Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "Foucault" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Dat geeft aanleiding tot literair-historische vergelijkingen met o.a, Artaud en Lautréamont en vormt tevens het overstapje naar poststructuralisten als Foucault en Deleuze

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Ik probeer zichtbaar te maken wat onzichtbaar is omdat het zich al te zeer aan het oppervlak van de dingen bevindt," zegt Foucault ergens

Nr. 11, Juni 1985 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck • Rijnders' afscheid van Globe
Hun dwangmatig rondcirkelend spreken is uiteindelijk niet meer dan een zwijgen -- Foucault: "Sinds Freud is de waanzin in het Westen een niet-spreken geworden, omdat hij een dubbel spreken is geworden

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Wat betekent 'F'? Het is begonnen als een Foucault-project; vandaar die 'F'. Tijdens het schrijven komt Foucault hier a.h.w...Ik had zin om Foucault te lezen, maar ik ben nog aan het schrijven: dus wat daarvan zal overblijven weet ik niet...Foucault valt mij op een aantal punten tegen

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het is dit keer pedant en irriterend: het bevat teksten die uit de goed gestoffeerde boekenkast van de Bon Chic Bon Genre-lezer gevallen zijn: Foucault, Ariés, Illich en de onvermijdelijke Baudrillard

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Grote namen die in Frankrijk de bon ton dicteerden, bewijzen zulks: André Breton, Maurice Heine, Gilbert Lely als gangmakers van een peleton surrealisten; Michel Foucault, Jacques Lacan... allemaal

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Foucault, "De verbeelding van de bibliotheek", SUN, Nijmegen, 1986, p 114

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
zoals Michel Foucault de laatste illusies omtrent vrij menselijk gedrag doorprikte, precies door een 'verhaal' te kiezen dat afweek van alle gebruikelijke schema's en zich toe te leggen op de 'micro

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
relatie met een ander lezen, spreken (Foucault). De wereld als een netwerk van relaties waarin de werkelijkheid verschijnt en verdwijnt...Foucault heeft in zijn Geschiedenis van de sexualiteit aangetoond hoe ons spreken over de sexualiteit gekenmerkt wordt door Ta volonté de savoir' : kennis van de sexualiteit staat daarbij voorop als

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • 'Elk mens kan slechts één keer zijn...
een opstel van Michel Foucault lees ik eenzelfde inzicht: "Met de dood voor ogen haast het spreken zich voort, maar ook begint het opnieuw, vertelt het over zichzelf, ontdekt het verhaal in het...Met de dood voor ogen betrapt het verhaal zichzelf, zoals Foucault zegt: "Vertwijfeld loop je door de kamer, herhaalt de zinnen voor jezelf; niet slecht gezegd

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Het perspectief van een aantal eigentijdse filosofen als Levinas, Bataille, Blanchot, Foucault, Derrida, De-leuze, Lyotard die gewezen hebben en blijven wijzen op de noodzaak de grenzen van de

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
zoals Michel Foucault stelt: "Het lichaam is het oppervlak waarop de historische gebeurtenissen zijn beschreven, ingegraveerd, de plaats van een gespleten zelf, dat de illusie van substantiële eenheid...Waar het ook bij Foucault om gaat, is dat onze lichamen altijd zijn gecodeerd en als zodanig worden 'gelezen'. Schoonheid, lelijkheid, seksuele uitstraling, bewegingsmotoriek enz

Nr. 49, April 1995 • Ludo Abicht • Zestig jaar vreemdeling
Etcetera: De Franse filosoof Michel Foucault heeft gezegd, dat zijn filosofie een soort gereedschapskist is ten gebruike van saboteurs

Nr. 53, December 1995 • Peter De Jonge • Een zacht memento van alle verdrukten
Het zijn foto's van Aids-slachtoffers: Ron Vawter, Rock Hudson, Michel Foucault... Is dit een heropstanding uit de doden

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
Volgens Foucault wordt deze epistèmè dan ook ingeleid door Kant...Moduleerbare ruimte Volgens Foucault is de moderne epistèmè waarin het menselijk subject verscheen echter voorbij...Foucault heeft het niet verder ontwikkeld maar heeft zijn onderzoek gericht op de machtsstrategieën van de verschillende discours

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Russische dans-criticus Levinson over discipline in het klassieke ballet, bij het filosofische begrip 'disciplinering' van Foucault, bij Benjamin, Zizek, Das Glas im Kopf wird vom Glas ■ Eugeniusz...Levinson legt de klemtoon op de noodzaak van ontmenselijking en disciplinering van de dansers om tot kunst als surplus te komen: 'een machine om schoonheid te produceren'. Foucault verwijst naar de...Disciplinering (Foucault, Levinson), representatie, herhaling en differentie (Deleuze), worden door Hrvatin gehanteerd als paradigmatische aspecten van Fabres werk en van het theater in het algemeen

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
Surveiller et punir drukte Michel Foucault enkele afbeeldingen af uit een Frans militair handboek: L'art militaire français uit 1696 waarmee de vernieuwingen van prins Maurits ook in het Franse leger

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
een poging om zoals Michel Foucault, in het volle besef dat je ficties maakt, onze moderniteit op een zodanige manier te ervaren dat we er veranderd uit te voorschijn komen (Foucault over het...Hoeveel duurzamer is niet de ervaring van historiografen, mythologen of chroniqueurs als Foucault, Roland Barthes e.a...Eerder een théâtre de variétés dan een materialistisch-episch theater à la Benjamin/Brecht, een theater van het anonieme à la Braudel of een theater van de wantrouwige geschiedschrijving à la Foucault

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Foucault

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
het eerste deel van zijn Histoire de la sexualité legt Michel Foucault (hij experimenteerde eind jaren zeventig, begin jaren tachtig uitvoerig met sm en stierf in juni 1984 in het Parijse ziekenhuis...Midden in de jaren zeventig kon Foucault nog schrijven dat 'la représentation du pouvoir est restée hantée par la monarchie...Michel Foucault, Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir, Gallimard, 1976


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK