Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


49 document(en) met "filmische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Onder het mom van 'filmische schriftuur' veroorlooft de hedendaagse auteur zich de onmogelijkste sprongen in tijd en ruimte, verdeelt hij zijn drama in kleine onderdeeltjes, maar verliest daarbij uit

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Dat een gezelschap een filmische produktie brengt is prima

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Maar er lijkt een verschuiving plaats te vinden van een plastische instelling à la De Chiri-co naar een meer filmische aanpak zoals in Le Chien Andalou van Bunuel en Dali

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Duras zelf betitelde de filmische vertaling van haar tekst veelbetekenend Agatha ou les lectures illimitées

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
De filmische concepten die hij erin hanteert - het beweeglijke kader van de scène dat kleiner en groter kan worden in alle richtingen en ons dwingt close-ups en details te bekijken; de piano's en

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Daarmee weze ook gezegd dat de thema's constitutieve elementen zijn, dat stijl voor hem substantieel is. In Mad Dog Blues (1971) en Suicide in Bb) (1976) wordt uitvoerig gebruik gemaakt van filmische

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Die interesse voor de muziek komt ook terug in veel van uw produkties waarin muzikale elementen op een zeer filmische manier onder bepaalde scènes geschoven worden

Nr. 28, December 1989 • (advertentie)
deze nieuwe bewerking wordt het filmische karakter van het stuk extra versterkt

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
Dybukk Hetzelfde probleem stelt Dybukk, waarin Wajda's filmische obsessie nog verder gaat, zij het met de maximale driedimensionele middelen van de grote scène

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
clichématige, intrigerende, uitvergrote, kitscherige, melodramatische, filmische, effectzoekerige,...) tekens

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Er werd gekozen voor zogenaamd realistisch-emotioneel acteren, en die stijl staat niet haaks op de abstractie van het decor, evenmin op de filmische beelden die in en rond het graanveld opgezet worden

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
De wonde van Amfortas In zijn film Parsifal heeft Syberberg voor de lijdende Amfortas een formidabel filmische metafoor gevonden: hij maakt de wonde los van het lichaam van de visser-koning

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, Mui-Ling Verbist • Stekelbeesfestival 1991
uitgesproken episodische vertellingen, met een filmische structuur, veel beweging en zang tonen zij telkens de onderdrukking van een kind en wat daar wel van komt

Nr. 39, December 1992 • Patrick Jordens • Herwig Deweerdt
Persoonlijk werd ik in De roos van Cerzeto eerder geboeid door de bijna ambachtelijke manier waarop je met allerlei objecten het verhaal én de filmische dimensie ervan

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
van Herwig De Weerdt, de bewegingsproduktie van Yves Thuwis, het doorzichtige theater van Ignace Cornelissen, het bijna filmische document van Frank Theys: het zijn evenzo vele vormtalen, evenzo vele

Nr. 47, December 1994 • Luk Van den Dries • Quartett door het Berliner Ensemble
Vooral met het voordoek ontstaan interessante haast filmische kadreringen: Müller houdt ervan de blik van de toeschouwer te geleiden, in te perken, hem een zichpunt op te leggen: alsof de vrijheid die

Nr. 47, December 1994 • Tuur Devens • 10 jaar Theater Stap
Er was afgesproken dat de montage zou gebeuren op basis van het gecomponeerde muziekwerk van Flor Verschueren, maar het proces is net andersom gebeurd, met eerst een filmische montage en dan de muziek

Nr. 53, December 1995 • Marianne Buyck • Verschillende trajecten
De voorstelling is licht en vloeiend, zelfs wanneer de muziek discontinu of verbrokkeld is. Muziek en dans versmelten, de toeschouwer ziet en hoort tegelijk, en dat resulteert in een bijna filmische

Nr. 59, Maart 1997 • Marleen Baeten • De bezem van de tovenaar
Maar alleen al in flexibiliteit en snelheid moeten theatermachinerieën het afleggen tegen filmische teken- en montagetechnieken

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Camerastandpunt en close-ups - om slechts de meest banale filmische feiten te noemen - verknippen de naturalistische speelstijl en veranderen bij voorbeeld een eenvoudige blik-vol-twijfels in een


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK