Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


121 document(en) met "Eerste Wereldoorlog" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
De aanleiding tot het eerste Vlaamse toneelstuk over collaboratie...Het gezelschap heeft in Spanje met dit komisch-erotische stuk de eerste prijs gewonnen op het festival van Sitges...Na al die tientallen jaren is het mogelijk wat afstand te nemen van de gebeurtenissen tijdens de eerste en tweede wereldoorlog

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Er zijn duidelijke sporen aan te wijzen in de eerste werken van Béjart; Symphonie pour un homme seul was niet voor niets eerst een succes in Duitsland...Tijdens de eerste dagen ondervond ik moeilijkheden om me in het repetitieverloop in te leven...De eerste 'eilanden' ontstaan; het zijn korte beeldfragmenten, die op zichzelf plausibel genoeg zijn (inhoudelijk en formeel) doch nog geen onderling verband hebben

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hess gaat over de duurste gevangene ter wereld, Rudolf Hess, die nog steeds in de Spandau-gevangenis opgesloten zit wegens deelname aan de voorbereiding en uitvoering van de tweede wereldoorlog...Velen hebben in de eerste plaats één van de markantste partituren van de laatste twintig jaar ontdekt...schrijven over Europalia '82 waar vier Griekse theaters stukken uit hun eigen theatraal erfgoed opvoerden, gaat voorbij aan de essentie van het probleem : ten eerste hebben precies de Grieken een zeer aparte en

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Sinds de tweede wereldoorlog lijken de winters nergens meer op...en het "kleine" circuit samen konden functioneren - een theaterpolitieke constatering van de eerste orde in een adembenemende voorstelling, die Vlaanderen andermaal kon motiveren voor een grondige

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Geïnspireerd door de eerste wereldoorlog en zijn nasleep, beschrijft dit ballet de verschillende aspecten van de oorlog; te beginnen met de conferentie rond de tafel met het traditionele groene kleed...1933 vervolgde het gezelschap zijn werkzaamheden in Dartington Hall in Devon (Engeland) als 'Balletts Jooss'. Wie gehoopt had dat na de tweede wereldoorlog de moderne Duitse dansbeweging...De eerste solo vooral was zeer zwak

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Adamov, De Meiden van Jean Genet (daar leerde ik mijn echtgenote, de actrice Julienne De Bruyn kennen), het eerste stukje van Jan Christiaens...Na het succes van die eerste regie veranderde dat...Ook dat contrast zat niet in de eerste voorstelling

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Wordt op de reputatie van een groep gesteund, dan zijn produkties van éénmalige of eerste samenwerkingsverbanden onmogelijk...De glitter en het klatergoud, de vaak naar het overdadige neigende middelen van visuele en auditieve enscenering waarover de 'volwaardige' toneelzalen beschikken, de nauwelijks nog feilbare eerste...zien ook een filmfragment, waarin we de ruïnes van Keulen na Wereldoorlog Twee herkennen

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Hegenscheidt schreef de eerste twee bedrijven van zijn drama in Verrewinkel, een idyllisch dorpje in het Brabantse heuvelland, waar vele VN&S-vrienden hem en Vermeylen, die daar logeerden, kwamen...Het stuk affirmeerde de VN&S-poëtologie op artistiek en maatschappelijk vlak en bracht bovendien de eerste dramatische realisatie van de gemeenschappelijke poëticale intenties van de groep, die af te...Alleen al omdat ze de eerste historiserende versie is in de reeks, is de ARCA-produktie van 1984 ontzettend belangrijk

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
brutaliteit van de eerste wereldoorlog, waarin talloze jonge talenten sneuvelden...zijn getraumatiseerd door een oorlog waar voor de eerste keer de -- door het grootkapitaal geproduceerde-- machines (de eerste vliegtuigen, onderzeeërs, pantsers) de mens massaal vernietigd hebben...Na de eerste wereldoorlog vertoefde Paul van Ostaijen tweeënhalf jaar in Berlijn

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Verder zijn er nog de Vaganten Bühne --waar vroeger, tussen 1960 en 1970, vooral jonge mensen hun eerste kansen kregen-- en de Tribune, in diezelfde jaren aan de top van het avant-gardetheater en...Hij houdt zich bezig met de internationale culturele betrekkingen en dus ook met het festival Berlijn-Brussel: "Dat West-Berlijn een dergelijk intensief cultureel leven heeft, komt in de eerste plaats...Michael Haerdter is één van de hevigste verdedigers van de Freien Gruppen: "Veel van hun theaterprodukten halen niet zo'n bijzondere kwaliteit, maar dat heeft in de eerste plaats met geld te maken

