Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "bijzonder diploma"Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Ik speelde toneel met mijn broers, deed dat bijzonder graag, vrienden en kennissen vonden dat ik dat goed deed...De Studio gaf geen diploma, en de sfeer was er niet goed

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Jan Ritsema behaalde er in 1971 zijn diploma als Docent Dramatische Vorming...Ik kom er nu zo stilaan achter dat ik nogal redelijk naïef reageer op datgene wat andere mensen merkwaardig of bijzonder vinden

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
VUB) een Bijzonder Diploma of een Bijzondere Licentie in de Theaterwetenschap in het leven geroepen...Vanaf 1982 kon men aan de KUL een getuigschrift dramaturgie behalen, in 1987 werd het vakkenpakket uitgebreid en het getuigschrift omgevormd tot een Bijzonder Diploma Theaterwetenschap...Grofweg geschetst kan men zeggen dat het gebrek aan afzetmogelijkheden op de arbeidsmarkt aan de basis ligt van een soort nooit-genoeg-diploma's-op-zak-mentaliteit bij de studenten

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Hij ondergaat de gevangenis als een ontmenselijking maar behaalt toch een diploma in de journalistiek...Dat wordt een bijzonder pijnlijk gevecht, met opengesperde muil, en verkrampte lichamen...Eckert is in eerste instantie een bijzonder imposante figuur die naast zanger-danser ook componist, schrijver en regisseur is. Deze multifunctionaliteit is zowel zijn sterkte als zwakte; wie hem één

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Dan trekt ze naar Hamburg om bij Albrecht Knust de vakken te leren die haar bijzonder aan het hart liggen: de lekendans en de ruimteleer...Ze raakt er vertrouwd met de theorie 'pur sang'. Eens haar Folkwang-diploma op zak, richt Lea Daan al in 1931 haar eigen school op aan de Frankrijklei 107

Nr. 63, Maart 1998 • Stephan Moens • Opera tot theater maken
Jonge mensen die straks een diploma gaan krijgen en daarmee beëdigd zanger zijn, hebben niet of nauwelijks kennis gemaakt met de vereisten die het medium opera stelt...stem boven verwachting goed is in deze rol (...); de tweede onbeschrijfelijk actief, vol loense blikken en hanerige bewegingen, vocaal bijzonder agiel en sonoor

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Ja, het kunstsysteem kent vele vormen van interne ongelijkheid - maar die zijn, net als in de maatschappij in toto, hoofdzakelijk het ongeïntendeerde, niemand in het bijzonder toe te rekenen effect...Lieven De Cauter terecht op in zijn lichtjes provocatieve bijdrage, afgedrukt in Etcetem 79, tot het debat 'over de (on)mogelijkheid van geëngageerde kunst'. Hij betoont zich dan ook bijzonder sceptisch...Maar niet iedere Vlaamse theater- of videomaker kan op een sociaal geldig verklaard paspoort van kunstenaar bogen (zelfs het bezit van een diploma van een kunsthogeschool volstaat niet langer

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
De opleiding Sociaal Werk in het algemeen en de meeste sociale hogescholen in het bijzonder hebben historische wortels in het middenveld (arbeiders- en andere emancipatorische bewegingen), wat meteen...jos pauwels Eigenlijk komt het erop neer dat ze vooral geïnteresseerd zijn in jeugdcultuur, in het bijzonder in bepaalde muziek- en filmgenres...allemaal over eens zijn dat een diploma kunstgeschiedenis geen garantie is om een goede gids te zijn

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
Diploma's zijn van geen belang...Het concept zelf was eigenlijk bijzonder open en flexibel en bood als dusdanig enerzijds 52 9 9 9 etcetera 91 een uitnodiging aan de Zwaluwen om mee


Development and design by LETTERWERK