Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Cao Cao"Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
ontwerpdecreet, over de afwezigheid van expliciete normen voor de subsidiering van functies -nochtans : aansluiting bij de CAO is een subsidieringsvoorwaarden over de afwezigheid van 'professionelen' in de Raad van

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Eerder dienden enkel de minimumbarema's en andere financiële tegemoetkomingen, bepaald in de CAO, te worden nageleefd...Dit is het geval bij stijging van de index van de consumptieprijzen of bij uitgaven ten gevolge van de uitvoering van de CAO afgesloten tijdens het vorige seizoen in het bevoegde paritaire comité (19

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
De verwarring tussen podium- en tewerkstellingsbeleid moet definitief de wereld uit, zeker nu er binnenkort een CAO zal zijn...Dit wordt geregeld in een CAO

Nr. 68, Juni 1999 • Koen Gisen, Marleen Baeten • Popmuziek in Vlaanderen!?
Het verwijst expliciet naar cao 's. Jullie vallen nu onder het decreet en zullen daarmee te maken krijgen, maar de platenfirma's blijven buiten schot...Ik hoop in elk geval dat wij nu niet plots onder die cao van de orkesten gaan vallen, want dan gaan wij dood...En bovendien, wanneer wij daardoor plots moeten voldoen aan een cao, dan vrees ik dat wij onze subsidie moeten teruggeven

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Jef Demedts heeft het op de eerste plaats over acteurs die buiten de gesubsidieerde theaters werken en dus niet onder de cao vallen...Wie niet aan een cao gebonden is valt wel nog altijd onder wettelijke regelingen, maar bij de grote commerciële structuren is het vechten tegen de bierkaai...Kan eenzelfde institutie de ene keer fungeren als spreekbuis van de managers (bij het afsluiten van een cao) en de andere als spreekbuis van de artiesten (bij onderhandelingen met de overheid)? Mij

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
De (Vlaamse) vakbonden, met wie we de cao Podiumkunsten hebben afgesloten, zitten ook in het paritair comité en daar praten we nu grondig mee over een nieuwe cao voor orkesten en ensembles van musici...Om cao's af te sluiten bijvoorbeeld heb je een formele organisatie nodig...Hij heeft ongeveer 200 miljoen extra gecreëerd voor de podiumkunsten, wat ook onze initiële strategie heeft gehonoreerd die erin bestond om een cao te maken die in aanvang niet te betalen was

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Het voor deze problematiek belangrijkste element van het decreet ligt vervat in de volgende voorwaarde: om aanspraak te kunnen maken op erkenning en subsidiëring moet men de cao Podiumkunsten...Daar gaat het nog over het 'Protocol', een soort overgangsakkoord tussen de vorige CAO (van 1993) en de nieuwe van 1999

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Nog steeds geldt de naleving van de cao voor de podiumkunsten als een streng beoordeeld subsidiecriterium

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
Sinds 1992 worden binnen het reguliere sociaal overleg van het paritair comité 304 CAO's afgesloten die collectieve afspraken over loon- en arbeidsvoorwaarden vastleggen...Het podiumkunstendecreet vermeldt expliciet het respecteren van deze CAO's als één van de subsidiëringsvoorwaarden

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
Het is volgens mij een onmogelijke - en ook geen goede - zaak dat de filmsector zich zou gaan spiegelen aan de podiumkunstensector, met zijn structuren en cao's. Ik heb de podiumkunsten ooit 'het

Nr. 88, September 2003 • Elke Van Campenhout • Het omineuze beeld: het KunstenFESTIVALdesArts of de...
de voorstelling Ceremony van Wang Jian Wei wordt de geschiedenis verhaald van Mi Heng, die aan het hof van de wrede keizer Cao Cao onder duistere omstandigheden de dood vindt...Het omineuze beeld in deze voorstelling is het dubbelportret van Cao Cao en Mi Heng, dat beetje bij beetje transformeert tot zijn tegengestelde

Nr. 113, September 2008 • John Zwaenepoel • Column: Aengespoeld
De voorzitter betreurt de huidige situatie: ‘De cao Podiumkunsten heeft nog altijd geen functieclassificatie voor onze mensen