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Ik wist niet wat dat was, postmodernisme, en wou toen eerst iets maken over August Stramm, de eerste moderne die bij de post gewerkt heeft...Dit is hier niet ter zake, illustreert enkel dat Muller een geestig man is, ondanks de getormenteerde indruk die teksten als De Hamletmachine op het eerste gezicht kunnen wekken...Het eerste woord dat valt is nl

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Nooit brengt een oorlog vrede verwerkte voordien nooit samengebrachte getuigenissen over de Eerste Wereldoorlog...Net als je je gaat afvragen, of de cirkel van zijn dagelijkse sleur hiermee rond is, maakt Hij tabula rasa en verschijnt het witte blad van het "beginnen" als de eerste dageraad, waarin de geest met...Een letterlijke lezing van de tekst, door zijn eigen klemtonen gevisualiseerd, verwijst naar de eerste periode van het HTP-repertoire

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Mijn eerste rol heb ik in zijn regie gespeeld: een paardeknecht in De Mirakel-ridder, die zo in zijn werk opgaat, dat hij zelf bijna paard wordt...de oorlog had Diels een toneelschool opgericht, die een soort pre-Studio is geweest; de eerste leerlingen van de Studio hadden trouwens vooraf bij Diels gestudeerd...Ik bewaar gelukkige herinneringen aan hard werken aan boeiende partijen (...) Ik hou van Joris Diels en ben hem dankbaar dat ik mijn eerste stappen in dit moeilijke, prachtige vak onder zijn hoede heb

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Toch is de Munt het eerste theater dat zich buiten het patroon van de grote sterren en het populaire programma heeft opgesteld...Tien topregisseurs Jij bent dus de eerste dramaturg die aan een produktie werkt...De eerste dramaturgie begint bij de programmatic Ik toets mijn ideeën daarover bij mijn medewerkers: bij Sylvain Cambreling, bij mijn dramaturgen

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Op het einde van de tweede wereldoorlog wordt hij uit een concentratiekamp bevrijd...Garfein houdt echter voet bij stuk, mede onder impuls van Elia Kazan, en draait de eerste film 'waarvan de acteurs en de technici gesproten zijn uit de Actors' Studio...Het was ook de eerste keer dat ik op de planken stond met echte professionele acteurs, mensen die al op Broadway gespeeld hadden

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Volgens Alfons Van Impe (Over toneel, Lannoo, 1978, p. 299) is het Koninklijk Besluit van 14 september 1954 'de eerste bestuursmaatregel die de culturele autonomie van de Vlamingen vaststelt, en daar...Onder de christen-democraat Renaat Van Elslande, de eerste Vlaamse minister van Cultuur, werden door een KB van 18 februari 1964 de rijkssubsidies voor Nederlandstalig toneel restrictief gereserveerd...De regeling van de rijkstoelagen verloopt dus sinds de tweede wereldoorlog in cycli van telkens ongeveer tien jaar: het KB van 1954 werd in 1964 herzien; tien jaar later kwam het theaterdecreet tot

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
De Gruyter moest levend gehouden worden en zou de leidraad worden van allen die na hem iets met het Vlaams toneel te maken hadden" (2). Meteen hebben we ook een eerste opdracht: het in kaart...Na deze eerste golf van spontaan huldebetoon en de reeks meer uitvoerige (maar niet noodzakelijk meer serene) bijdragen die de volgende maanden in diverse tijdschriften, week- en maandbladen...hem "de eerste Vlaamse regisseur"), expliciet aan bod kwam in het huldebetoon

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
mensen uit de programmatie, universiteiten, contactpersonen uit de franstalige kindertheatersector,... Het Vlaams Kinder- en Jeugdtheatercentrum moet dan ook in de eerste plaats gezien worden als een...krijgt men in het eerste deel een ondoorzichtige situatie aangeboden...Het eerste, De hoer en de soldaat, een fragment uit Reigen van Arthur Schnitzler speelt zich af in een met prikkeldraad aangeklede kelder

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
Net als Shakespeare, maar vooral ook als Rolf Hochhuth in zijn eerste grote docu-drama over de paus tijdens de Tweede Wereldoorlog De Plaatsbekleder, voert Cixous een onoverzichtelijke reeks

Nr. 15, September 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De hertogen van Saksen-Coburg-Gotha (wie zijn vaderlandse geschiedenis kent, herinnert zich de herkomt van de eerste koning der Belgen) waren eigenaar van de Geinburg...De eerste drie rijen bestaan uit Sperrsitze: stoelen waarvan de zitting opgeslagen en met een sleutel geblokkeerd kan worden...Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Grein door het Sovjetleger bezet


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK