Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "De Golfoorlog" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 33, Maart 1991 • Claire Diez • José Besprosvany : Crimes et Délits
Hij scheidt de codes en plaatst de stijlen van de zeer strakke klassieke canons tegenover de deconstructivistische obsessies van vandaag, waardoor de rigiditeit fragieler wordt...Jean-Marie Piemme (Théâtre Varia) schreef voor hem 'een boekje' over het verval van Apollo, god van de kunst en de utopie, door het koudvuur van Hermes, god van de handel en de speculatie...José Besprosvany denkt nu reeds aan zijn volgende werk dat groeit vanuit zijn reflexie op de Golfoorlog, vanaf de Odysseus van Homeros tot Heiner Müller

Nr. 34, Juni 1991 • Alex Mallems • Bob Wilsons The Black Rider
De overtuigende live-uitvoering in de sfeer van de Berlijnse cabaretten aan het begin van de jaren '30, versterken de communicatie naar het publiek toe...De cabareteske sfeer die de muziek introduceert biedt die Thalia-acteurs ruimte om op een vrij expressionistische manier te acteren, wat door de zwart-wit maquillage met hier en daar een accentuerende...het toenmalige pre-Golfoorlog klimaat blijkbaar geen al te onverwacht bericht, want de bomvolle zaal verliet gedisciplineerd het theater

Nr. 34, Juni 1991 • Johan Thielemans • Peter Sellars' Klinghoffer
De meesten rond de tafel dachten toen dat de discussie voornamelijk draaide rond de idee van de salie à module variable, een kleiner, tweede plateau dat geen vaste opstelling had...Mortier, die ervan overtuigd was dat hij de belangrijkste jonge Amerikaanse regisseur en de meest belovende vernieuwer van het operagenre op de kop had getikt, wilde onmiddellijk dat de première in De...De golfoorlog kwam eerder tot een einde dan voorzien, maar De Munt bleef bij zijn politiek : Sellars werd afgeschermd van de pers, zodat journalisten zich spoedden naar een vergadering van De Vrienden

Nr. 35, September 1991 • Ludo Verbeeck • De vijanden van Hans Jürgen Syberberg
Maar het feitelijk verschil ligt hem enkel in de stand van de techniek waarover de heersers van het ogenblik de beschikking hebben...Aan zijn patriottische gevoelens kan evenmin getwijfeld worden, die waren heftig genoeg: de tekst van de opdracht aan de schoonzus van de koning, prinses Amalia Maria Anna, zelf een geboren Homburg...En wat de natuur betreft: de slotscène van de Faust, waar engelen "Faustens Unsterbliches tragend" de hoogte in zweven, heeft met haar barok illusieperspectief veel weg van een pastiche van de triomf

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Hij heeft ook iets met de Golfoorlog en dan vooral met de manier waarop de geallieerden zich van de media bedienden en omgekeerd...Zijn verhaal is iets complexer dan klaar voor drie minuten stuff, maar de vitaliteit, de woede, de ergernis, de afschuw, de streling en de slag zijn even sterk aanwezig via hem, via de teksten...zegt een van de spelers: "De grote ramp van de KUNST is dat men haar misprijst, dat men haar niet ORGANISCH laat kloppen zoals het hart in de borst van de mens, men zet haar bewegingen in een tijdschema

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Bruno Koninckx • Frank Vercruyssen
Ik heb mij bij het maken van Nieuwe maan ook wel afgevraagd of een dergelijke expliciete politieke thesis binnen het theater nu nog kon, in de naweeën van de jaren '70 en de kater die een generatie...Zo had ik alle nieuwsuitzendingen over de Golfoorlog opgenomen...Day after-gevoel Etcetera: Bij je commentaar op de Golfoorlog betrekje teksten van Büchner en Bernhard, waardoor een historische dimensie gecreëerd wordt

Nr. 43, November 1993 • Jan Goossens • Aeschylos en de Golfoorlog
discussie te creëren". Doorheen de Perzen kijkt Aeschylos in de diepten van de Griekse samenleving en nodigt hij de Grieken uit tot een radicaal zelfonderzoek: "Door de vijand menselijk voor te stellen, begint...Minder evident is de rol van de boodschapper: die wordt gedanst door de Javaan Martinus Miroto, uit de hofcompagnie van de koning van Jogjakarta...Sellars verantwoordt dat als volgt: hij stelt dat de Golfoorlog zowat de meest gecensureerde oorlog in de geschiedenis van de journalistiek moet zijn geweest

