Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


77 document(en) met "Culturele Studies...ja" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
bij het Commissariaat-Generaal voor de Internationale Culturele Samenwerking, of een eetmaal of zelfs logies bij vrienden of zo aanbieden...Maar dat is minder belangrijk dan het feit dat met name buitenlandse vorsers en universitaire medewerkers bij het Belgische Centrum terechtkomen hetzij met de vraag om studies te maken, hetzij om...Ten eerste, adviesvorming over culturele problemen naar de Unesco toe

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Dat is een nieuw feit, maar de culturele instanties snappen niet wat er gaande is, zoals blijkt uit het geval Theater Frederik...Century Studies stelt hem in staat een synthetisch beeld te geven van de postmoderne wereld beheerst door de media, cybernetica en informatica; door anti-oedipale, zelfs anti-humanistische gevoelens

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Grensganger En dat er nog gevochten wordt, bewees de Müller-Werkschau deze zomer, een festival in het kader van de ongelooflijke culturele explosie die West-Berlijn tijdens het Europese...De thematische densiteit en dramatische variëteit nodigen uit tot waaiervormige leespistes, een keten van vergelijkende studies: de litera-tuurklassieken en filosofische meesters zijn dan niet van de

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Ten eerste is er de vereiste van een rijke culturele en/of danstradi-tie, meestal gekoppeld aan een goede scholingscapaciteit...Wat echter de belangrijkste factor is geweest voor de bres die er in het culturele leven van hen en van heel wat meer Lissabonners is geslagen, is het artistiek-politiek inzicht en doorzettingsvermogen...Maar ook op middenlange termijn zal de jonge dansscène waarschijnlijk kunnen rekenen op dergelijke eenmalige initiatieven: in 1992 is er 'Portugal 600', een manifestatie die met behulp van culturele

Nr. 39, December 1992 • Dirk Vanhaute • Het Mattheüseffect in het kindertheater
Onlangs bracht de Federatie van Vlaamse erkende Culturele Centra (FeVeCC) een studie uit over de situatie van het kinder- en jeugdtheater in Vlaanderen...Een voorbeeld: Kwanten veralgemeent zijn cijfers zeer snel en beweert hierdoor dat hij een beeld kan geven van heel het veld van de Culturele Centra...kunst' en 'De aanleg van een culturele basis (...) houdt immers rechtstreeks verband met de uitbouw van een cultureel leven als volwassene'. Vanwaar toch die behoefte om de opvoeding centraal

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
24 november 1991 is een gemarkeerde datum in het Vlaamse politieke en culturele bewustzijn...Belgian Luxembourg American Studies Association, met deelname van: C. W.E...Lercangée, Centrum voor Amerikaanse Studies, Koninklijke Bibliotheek, Keizerslaan 4, 1000 Brussel (tel

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Het doel van deze culturele onderneming is te laten zien dat de rijkdom van de stad bestaat uit de fascinerende mengeling van de meest uiteenlopende culturen...de praktijk levert dat een sterk gesegregeerde stad op, en het festival van Sellars wil pogingen ondernemen om de culturele isolatie van al deze groepen te doorbreken...de studies over het Elizabethaans toneel kan je lezen dat er toen een heel hechte band tussen publiek en podium bestond

Nr. 50, Juni 1995 • (colofon)
theaters en culturele centra: Vlaanderen Aalst: Centrum Netwerk, De Ridderstraat 28 Antwerpen: deSingel, Desguinlei 25 - Monty, Montignystraat 3-5 - Theaterwinkel, Sint-Jakobsmarkt 74 Theater Zuidpool...publikaties: handboeken voor professionelen uit de podiumkunsten en studies die vraagstellingen en ontwikkelingen in de cultuur zichtbaar maken...deze ijsbergreeks komen er handige boekjes over de recente geschiedenis van de podiumkunsten in Vlaanderen, over vertalen voor het theater, studies en rapporten over kunstbeleid, kunst en

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
En Culturele Studies...ja, Culturele Studies in Vlaanderen, het is niet eenvoudig...Maar jullie tof geformuleerde argwaan tegenover de reflectie doet er geen goed aan

