Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "De Witte Raaf" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
De enige marge-club in Antwerpen die én de valkuil van het veredeld amateurisme én de zelfverheerlijking van de eigen ideologische bekrompenheid probeert te ontlopen is het Gezelschap van De Witte...Een Witte Raaf ? 'Het Gezelschap van De Witte Kraai', de naam van de groep, geeft al een aardig staaltje van de aanpak...De associatie met de witte raaf ligt voor de hand

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
De fabel is zeer mager (een man zoekt en vindt niets), en alleen de algemene situatie is sterk: een onbereikbaar slot als symbool van de macht van de bureaucratie...Haaks Bij de creatie in de Munt werd de dramatische kracht van de muziek weinig gediend door de regie...die Gorecki, een Poolse componist uit de moderne school, mee in de boot heeft genomen). Het blijft dus uitkijken, en hopen op de witte raaf: een nieuwe opera die niet alleen tot waardering maar tot

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
De reputatie van het huis aan de Ringstraße, dat zich enkel vergeleken wil zien met de Scala, de Parijse Opera, Covent Garden en de Metropolitan, werd in de loop van een kleine honderd jaar gevestigd...De ensceneringspraktijk blijkt zonder veel omhaal de traditionele theaterconventies te volgen, zij het wat opgevuld met de verworvenheden van Brecht, de absurdisten, de commedia dell'arte, enz...dat keer op keer hard tegen de vloer gaat, de vrouw die in een vervallen kamertje steeds weer door haar zwijgzame man wordt gewurgd, de personages die in verbijsterende herhaling naast de deur tegen de

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Klapstuk 83 was een witte raaf in de theaterwereld...als de onbevangen introspectie van Anne Teresa De Keersmaeker of de ontwapenende naïviteit van de Gallotta-clan...De overheid is waarschijnlijk bereid om - weliswaar schoorvoetend - de toelage te verhogen, sponsors hebben weer wat vertrouwen gekregen in de organisatie, de naambekendheid bij het publiek

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Geef dan maar prioriteit aan de verbouwingen van La Luna, Ancienne Belgique (beiden in de steigers) en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (nog lang niet in de steigers). Binnen afzienbare tijd hééft...Gemeenschaps Commissie), bij alle theaterrecensenten (met uitzondering van witte raaf Pieter T'Jonck). Ook wijzelf weten vanuit de Beursschouwburg nog niet precies hoe we ons hier tegenover kunnen verhouden...Brussel was toen nog the place to be, de stad waar zowel belangrijke experimenten als premičres plaatsvonden,... Gaandeweg ontstonden in de jaren tachtig in de (middel-)grote Vlaamse steden en in de

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Negatie en terreur In de Vlaamse kunstkrant De Witte Raaf van mei '95 verschijnt rond de premièredatum een artikel van filosoof Marc De Kesel over mimesis, misdaad en kunst...Dat maakt dat de voorstelling van De Trust toch heel erg binnen de fictie blijft steken, hoezeer ze het ook over de gruwel van de werkelijkheid wil hebben...09 233 70 00 Met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Administratie Kunst en Departement Onderwijs); de Nationale Loterij; de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent

Nr. 61, Januari 1997 • Marleen Baeten • De kunst van het herinneren
Het vertellen is het domein van de metamorfose,' schrijft Dirk Lauwaert in Over het vertellende beeld (De Witte Raaf 60, maart-april 1996). In dit essay schetst hij de eigen logica en de raakpunten...Centrale, steeds weerkerende beelden zijn het landschap, de vrouw, de spiegel, de kamer, de man in de kamer...die richting wijst het beeld van een streep weggehaald scheerschuim op de kaak van de man, die zich onmiddellijk ontdubbelt in een witte streep door het gezicht van de vrouw in de spiegel

Nr. 62, December 1997 • Personalia
Peter Anthonissen is theaterrecensent bij de krant De Morgen...De Witte Raaf, AS/Andere Sinema (waarvan hij sinds de oprichting in 1979 redactielid is) en De Financieel Economische Tijd...Jakobsstraat 36 - Theater De Werf, Werfstraat 108 Brussel: De Munt, Leopoldstraat 4 - Kaaitheater, Akenkaai 2 -Vlaams Theater Instituut, Salnctelettesquare 19 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
De Witte Raaf) - en de hem van weerwoord dienende standpunten van Kurt Melens (in De Vlaamse Gids) en Hildegard De Vuyst (in dit nummer van Etcetera). In de lange tijd tussen het schrijven...die er mij toe nopen de vraag naar de plaats van de dramaturg in 'de kleine dramaturgie', zoals beschreven door Meuleman, te verbinden met de zoektocht naar de plek van de dramaturg in 'de grote...benoemt - waarin de totale groep van medewerkers als geheel drager is van de inhoud die zij wil meedelen; deze 'permanente dramaturgie' is immers artistiek vruchtbaarder omdat zij de inbreng (de kennis, de

Nr. 68, Juni 1999 • Hildegard De Vuyst • Een dramaturgie van het gebrek
Maar zelfs de productiedramaturg wordt in de regel door de producent ingezet, die zijn artiest met zachte dwang aanmaant om een dramaturg te 'gebruiken', zeker als het om jonge artiesten gaat...Niet voor zinnige reflectie (en dus de facto interne oppositie) maar om aan de buitenkant (de public relations), en à la limite zelfs aan de binnenzijde, een rookgordijn op te trekken...De Witte Raaf, september-oktober '98 2 De Vlaamse Gids, september-oktober '98

