Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst"Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Voor de periode 1997-2001 adviseert de Raad voor Kunstencentra voor een totaal van 183.000.000 fr...dramatische kunst, dans of muziektheater of op het vlak van multidisciplinaire kunstuitingen met Nederlandstalige dramatische kunst, dans of muziektheater als hoofdbestanddeel'. De productiecriteria waaraan een...Er is een Raad voor Cultuur, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en een Raad voor de Kunsten

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
de Beoordelingscommissie Nederlandstalige Dramatische Kunst...De doelbewuste programmering op niet minder dan 22 plekken in de stad (culturele instellingen en locaties) gaf de eerste editie van Tweetakt de allure en de sfeer van een stadsfestival, met kunst voor...de veelheid van het aanbod - met bekende en onbekende namen uit binnen- en buitenland - kon je voor jezelf een cluster samenstellen rond een bepaalde inhoud (kunst en maatschappelijke realiteit, kunst

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
maatschappelijk onmogelijk is. Want de moderne wereld- maatschappij, niet wij, heeft de kunst voor autonoom verklaard en haar bij wijze van spreken in haarzelf een plaats naast de...De beoordelingscommissies voor 'Nederlandstalige dramatische kunst', voor dans, voor de kunstencentra en voor het muziektheater schalen de aanvragende organisaties artistiek...Een systeemtheoretische inleiding in de sociologie (Amsterdam, Boom, 1999). Voor een overzicht van Luhmanns kunstsociologie, zoals geformuleerd in Die Kunst der Gesellschaft (Frankfurt, Suhrkamp, 1995

Nr. 71, Maart 2000 • Redactioneel
Luk Van den Dries, voorzitter van de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, noemde het een 'unicum in de geschiedenis van het adviseren' dat de adviezen voor theater, dans...De Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst had haar artiesten beter kunnen eren...De Beoordelingscommissie voor Muziektheater werpt zich op als de behoeder van het interdisciplinaire door twee buitenbeentjes, Corban vzw (Walter Verdin) en Poppentheater De Spiegel, voor te dragen

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Luk Van den Dries, voormalig voorzitter van de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, legt uit waarom hij en zijn commissie ontslag hebben genomen en wat er ontbreekt in de...Met het unanieme ontslag van de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst op 9 maart 2000 werd abrupt een einde gemaakt aan wat intussen was uitgegroeid tot een soort van...Op basis van dat beleidskader kan de Raad voor de Kunst aan het werk: zij passen dat beleidskader toe op de praktijk van individuele aanvraagdossiers

Nr. 72, Juni 2000 • Inhoudstafel
de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst Loek Zonneveld over Maatschappij Discordia en over Kasimir en Karoline in de regie van Guy Cassiers Helmut Ploebst over Highway

Nr. 74, December 2000 • Johan Thielemans • De toeschouwer als onderwerp van het politieke...
Johan Thielemans was voorzitter van de Raad van Advies voor Nederlandstalige Dramatische Kunst en lid van diens opvolger, de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst...Dit is een loffelijk standpunt, want het wil zeggen dat de tussenkomst van de subsidiënt uitsluitend zorgt voor de noodzakelijke voorwaarden: voorwaardenscheppend beleid...de voorbije maanden hebben we gezien dat de Vlaamse Gemeenschap bereid is gevonden om de middelen voor deze sector sterk te verhogen

Nr. 79, December 2001 • Isabelle Finet • Illusionisten op het dorpsplein
project, dus hadden we een subsidieaanvraag ingediend bij de beoordelingscommissie voor Nederlandstalige dramatische kunst...meer nog, voor een aantal cultuurfilosofen ben je meteen met 'dierentuintheater' bezig en zeker niet met 'hoge' kunst...Tot voor kort echter hadden de vertegenwoordigers van de hoge kunst het leiderschap en het voorrecht in pacht om te bepalen wat goed en mooi is? etcetera 79 O O O 25

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
Maaike Bleeker doceert aan de Universiteit van Amsterdam (Theaterwetenschap), de School voor Nieuwe Dansontwikkeling in Amsterdam en het Piet Zwart Instituut (tweede fase opleiding beeldende kunst...Jeroen Laureyns doceert kunstactualiteit aan Sint-Lucas Gent en is recensent actuele kunst voor de krant De Financieel Economische Tijd en radio Klara...Tijdens de periode 1992-2000 was hij lid van de beoordelingscommissie Nederlandstalige dramatische kunst

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
De commissie ‘beeldende kunst’ geeft punten,8 de beoordelingscommissie ‘dans’ trekt eerder punten af, terwijl de commissie ‘kunstencentra en werkplaatsen’ dan weer de beide doet Uit...publicaties, de steunpunten en de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap) en daarbinnen tot het werk van de administratie en commissies van ‘theater’ (languit: ‘Nederlandstalige dramatische kunst’), ‘dans...De werking van de commissie en beoordelingscommissie beeldende kunst in 2000: een jaarverslag, beschikbaar bij de afdeling BKM van de administratie cultuur, en ook ten dele overgenomen in Kunst