Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "Financieel Economische Tijd" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 68, Juni 1999 • Personalia
Gerrit Six is theatercriticus bij de Financieel Economische Tijd en columnist bij Radio 3. Pieter T'Jonck is ir

Nr. 68, Juni 1999 • Clara Van den Broek, Marleen Baeten • Het wilde Westen
Rond de tafel zaten bijeen: Steven Heene, theaterrecensent bij De Morgen, Geert Sels, theaterrecensent bij De Standaard, Marc Holthof, recensent bij de Financieel Economische Tijd, Nica Broucke...Etcetera: De Financieel Economische Tijd sponsort bijna niet...Broucke: Ik denk dat de lezer de nieuwsgaring over theater eerder in De Morgen en De Standaard gaat zoeken dan in de Financieel Economische Tijd, en de lezer van de FET eerder geïnteresseerd

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Als gevolg van haar eigen succes, wordt het voor de burgerij onmogelijk deze - ondertussen noodlijdende - initiatieven nog langer financieel te schragen...Onder invloed van de economische recessie en de opmars van het neoliberale gedachtegoed wordt het globale welzijnsbeleid op de helling geplaatst...Tegelijk maakt het uitkeren van een dividend op de enorme bedrijfswinsten (die zelfs in economische recessieperiodes wordt geboekt) aan de gemeenschap deze macht aanvaardbaar

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
De marktstrategie bepaalt dus mee het artistieke aura, maar reguleert eveneens de economische waarde...Voor het podiumkunstendecreet gestemd was, werd juist op financieel vlak wel eens een spelletje blufpoker gespeeld...samenspraak kunnen de zakelijke leiders dan wat kabinetten afschuimen, 'want dat van Cultuur alleen is al lang niet meer voldoende'. De vdp ontvouwde zich dan ook in de kortste tijd tot een creatief

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • Geld maakt vrij
deze grote effectiviteit van economische transacties, vooral bekeken vanuit individueel standpunt, gedurig aanleiding geeft tot de fantasmatische gedachte dat bij wijze van spreken geld alles is. De impact...niet-economische, deels wijsgerig, deels sociologisch georiënteerde beschouwingen over geld...verplicht kunstorganisaties keer op keer tot het maken van dwingende keuzes, tot een financieel begrensde artistieke vrijheid

Nr. 71, Maart 2000 • Personalia
Hij is danscriticus bij de Financieel Economische Tijd...voor De Tijd (Vaders en Zonen en Noorderlicht). Pieter T'Jonck is ir...Lucas Vandervost, acteur en regisseur, is artistiek leider van het gezelschap De Tijd

Nr. 74, December 2000 • Personalia
als danscriticus voor de Financieel-Economische Tijd...voor De Tijd (Vaders en Zonen en Noorderlicht). Pieter T'Jonck is ir

Nr. 74, December 2000 • Jeroen Peeters • Het kijken vormt de inzet
Het is dan ook tijd om een belangrijke fictie van de avant-garde, van de moderne én van heel wat postmoderne dans, te ontmaskeren...Dans laat zich nog steeds graag ontologiseren als een vluchtig medium, als gebeurtenis in ruimte en tijd die theatraliteit, leesbaarheid en betekenis uitwist...Het zijn deels herwerkte versies van kritieken die eerder verschenen in de Financieel-Economische Tijd, deels recente aanvullingen

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Deze nuanceringen nemen niet weg, dat het ontwerp een sterk planmatige en economische, macrostructuur-georiënteerde invalshoek kiest...Aangezien de coördinator ook het beleidsplan moet schrijven, moet hij of zij toch ook een zekere deskundigheid hebben, zowel in financieel opzicht als inzake cultuurbeleid, maar noch het...vanachter de auto’s dreigen er constant Marok-kaan-se, Turkse en de laatste tijd ook meer Afrikaanse jonge-tjes op te duiken die met hun bal de straat als speelplein trachten te veroveren

Nr. 77, Juni 2001 • PERSONALIA
het departement Culturele Studies (KU Leuven) en de Erasmus Hogeschool Antwerpen (Toneelafdeling Dora Van der Groen). Hij recenseert voor de Financieel-Economische Tijd

Nr. 78, Januari 2001 • (personalia)
Sinds 1999 is hij theatercriticus voor De Financieel Economische Tijd

Nr. 79, December 2001 • (personalia)
recenseert voor De Financieel Economische Tijd

Nr. 80, Februari 2002 • PERSONALIA
recenseert voor de De Financieel Economische Tijd

Nr. 82, Juni 2002 • (Personalia) • (Personalia)
recenseert voor de De Financieel Economische Tijd

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
Het is niet de bedoeling om hen in economische termen ‘over te nemen’. De twee partijen moeten er beter van worden...Je moet de dingen tijd durven geven...Als ze niet goed is, vindt men die grote ruimte plots ‘moeilijk’. van der meiren: We moeten de jonge mensen, die nieuwe generatie tijd geven vooraleer zo’n overstap te maken

Nr. 83, Januari 2002 • Pol Hoste • Cultuurbeleving: Thersiteslezing Theaterfestival 2002
Ik herinner me uit die tijd ook de vraag of je 'theater' tot de 'literatuur' kon rekenen...doelstellingen van de openbare omroep uit die tijd...De bedrijfsmatige benadering, gekoppeld aan het sociaal-economische programma dat de kunstensector de laatste tijd over zich heen beeft gekregen, toont aan dat de autonomie van de artistieke

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Verlinden • Belgisch Congo is in: Over de moeizame...
koloniale tijd, laat staan het Congo van vandaag, verzanden in goede bedoelingen en dus in drijfzand...overheidsbedrijven, het financieel-economische systeem, de ruimtelijke ordening, de sociale voorzieningen,... met een nette taakverdeling tussen Kerk en Staat...Liever 'die goede oude tijd'. Meer nog

Nr. 85, Februari 2003 • Florian Malzacher • Schwanenseesucht
Sinds enige tijd hoeft geen enkele cultuurpoliticus zich nog te schamen, als hij/zij onverholen opnieuw om klassiek, museaal ballet vraagt...Het wordt - en daarin ligt het onderscheid tussen Forsythe en een Stromberg of Marthaler -door vele bedrijven in Frankfurt als een relevante economische factor gezien, als een exportsucces dat volle...Deze en vergelijkbare episodes hebben in enkele weken tijd de jarenlange vertrouwensrelatie tenietgedaan

Nr. 86, April 2003 • (personalia)
aan het departement Culturele Studies (KU Leuven) en de Erasinus Hogeschool Antwerpen (Toneelafdeling Dora van der Groen). Hij recenseert voor de De Financieel Economische Tijd

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
recenseert voor de De Financieel Economische Tijd...Jeroen Laureyns doceert kunstactualiteit aan Sint-Lucas Gent en is recensent actuele kunst voor de krant De Financieel Economische Tijd en radio Klara


Toon volgende resultaten