Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Emma Die"Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Emma Wel, als die vlam hier een voet over de drempel durft te zetten, weet ge wat ik dan doe...Maar als die heren, die daar hun mond van vol hebben, naast een Marokkaan zouden wonen, zoals die twee huizen verderop, die de darmen van zijn schaap in de zon laat liggen zodat ge nog geen raam van...Emma Papier is verduldig, Leo En daarbij, Immihan zou me die fles toch niet geven als ze niet zeker wist dat het goed voor mij was

Nr. 23, September 1988 • Alexander Baervoets • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Natale werkt te introvert, te egocentrisch; ze vertrekt duidelijk vanuit een problematiek, maar verwerkt die onvoldoende...Arme Emma, een nochtans niet onverdienstelijk hoofdpersonage, moet de hele voorstelling dragen...Het proberen omzeilen van die handicap is wellicht het meest typische kenmerk van de "Belgische" dans

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Van een auteur die schrijft en leeft in een modernistisch klimaat, die zich nauw verwant voelt met het surrealisme en de exploratie van het onderbewuste, verwacht je een denk- en schrijfactiviteit die...Wannes Van de Velde deed in dit opzicht een verrassende uitspraak : het werk van Beuys en Warhol toont "leegte", een leegte die een machinatie is van een bepaalde politieke klasse die er baat bij...Walg die zich ontlaadt in agressie : de hierboven beschreven scène is een voorbeeld van verbaal geweld, op andere momenten gaat die over in fysieke terreur en moord

Nr. 34, Juni 1991 • René Eljon • Moeders
HAN jaaah EMMA die scheur kan niet van han zijn TIEN waarom niet EMMA omdat die scheur al gelijmd is TIEN hoe kan dat nou ? een gelijmde scheur EMMA...niet ? deze hebben ook van die kleine oortjes EMMA dat maakt toch niks uit TIEN en jij zei dat berta die zwarte wilde EMMA nee, die oortjes TIEN en met...bij hun was ingekwartierd en die met haar wilde trouwen EMMA maar die moeten we vinden TIEN wie ? EMMA die duitse soldaat om ons van berta te redden moeten

Nr. 34, Juni 1991 • Sigrid Bousset • René Eljon Moeders
De acteurs wuiven bij het opkomen even naar hun publiek; een uitnodigend gebaar : de abstractie, de mise-en-scène die er nauwelijks is maar zich hoe dan ook niet wil opdringen, maken de toch wel erg...Zo hebben de acteurs ervoor gekozen om de tragiek, die onderhuids aanwezig is, te beklemtonen, getuige daarvan Bertha's verbitterde verslag van haar ongelukkige levensloop...Op die momenten schreeuwen ze over de aangegeven muziek van Freddy Breck heen of wordt de tekst begeleid door visuele slapstick

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
De persoon die gefilmd wordt, heeft dat wel, maar heeft geen verweer tegen de monoliet die het televisielandschap is. Het script is een absurditeit die eerder als een spiegel van de producent...Van daaruit ging het verder naar aspecten die de geïnterviewden zelf aanbrachten of die ik relevant vond, zoals hun verwachtingen, hun inbreng in de verschillende stadia van het proces, het...Ik weet niet in hoeverre er een wisselwerking is. In die zin weet ik niet hoe zuiver het sociale aspect van die film is. Maar misschien is dat een pessimistische gedachte van mij

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
Sinds 1969 hadden al deze intermittents du spectacle het recht verworven op een specifieke vorm van werkloosheidsuitkering, die de discontinuïteit inherent aan de artistieke praktijk erkende, en die...Maar in juni 2003 werd de overeenkomst die de basis van deze werkloosheidsuitkering vormde bijgesteld door de Franse werkgeversorganisatie en drie minderheidsbonden, die de voorwaarden voor...Wat hier op het spel staat, zijn de menselijke creaties die onze dagelijkse omgeving opmaken: de fictieve verhalen en waarnemingsstimulansen die, zoals andere kennisvormen, gezien kunnen worden als

Nr. 105, Februari 2007 • Tor Lindstrand • The Theatre
Het voltooide gebouw, met een podium van 12 op 12 meter, dat zich leent tot een uiterst flexibele ruimtelijke opstelling, zal aangeboden worden aan een groep curatoren en kunstenaars die het...Als tegengewicht stellen we dus een architectuur van de verandering voor, een architectuur die eerder wordt geproduceerd door protocollen van performativiteit dan door ideeën van permanentie, de...Het is een architectuur die net zo op touw wordt gezet als de Olympische Spelen, maar dan in een omgekeerde richting: eenzame winnaars van gouden medailles die van hun tribune neerdalen, die zich

Nr. 106, April 2007 • Wouter Hillaert • Van La Mamma tot Mohammed
Vooral door hun speelstijl bieden ze een staalkaart van strategieën om ‘het nu te ondervragen’. Die ondervraging van het maatschappelijke heden is maar één van de typische clausen die...Bom op de kermis Het duidelijkst schijnt dat totaalprofiel door in het carnavaleske Cani di Bancata van de Siciliaanse theatermaakster Emma Dante (1967), die in 2005 al op het festival stond...De enige productie die echt weet te vervreemden, en dit op álle vlakken, is Product van Mark Ravenhill, de Engelse auteur die met Shopping and Fucking ooit het in yer face-theater mee lanceerde

Nr. 114, December 2008 • Daniëlle de Regt • Flessenpost uit het dolhuis
Ze hekelen de deurwaarder die Dobbelaeres huis kwam leeghalen, ‘die volgevreten zak in driedelig kostuum en Kijk Mij Eens Intelligent Zijn Montuur’. De vis die vooraan in de lucht bungelt bevestigt...De koektrommel die ze nukkig op sleeptouw neemt, is een miniatuur van de loden last die de echte Johanna overal met zich meetorste...Enerzijds is er bij hen geen duidelijke instemming met hun doding, anderzijds stuit die niet op een levenswil die gebroken zou moeten worden


Development and design by LETTERWERK