Nr. 43, November 1993 • Inhoudstafel
boekhandels en krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen -DeSingel, Desguinlei 25 - Monty...Montignystraat 3-5 - Theatercentrum, Theaterplein - Theaterwinkel, Sint-Jacobsmarkt 74 - Theater Zuidpool, Arenbergstraat 28 -Brugge De Korre, Kraanplein 7 -Theater De Werf, Werfstraat 108-Brussel Beursschouwburg, Auguste...27 Aeschylos en de Golfoorlog Peter Sellars ensceneert De Perzen

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
De drie zalen in Shaffy waren extreem klein, de budgetten waren lachwekkend, maar de organisatie wist te overleven op de vleugels van de filosofie van de jaren zestig: zo lang er dingen gebeurden...Het gevolg hiervan was dat de oudere generatie, met uitzondering van Beppie Blankert en Krisztina de Châtel, in de steek gelaten werd en de leden van de jongere generatie, die aan het begin van de...Terwijl aan de ene kant de Amerikanen nauwelijks nog 'lichamen' nodig hadden om hun Golfoorlog uit te vechten - de realiteit virtualiserend en aldus controlerend met behulp van computer-intelligentie

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
De Golfoorlog was toen de directe aanleiding voor een voorstelling over de onmacht van het individu, niet in het minst tegenover de leugens van de media en tegenover de macht van het getal...toen Büchner, nu Jackson), een geluidscollage (toen radioverslaggeving van de Golfoorlog, nu tv-toespraken ten tijde van de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen), een minimaal decor (quasi hetzelfde...Met andere woorden, en zij geeft zelf dit voorbeeld: 'de woede waaraan Frank Vercruyssen en Willy Thomas vorm gaven in hun voorstelling omtrent de Golfoorlog, Het is nieuwe maan en liet wordt

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
De nomade In Ward Comblez vertelt Josse De Pauw reisverhalen; het Kind van de Smid gaat de hele wereld rond: Amerika, Engeland, Australië, en opnieuw Amerika...De herder/de nomade Abel werd door de landbouwer/de gevestigde Kaïn gedood; maar de pointe van de geschiedenis, schrijft Hans Magnus Enzensberger (Die Große Wanderung), bestaat erin 'daß der Seßhafte...de Golfoorlog ter sprake komt - nog in grote mate een 'klassieke monoloog' was, gestoffeerd met brieven van Büchner en materiaal van Bernhard, wordt in het 'vervolg' hierop, One 2 Life - omtrent de

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Het is de tragische acteur die de rol van de overledene gaat innemen en diens tussenpositie tussen de twee rivaliserende rijken van de levenden en de doden...Enkele jaren na de Perzische oorlogen waarin hij zelf heeft meegevochten, beschrijft Aeschylus het geweld van de kant van de verliezers, van de slachtoffers, van hen die door de Grieken 'barbaren...un rôle d'elle-même un pas en deçà de cette frontière entre réel et représenté qui constitue l'essence même de l'acte théâtral' (Igicaniro). Al van bij de aanvang stoot de voorstelling op de grenzen en

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Niet voor de lezer/toeschouwer, niet voor de onderzoeker, maar ook niet voor de acteur/regisseur die het poesje wil temmen (ik was van de partij in Sam Bogaerts regie van Maria Salomé). De onderzoeker...De volwassene zou ook wel willen, net als Ariadne, dat het kind ‘voor die ene keer/ niet de wanhopige naam/ van een vader,/ een zoon’ gegeven wordt, dat de orde van de wet (de vader) de weg naar de...doet zelfs denken aan de cynische opmerking van die ene Amerikaanse gevechtspiloot die over zijn nachtelijke bombardementen in de Golfoorlog zei: ‘It’s like lightening a Christmass tree