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Deze budgettaire rationaliteit kan botsen met de artistieke logica - met de communicatie van de kant van de artistiek leider over een gewenst soort esthetische communicatie...Deze stelling ligt thans in zoverre voor de hand dat de meeste West-Europese overheden, zij het in ongelijke mate, de door hen gesubsidieerde kunstorganisaties expliciet tot het hanteren van de...Luhmanns kunsttheoretische observaties geobserveerd', in De Witte Raaf, 1998, 12 (4), pp

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Maar dan nog kan de volgorde van de hoofdstukken symptomatisch heten voor de feitelijke rol die de programmatoren van de kunstencentra binnen de Vlaamse podiumkunsten spelen...De dominante markt, de kijkcijfers, macdonaldisering, productiedwang, de dictatuur van het jonge en het nieuwe, de elitarisering van het publiek, de behoudsgezindheid van structuren, kwaliteitslabels...Alles is rustig besteedt, één enkele witte raaf daargelaten (en wel Theo Van Rompay), nergens expliciet aandacht aan de generationele dynamiek die de geschiedenis van de kunstencentra en de recente

Nr. 82, Juni 2002 • Gert Verschraegen • De wereldmedia en de grenzen van het...
De tactiele, niet-gefragmenteerde ruimte van de global village laat de afstand tussen het zelf en de ander, tussen het intieme en het openbare verdwijnen...Tegenover de schimmen op ons scherm, de beelden van vluchtelingen, de hongerende kinderen en de gewonden, toont Alibi lichamen op de vlucht, geweld...Over de vierde wand in het theater’, in: De Witte Raaf 87, september-oktober 2000, p. 21-23

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
De motieven van de Mechelse onderzoeksrechter waren eerder ethisch van aard: de officiële aanklacht luidde 'openbare schennis van de goede zeden'. En de gevolgen waren tot nu toe ook heel wat...Toen Geert Buelens, Pieter de Buysser, Dirk Mertens en ik aan de redactie van de essaybundel De Militanten van de Limiet...Van Hans Abbing', De Witte Raaf 99, september-oktober 2002, p.5). Dat getuigt mijns inziens echter van een al te groot geloof in de kracht van de kunstbende

Nr. 89, December 2003 • Benjamin Verdonck • Metamorphosen: Theatertekst van Benjamin Verdonck
WAARIN MIJN MOEDER WOONT ZE MAAKT DE MENSEN ZIEK WIE ZIEK IS KAN GENEZEN DAT WISTEN WIJ MAAR DE BUILEN BLEVEN KOMEN DE ZWIJNWRATTEN DE PINNEPUISTEN DE...VERSLIKT ZICH IN DE KOTS EN BRAAKT LANGS ZIJNE NEUS DE ZUSKES LACHEN DE EEN AL HARDER DAN DE ANDER EN TERWIJL ZE WEGLOPEN WORDEN HET KRAAIEN NOG ALTIJD VLIEGEN...SLAPEN ALCYONE GAAT IN DE ZETEL LIGGEN ZE KAN NIKS ZIEN DIE MORGEN KWAM DE ZON VEEL LATER OP DAN ANDERS ALCYONE WANDELT N/VAR DE ZEE ZE ZIET HEEL VER DE

Nr. 91, April 2004 • Elke Van Campenhout • De slang in de tuin van Eden:...
januari 2003: De Witte Raaf - Tom Holert & Mark Terkessidis in Oorlog als massacultuur...een documentaire over de wijkprojecten rond streetdance waaraan de Grupo de Rua de Niteroi deelnam, trekt Beltrao de Telesquat BRUNO BELTRAO/GRUPO DE RUA DE NITERÓI parallel...Het punt waarop de nacht niet meer echt van de dag is te onderscheiden, maar de schrijver ook niet van de maker, de tooghanger van de denker, de helderziende van de blinde, of de pathetiek van de

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
Vanuit die marginale positie had de avant-gardistische kunst alle vrijheid om de conventies van de kunst, de gangbare aanwendingen van de techniek en de heersende politieke en morele codes te...De geschiedenis van de pessimistische theorie van de avant-garde geeft de context aan voor de huidige hysterische reacties op de eis voor een blijmoedige kunst...De Witte Raaf 100 (maart 2002). In het archief van www.dewitteraaf.be

Nr. 99, December 2005 • Jan Lauwers • State of the Union: Het eeuwige vergeten...
De kiezer die vindt dat de vluchteling in de goot voor zijn zuurverdiende deur te hard stinkt...Het dient gezegd: gelukkig bestaan er initiatieven als rekto: verso, de witte raaf of Etcetera...En het is ook duidelijk te zien hoe groot de invloed van het medium theater is in de andere kunstmedia: Dogville van Lars von Trier, de Cremasters van Matthew Barney, de foto's van Jef Wall, de

Nr. 101, April 2006 • 
Het handboek neemt de plaats in van de afwezige of dode leermeester en laat de leerling met diens schim dansen in een besloten studieruimte...Wat Lepecki toevoegt aan dit canonieke debat is de link met de historische wortels van choreografie en de kinetiek van het moderne subject...Zie mijn bespreking in De Witte Raaf 114, maart-april 2005, pp

Nr. 105, Februari 2007 • Pieter T'Jonck • Mist Spuiten
Eigenlijk mag de kanttekening die het gebouw plaatst bij de traditie, de locatie, de opdracht, de ambitie van de bouwheer zelfs nauwelijks aanwijsbaar zijn; zich slechts als het ware terloops tonen...Zo de tijd, zo de zeden (of de argumenten)... Artistiek loste het paviljoen in Osaka zijn belofte niet in. Dat lag voor een deel aan de abrupte beëindiging van de samenwerking tussen de directie van...Maar wat er werkelijk loos is met dit soort projecten –Blur niet uitgezonderd –werd door Sven Sterken in het uitstekende artikel ‘Van penseel tot pixel’ (De Witte Raaf 95, januari 2002) haarscherp


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK