Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


54 document(en) met "Dienst Communicatie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
En dit als morele overwinning van de man (de dichter en de staatsman) die zopas de dienst terug heeft opgenomen: Antonio's stem...Tot besluit: wie in deze cerebrale oefeningen in meta-communicatie nog de stem van levende personages hoopt te vernemen, komt bedrogen uit

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Cynisme slaat om in goedkope sentimentaliteit, een nummertje bonte avond kan daar prachtig dienst voor doen...Het festival geeft hem een sterk beeld van de huidige generatie: "de kilte, de hardheid, het gebrek aan communicatie

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Gewoon, omdat je je geroepen voelde, of omdat het nu eenmaal de gewoonte is dat een eersteplan acteur met x jaren dienst ook denkt te moeten regisseren (3), of uit economische noodzaak die het voor...Opmerkelijk in de gesprekken met oud-studenten is dat de "coha-bitation" met andere afdelingen als film, tv, sociale communicatie, als positief wordt ervaren

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Een collectief goed is voor de economen een goed of een dienst waarvan iedereen (gewild of ongewild) geniet...Artiest en toeschouwer zijn weliswaar onlosmakelijk aan mekaar verbonden, maar het initiële punt in deze communicatie ligt zonder twijfel bij de creatie-drang van de kunstenaar, bij zijn/haar wil om

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Het eerste contact met de dienst luisterspelen was mijn vraag om een radiodocumentaire te kunnen maken...Dit genre heeft mij toegelaten mij het best en het duidelijkst uit te schrijven en alle thema's die mij lief zijn aan bod te laten komen: de sociale communicatie en de onmogelijkheid daarvan; de

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Leo Geerts 1) Anniek Grobben, Hedendaagse Belgische Rock-muziek in relatie tot het Buitenland, Provinciaal Hoger Instituut Toegepaste Communicatie, 1988, Antwerpen (ongepubliceerd...inspecteur-generaal van de Dienst Letteren en Dramatische Kunst, Koloniënstraat 29-31, lokaal 4.13, 1000 Brussel (tel

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
De specifieke vorm van de theatrale communicatie waarbij alle signalen - en niet alleen de tekst - van belang zijn, komt niet of oppervlakkig aan bod...Aan dergelijke kleine maar essentiële details merk je met hoeveel zorg de programmamakers te werk zijn gegaan; het theater is communicatie tussen acteurs en publiek...Met de 2.000.000 frank subsidie die Teater Poëzien in het seizoen 1988-1989 kreeg, was er op de loonlijst naast de vijf akteurs die we in dienst hadden geen plaats meer voor bijkomende lonen

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Verpakker van dienst "Als kunstenaar ben je alleen in je atelier, terwijl je in theater samenwerkt, dat is een wezenlijk verschil...Soms heb ik echter het gevoel dat ik als een soort plaatjesmaker ingehuurd wordt om iets sterker te maken dan het is, een verpakker van dienst, een hulpje...En gaat er veel tijd verloren met de communicatie over hoe de verschillende stukjes samengebracht moeten worden

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
als middel om echte communicatie te ontwijken...Onderwijs, Dienst Media en Informatietechnologie...Deze video en het bijhorend werkboekje zijn te verkrijgen bij het Ministerie van Onderwijs, Dienst Media en Informatietechnologie Handelskaai 7, 1000 Brussel, tel : 02/217.41.90

Nr. 34, Juni 1991 • Alex Mallems • Bob Wilsons The Black Rider
De overtuigende live-uitvoering in de sfeer van de Berlijnse cabaretten aan het begin van de jaren '30, versterken de communicatie naar het publiek toe...Enkele minuten voor aanvang kwam de brandweerofficier van dienst laconiek het podium opgewandeld met de mededeling dat de zaal ontruimd diende te worden wegens bomalarm

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
rechtstreekse aansluiting bij zich ontwikkelende subculturen, plugt hij in op de toenemende snelheid en ambiguïteit van de communicatie, zonder daar in se 'woorden' of 'beelden' aan vuil te maken...Maar er zijn meer van die uitvergrotingen: de autowrakken, en de lijkwagen die dienst doet als ziekenhuis

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Zonder integere kunstenaars - je hebt er ook andere, kunstemakers - verstart en verzuurt de samenleving, zoals bleek in Oosteuropa waar de kunst in dienst van het regime moest staan...Etcetera: Is er dan geen verschil tussen kunst die in dienst staat van een partij en kunst die opkomt voor waarden...Hoe verloopt uw communicatie met hem

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Ze doen niet dienst als illustratiemateriaal, maar vormen in al hun eenvoud en vele gelaagdheden de essentie van de voorstelling...Kinderen zullen weer maar eens het idee krijgen dat poëzie per definitie saai en moeilijk is. Semiotisch - symbolisch Julia Kristeva stelt dat beide modaliteiten van communicatie (via klank

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
Contactschuw, communicatie-arm theater als bezigheidstherapie, als egobuilding...Gent bijvoorbeeld doen de theaterboot Jozef K., Backstage, De Barrikade, en tot voor kort Het Balkon, regelmatig dienst als presentatieplateau voor jong werk, een situatie die twee a drie jaar geleden

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Zo kwam de dramaturg het eerste seizoen slechts halftijds in dienst, en moesten taken als lichtontwerp en produktieleiding gecombineerd worden...tegenstelling tot vroeger, toen bijna alle artistieke medewerkers vast in dienst waren, worden de meeste mensen nu per produktie aangenomen...De bovenver- melde gezelschappen hebben minimaal een artistiek leider, een zakelijk leider en een halftijdse ondersteunende kracht voor administratie in vast loonverband in dienst

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
De eerste jaren Ik begon in 1954 bij de televisie, als assistente op de dienst Ontspanning, maar ik wou liefst op Drama werken...Alles is veel gestructureerder en professioneler geworden; de communicatie is beter, er zijn scholen, enz...De communicatie verliep vlotter en vlotter, ook dank zij wat je in de tijdschriften kon lezen

Nr. 59, Maart 1997 • Personalia
Daniël Biltereyst is docent internationale communicatie, audiovisuele media en pers aan het departement Communicatiewetenschap van de KU Leuven...Ontwerp Dooreman Zetwerk en vormgeving Griffo, Gent Druk Imschoot, Gent Administratie Josepha Buyle Advertentiewerving Gerd Jacobs en Krista Heremans Dienst voor Cultuurpromotie

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Met de titel van een opstel van Jean-Francois Lyotard: 'zoiets als "communicatie"... zonder communicatie'. Voorbij het lege formalisme van het abstracte modernisme èn de overvolle naïviteit van het...dienst van het ensceneren van sterke tableaux vivants

Nr. 64, Juni 1998 • Redactioneel
Onvoldoende om een deeltijdse redactiesecretaris in dienst te nemen, om de tijdsinvestering en onkosten van onderzoeksjournalistiek of de aanwezigheid op buitenlandse festivals te betalen...Bovendien is de communicatie met de betrokken tijdschriften zeer gebrekkig verlopen: laattijdige mededelingen, reglementteksten die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, geen explicitering van...Van het ene gebrek aan openbaarheid en communicatie naar het het andere

Nr. 64, Juni 1998 • Pieter T'Jonck • Reflecties over opera, film en choreografie
de communicatie tussen mannen en vrouwen...Hij heeft een decor ontworpen dat, met wat wijzigingen, de drie stukken lang dienst blijft doen


Toon volgende resultaten