt voor de podiumkunsten die aan de bestaande categorieën theater, muziektheater, dans en kunstencentra worden toegevoegd...Dansfestivals worden beoordeeld door de Beoordelingscommissie voor dans, theaterfestivals door de Beoordelingscommissie voor dramatische kunst,... interdisciplinaire manifestaties door ad hoc...Het mimetheater, dat volgens de betrokkenen zelf dans noch theater is, zal naargelang het project door de beoordelingscommissie theater, dans of muziektheater worden beoordeeld en indien nodig door

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Daarom zijn ook theater- en dansgezelschappen, kunstencentra of festivals voortdurend aan het plannen (en dus ook: aan het vergaderen...). De toekomst is voor hen een liever vandaag dan morgen te...Er kwam bijvoorbeeld meer, veel meer hedendaags theater en contemporaine dans, en dat dankzij zowel de ondertussen enigszins uitgedeinde 'Vlaamse golf' als de nieuwe kunstencentra en de...de nota Naar een ontwikkelingsbeleid voor de podiumkunsten van het Vlaams Theater Instituut, gepresenteerd en besproken (maar daar het bleef het bij) tijdens Het Theaterfestival van 1996

Nr. 71, Maart 2000 • Redactioneel
Luk Van den Dries, voorzitter van de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, noemde het een 'unicum in de geschiedenis van het adviseren' dat de adviezen voor theater, dans...Alleen zo is te verklaren dat das Theater en Theater De Korre in een eerste fase niet weerhouden werden...De Beoordelingscommissie voor Muziektheater werpt zich op als de behoeder van het interdisciplinaire door twee buitenbeentjes, Corban vzw (Walter Verdin) en Poppentheater De Spiegel, voor te dragen

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Luk Van den Dries, voormalig voorzitter van de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, legt uit waarom hij en zijn commissie ontslag hebben genomen en wat er ontbreekt in de...Uiteraard, dat was voorspelbaarder, was er ook veel te doen over het negatieve advies over De Korre, De Koe en het nieuwe das- theater...Juist dat hele spectrum aan zeer diverse opinies over wat theater allemaal is of zou moeten zijn, zorgt voor een explosie aan theatrale creativiteit in dit taalgebied

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Het theater van de kleine man, het politieke theater, het spreekt ons allemaal wel aan, maar we willen niet poneren: 'dat is nu waarvoor we staan'. We hebben wel een aantal grote voorbeelden...het theater merk ik dat alles veel meer zijn betekenis moet krijgen...Beoordelingscommissie voor dans, en aansluitend geen erkenning van minister van Cultuur Anciaux, nvdr). Het doet misschien deugd om weer sec vanuit bewegingen te werken

Nr. 74, December 2000 • Johan Thielemans • De toeschouwer als onderwerp van het politieke...
Johan Thielemans was voorzitter van de Raad van Advies voor Nederlandstalige Dramatische Kunst en lid van diens opvolger, de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst...Theater en dans behoren daar toe...naar de opera en naar het theater

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Ook daarvan is De Warande het perfecte voorbeeld: denk maar aan Het Gevolg, Theater Stap, maar nu ook aan Focus op het Zuiden...En dit geldt niet alleen voor het theater (de podiumkunsten), maar ook voor muziek en voor b.v...Een vierde van het budget wordt bepaald op basis van de kwaliteit, door een beoordelingscommissie, op basis van een beleidsplan

Nr. 79, December 2001 • Isabelle Finet • Illusionisten op het dorpsplein
om het met Liz LeCompte van The Wooster Group te zeggen: een goede theatervoorstelling is 1/3 autobiografie, 1/3 geschiedenis en 1/3 theater...Nadia Abdelouafi zegt zelf dat ze enkel theater kan maken vanuit haar eigen achtergrond...Men heeft echter steeds] het 'officiële' toneel als het belangrijkste beschouwd, terwijl men het rauwe theater minder ernstig nam