Nr. 81, Februari 2002 • Nedjma Hadj • De mystieke omweg: In het werk van...
De loehn -de kleuren, de geuren van de sissirn en de smagh-is mij bijgebleven als de smaak van moedermelk...De loeha - de kleuren, de geuren van de sissan en de smagh - is mij bijgebleven als de smaak van moedermelk...logeermogelijkheid voor pelgrims Iristallation éphémère (Golfoorlog) Biënnale van Havana, Cuba, 1992 'Het was op het ogenblik van de Golfoorlog, van de vernietiging van Irak

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
De Golfoorlog, de dood van Diana, de Joegoslavische oorlogen, de genocide in Rwanda,... waren ongetwijfeld mondiale evenementen...de vraag naar de organisatie en de functie van de scène, de enscenering, het verschijnen, het theatrale en het spectaculaire, met andere woorden de vraag naar de publieke ruimte als podium, de...Van de Iraanse Revolutie tot de aanslagen van 11 september, van de Golfoorlog tot het Palestijns-Israëlisch conflict (en dan heb ik het niet over de zware religieuze conflicten in Azië en Afrika

Nr. 83, Januari 2002 • Erwin Jans • De intieme band tussen oorlog en media
De intieme band tussen oorlog en media Sinds de Golfoorlog is er sprake van een 'terugkeer' van de oorlog, zegt de Franse filosoof Jean-Luc Nancy...Tijdens de persconferentie 'becommentarieert' de generaal CNN-beelden van een Amerikaanse militaire actie (uit de Golfoorlog...Met de gelaatstrekken (die door de camera scherp in beeld worden gebracht), met de stembuigingen, de pauzes in het spreken, de accenten,... wordt niet de individualisering van de persoon nagestreefd

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Ten laatste sinds de aanslag op de Twin Towers zijn we vertrouwd geraakt met de visuele orkestratie van destructie (de historische voorloper hiervan was in velerlei opzicht de Golfoorlog en de...De invaliden, de gehandicapten, de cyborgs, de mutanten... Zij zijn immers bij voorbaat geïnfecteerd, geïmpregneerd met apparaten, ziektes, chips en de verkeerde genen, geheel doortrokken van de...reactie vooral de afwezigheid van de mediakunstenaar in dit debat aan de kaak: 'In het stuk van Dirk de Wit wordt de bijdrage van mediakunstenaars aan theater van tafel geveegd als niet ter zake doende

Nr. 87, Juni 2003 • Elke Van Campenhout • De Coca-Cola-oorlog: Kleine bedenking over de hypocrisie...
No-War' is de boodschap, en voor één keer staat de gesubsidieerde kunstensector solidair naast de lezers van Dag Allemaal en de massa's volk die op zondagnamiddag de Brusselse straten optrekken...En de kunsten sluiten moeiteloos laagdrempelig aan bij het gevoel van de man in de straat, de feestvierder met een moreel geweten, of de verantwoordelijke kunstconsument...Een engagement dat ook niet samen met het einde van de Golfoorlog tot zwijgen gebracht wordt

Nr. 88, September 2003 • Clara Van den Broek • In de tekst zit een theater
Meestal wordt er, door de regisseur en de vormgever, ook een context geschapen waarin het imaginaire, het fantasme, het verlangen van de toeschouwer kan evolueren...De berichtgeving over de Tweede Golfoorlog bijvoorbeeld kwam over als een gigantische database, een eindeloze lijst van beelden, teksten en andere data, die via verbanden enige betekenis, enig begrip...Bovendien willen bij televisie vaak ook de producent, de dramaturg en de regisseur hun zegje over het scenario

Nr. 90, Februari 2004 • Jeroen Versteele • Het geheim van de stilte: Veldslag voor...
elkaar gestoken voor de fijne lieden die in schuine falanx de zaal betreden'.' Want hoewel de mooi klinkende muziek, het grote videoscherm en het volgestouwde podium vuurwerk beloven, zijn de...Ook de videobeelden en de foto's hebben meestal een illustrerende functie, zoals de details van de kamer waarin de kolonel zijn einde eerst tracht te bespoedigen, dan weer te bevechten...Op andere momenten is er dan weer geen duidelijk verband merkbaar tussen de beeldprojecties en de gebrachte tekst: wegflitsende wegmarkeringen tijdens de golfoorlog van boer Leo, de abstracte


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK