Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Die Gegenwart"Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Wenn man ihn nicht stilisiert oder antiquiert spielt, saugt er sogleih die ganze Gegenwart in sich auf...Wolfgang Wiens, dramaturg voor deze vier voorstellingen, zegt in een interview met H. Rischbieter (Theater Heute, Jahrbuch 1981, p. 118): "Es gibt nicht vorher einen Oberbegriff über die Inszenierung...Wiens zegt in hetzelfde interview: "Die Arbeitsmethode des Regisseurs Jürgen Gosch ist die einer möglichst grossen Wahrhaftig-keit des jeweiligen Spielzugs

Nr. 42, Juni 1993 • Rudi Laermans • Een krachtig lichaam
Want de getoonde ogenblikken zijn wezenlijk theatraal: Roy Cohn die in 1978 de American Association for the Preservation of the Family toespreekt, en Jack Smith die op 10 oktober 1981 in het Theater...stellen' van historische gebeurtenissen — als 'Telescopage der Vergangenheit durch die Gegenwart'. En in een ander fragment, over de 'Methode dieser Arbeit': 'Ich habe nichts zu sagen...Aber die Lumpen, den Abfall: die will ich nicht inventarisieren sondern sie auf die einzig mögliche Weise zu ihrem Rechte kommen lassen: sie verwenden

Nr. 109, December 2007 • Christophe Van Gerrewey • Zeit: Gegenwart
Die Gegenwart, Simplicissimus of Die Aktion 3. Wat geldt voor zijn leven en werken, geldt in het bijzonder voor deze verzame- ling: het is zeer moeilijk om er – thematisch, structureel...De afstand die hij kan nemen van het ‘oude’ theater is beperkt, maar de domeinen waarop die verwijdering zich realiseert, zijn tekenend, omdat het alleszins ook die domeinen zijn waarop het theater...Ze houden zich wel met de toekomst bezig, maar precies daar ligt het probleem: bezig zijn met de toekomst is het grootste symptoom van de ziekte die vermoeidheid heet, en die wordt aangestoken door de

Nr. 109, December 2007 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Liam Gillick gaat na welke weerslag die scenariomentaliteit heeft op tijdreizende film- en televisiepersonages...29 Zeit: Gegenwart Paul Scheerbart was een modernistische theaterauteur die zich liever bezighield met een positieve kijk op het heden, dan met een utopisch beeld van de toekomst...56 Zo veel om te vragen... Deel 3 van de steekproef: Rudi Laermans stelt vragen naar de toekomst van het theater gelijk aan vragen naar de bekende weg die eindigt in een doodlopende straat


Development and design by LETTERWERK