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Zo zijn er wel adviescommissies voor het verlenen van structurele subsidies aan theater- en dansgezelschappen, maar ontbreekt het aan een inhoudelijke advisering voor de besteding van de gelden die...Mede op aanbeveling van de Beoordelingscommissie Dans opteert Dans in Kortrijk voor een 'verdiepende werking als danswerkplaats'. Die verkreeg ondertussen al enig profiel, een dat de meer algemene...nodig en wenselijk (en die zal iemand als Barbara Van Lindt in de Beweeging ongetwijfeld leggen, onder meer vanwege haar affiniteit met het theater, haar reflexieve instelling en de in het Amsterdamse

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
Erwin Jans is dramaturg bij het ro theater (Rotterdam). Hij doceert aan het departement Culturele Studies (KU Leuven) en de Erasmus Hogeschool Antwerpen (Toneelafdeling Dora van der Groen). Hij...Tijdens de periode 1992-2000 was hij lid van de beoordelingscommissie Nederlandstalige dramatische kunst...International Theatre & Film Bookshop, Theater Instituut Nederland 's h ertogenbosch: A. Heinen Distributie boekhandels Culturele & Literaire Tijdschriften vzw i.s.m

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
De vragen die Schraenen afvuurt beperken zich tot het idioom van het theater; cultuurcentra zijn echter - en dat is hun opdracht - bij nog vele andere disciplines betrokken...Ook dit aanbod groeit zo mogelijk nog sneller dan het theater en wordt er alleen maar diverser op...Het centrum als dusdanig krijgt zijn beoordeling via een beoordelingscommissie en kan zo extra Vlaamse middelen verwerven

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
een consequente poging om deze kwaliteiten ook te duiden door verwijzingen naar specifieke voorstellingen of de invulling van deelaspecten van het theater maken (dramaturgie, scenografie, prestaties van...Pascal Gielen heeft scherpgesteld na zijn observaties binnen de beoordelingscommissie ‘beeldende kunst’ in 20005...De commissie ‘beeldende kunst’ geeft punten,8 de beoordelingscommissie ‘dans’ trekt eerder punten af, terwijl de commissie ‘kunstencentra en werkplaatsen’ dan weer de beide doet Uit

Nr. 98, Januari 2005 • Liv Laveyne • Alles komt goed
Het Raamtheater, de Zwarte Komedie en Theater Taptoe, die een negatief advies van de beoordelingscommissie kregen, werden door Anciaux terug opgevist...Geldt voor het theater het aloude spreekwoord wie ‘t kleine niet eert, is ‘t grote niet weerd...Uit: Artistiek Advies Ultima Vez De beoordelingscommissie ziet in de samenvloeiing met VZW SA een positieve evolutie, weg van de voordien weinig transparante en verwarrende situatie

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Hilde Teuchies, Beoordelingscommissie kunstencentra en werkplaatsen) Dit kwalitatieve criterium is door de heterogeniteit van de werkplaatsen echter moeilijk te vatten, en staat in schril contrast met...Patrick Sterckx, WP Zimmer). ¶ ‘Enerzijds wil ik me richten op de jong afgestudeerden theater en dans...Wp Zimmer is een werkplaats met internationale inslag voor aankomende makers op het gebied van dans, performance, fysiek en beeldend theater

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
De beoordelingscommissie gaf dit met zoveel woorden mee als waarschuwing in haar adviesnota aan het kbvv in het kader van het nieuwe Kunstendecreet...Deze is samengesteld uit drie leden van de betrokken beoordelingscommissie en drie buitenlandse experts...Heeft die te maken met het feit dat tot 2004 de beoordelingscommissie Dans alleen over hedendaagse dans ging

Nr. 112, Juni 2008 • (Personalia) • (Personalia)
theater in Gent), en is lid van de Beoordelingscommissie Theater...Xandra Knebel (1967) is bureau- en eindredacteur bij de uitgeverij van Theater Instituut Nederland...Hij schreef talrijke artikelen over theater voor o.a


Toon volgende resultaten