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
LEUVEN Voortgezette Academische Opleiding Culturele Studies Vernieuwd programma 1995-96 met vijf uitgewerkte profielen: podiumkunsten/theaterwetenschap...cultuurbeleid en -management culturele instituties en communicatie publicistiek woord- en beeldcultuur met een ruim vakaanbod dat diverse aspecten van de verschillende kunstmedia en kritische theorieën...over twee jaar Inlichtingen voor onze programmabrochure of bijkomende informatie: Instituut voor Culturele Studies Erasmushuis (Fac

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
worden, en als ik anderzijds naar aberrante uitwassen in andere gebieden kijk, ook in de culturele sector - denken we maar aan de discussie over het salaris van Gerard Mortier in Salzburg - dan grijpt de...Maar ingrijpender nog is de maatschappelijke mentaliteit die studies als bijvoorbeeld theaterwetenschap als economisch niet nuttig beschouwt; men wil ze eerder afbouwen dan opbouwen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Dirk Vanhaute • Signaal '96 uit de bocht
culturele centra), de verschillende aparte gezelschappen, kinderkunstencentra en culturele centra en natuurlijk ook Signaal (prikkelend en ondersteunend). Mogelijkheden genoeg dus om stevig inhoudelijk door te...Dit gaf aanleiding tot spitse en soms nieuwe invalshoeken (wat enkel toe te juichen is), maar de frustratie is dat deze verder niet gedekt werden door echt gemotiveerde, onderbouwde ideeën, studies en...van culturele centra worden lichtjes gedwongen om deel te nemen; het onderwijs moet telkens betrokken worden; het moet een nationale weerklank hebben

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Onderzoek In een beschouwing over dramatische opleidingen mogen de universitaire opleidingen (Theaterwetenschappen en Culturele Studies) niet ontbreken...dit licht komt de kloof tussen de dramatische opleidingen en de academische 'theaterwetenschappen' of 'culturele studies' zeer kunstmatig over...Participants in our post academie studies program have the responsi-bility to show us what the future will be, and dasarts exists to support and inspire them in this process by helping them develop

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
Nu worden stukken enkel om esthetische redenen in niet-traditionele ruimten vertoond, als een culturele mode, een manier om de aandacht van de toeschouwer te trekken en hem op een kunstmatige wijze...Zjenovatsj begon met stilistische studies in het studietheater De Mens

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
Na mijn studies kwam ik bij het Joffrey Ballet terecht, en dat was ook 'great'. In plaats van zijn eigen choreografisch talent te 'showcasen', legde Joffrey zich toe op het reconstrueren van balletten...Forsythe: Roland Barthes zei het al: 'ook het natuurlijke is een culturele categorie'. Dat moet je erkennen

Nr. 59, Maart 1997 • Personalia
hedendaagse culturele stromingen en cultuurfilosofie aan IPSOC (Kortrijk) en schrijft literatuurrecensies voor De Morgen...Myriam Van Imschoot is wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Culturele Studies (KU Leuven) en publiceert regelmatig bijdragen over podiumkunsten in De Morgen en diverse vakbladen...550 voor culturele instellingen, 20.000 fr

Nr. 60, Juni 1997 • Personalia
Geert Opsomer is docent aan de afdeling Culturele Studies van de KU Leuven en aan het RITS in Brussel...Ze studeert Culturele Studies aan de KU Leuven en volgt een acteursopleiding aan het Conservatorium in Antwerpen...550 voor culturele instellingen, 20.000 fr

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
De Océ Podium Prijs is immers slechts één onderdeel van het Océ Podiumproject, dat de medewerking geniet van 'een aantal belangrijke culturele instellingen in Vlaanderen' (dixit de persnota...De culturele sector' wordt gemakshalve gelijkgeschakeld met drie geografisch gespreide groten enerzijds en enkele omkaderende initiatieven en organisaties anderzijds...Van stevige beleidsvoorbereidende studies

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
de specifieke context waarin ze dat doen en ten slotte het meerstemmige gesprek zelf (de ontmoeting). In een eerste reactie primeert dan het respect voor de culturele eigenheid van de...Men heeft aanvaard dat zoiets als een culturele eigenheid veel moeilijker af te bakenen valt dan het eerste type wil doen geloven...Zo werden in de structurele omkadering instellingen als het Project Open Culturele Centra (Antwerpen), Scarabes (Amsterdam), het Intercultureel Centrum voor Migranten (Brussel), Tiyatrom (Türkisch

Nr. 61, Januari 1997 • Personalia
Roel Verniers studeert Culturele Studies te Leuven...550 voor culturele instellingen, 20.000 fr


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK