Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Bruno Latour"Nr. 60, Juni 1997 • Bruno Latour • Manifest: De modernisering heeft nooit plaatsgevonden
Bruno Latour 'Waar komt die zo moderne idee vandaan dat we leven in een nieuwe tijd die met het verleden breekt...Bruno Latour studeerde filosofie en deed etnografisch onderzoek in Afrika en Amerika...Latour is auteur van onder meer Wetenschap in actie (Amsterdam, 1988), Wij zijn nooit modern geweest (Amsterdam, 1994) en De Berlijnse Sleutel (Amsterdam, 1997). Uit het tweede werk komt het

Nr. 60, Juni 1997 • Inhoudstafel
plaatsgevonden Fragmenten uit Wij zijn nooit modern geweest van Bruno Latour 29 De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart Rudi Laermans over Crash Landing en Splayed Mind Out 34 Choreografie

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
De Franse filosoof-etnograaf Bruno Latour merkte echter ooit op dat 'zelfs een lang netwerk op alle punten lokaal blijft'. Het hoog in het vaandel gedragen universalisme en de koppeling hiervan aan

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Bruno Latour twijfelt aan de transporteerbaarheid van het laboratorium...Laboratorium en Bruno Latour organiseerden ook het 'theater van de bewijsvoering', een reeks reconstructies van historische laboratoriumsituaties, en dit model zou dit dilemma kunnen ontzenuwen...Stuarts gevecht met de openbaarheid van het laboratorium is een voorbeeld van wat Latour het probleem van 'het laboratorium van het laboratorium' noemt

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
aansluiting bij de door Bruno Latour, Michel Callon e.a

Nr. 92, Juni 2004 • Marc Jacobs • Lectuur op een dubbel niveau: Kunst in...
casu zijn we hier getuige van een worsteling om het onvermijdelijke werk van Pierre Botir-Dieu te verteren en ervan los te komen, onder andere via actor-netwerktheorie (Michel Callon, Bruno Latour...Het feit dat een geleerde als Bourdieu daarbij zo ver gaat bij het aanpakken van Callon en Latour 'a se sentir justifié d'attaquer non seulement les défauts ou les fautes d'un texte, tnais les...ook p. 112) Auteurs als Latour hebben immers zelf diepe raids ondernomen in allerlei domeinen van de kunstgeschiedenis

Nr. 100, Februari 2006 • (redactie Etcetera) • Lexicon
Bruno Latour is een wetenschapsantropoloog en houdt zich bezig met de studie van de onwikkeling van wetenschappelijke praktijken en controversen vanuit een besef dat wetenschap en maatschappij

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Edito
Bruno Latour in zijn voorwoord tot Power and Invention). Waar de kunstenaar in de veilige omgeving van het gesloten laboratorium het risico loopt een onderzoek te voeren dat gebaseerd is op

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić • We hebben geen geld, dus moeten we...
Bruno Latour kan ons helpen met zijn lezing van Isabelle Stenger’s Penser avec Whitehead (Alfred North Whitehead)1. Perspectief zoals we het doorgaans begrijpen, is een standpunt dat een bepaald...Een perspectief is niet langer een bewijs van subjectiviteit maar een bewijs van een greep op de realiteit of ‘het voorbijkomen van de natuur (the passage of nature)’ (Whitehead). Latour verduidelijkt...Latour, Bruno, What is Given in Experience


Development and design by LETTERWERK