Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


85 document(en) met "Franse Revolutie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE...DOOD ÏS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE...De revolutie heeft geen thuisland meer, dat is niks nieuws onder de zon, die misschien nooit zal schijnen op een nieuwe aarde, de slavernij heeft vele gezichten, het laatste hebben we nog niet gezien

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
ARCA De Opdracht heeft een simpele fabel: drie afgezanten van de Franse Revolutie (Debuisson, Galloudec, Sasportas) worden naar Jamaica uitgestuurd om daar de opstand te importeren tegen de...De achterste ruimte, een spie van schel wit licht, is de utopische ruimte: Peru, de vrouw, moederschoot, revolutie... Het zou natuurlijk heel mooi zijn, zo'n schema waarin alles netjes zijn plaats...Schetsen van 'personages' die verder genuanceerd worden De Opdracht ARCA-NET Foto Luc Monsaert door de verdeling van het zwart op het gezicht (de zwarte revolutie) of de dictie

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
van Freshwater een beroep gedaan op het acteertalent van enkele groten uit de hedendaagse Franse literatuur...Hoewel de acteursprestaties in de Franse produktie van een wisselend niveau zijn (Joyce Mansour speelt haar rol als Julia Cameron iets tè gechargeerd en de door de regisseur zélf toegevoegde butler...Voor ons blijft er aan zo'n verhalen, ondanks seksuele revolutie en permissieve moraal, een zeker voyeurisme hangen, en dit soort openhartigheid lokt merkwaardige reacties uit

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
de Franse Revolutie (het stuk bestaat voor een groot deel uit historische redevoeringen): streef je een wereld na waarin het goed wonen is voor jezelf, of ga je, met de deugd als vaandel, nog verder...Het zand als teken van de dood en gang van de geschiedenis: het hele' tijdsverloop tussen de Franse Revolutie, Büchner en vandaag...Toch blijft altijd het theaterteken aanwezig, want de revolutie is in de eerste plaats een maskerspel; tijdens de hele voorstelling staat midden voor het tafeltje van Simon, de souffleur

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
het volk tot de revolutie...En de revolutie brengt het tot ellende...de slavernij, is er geen leger ter wereld, hoe goed georganiseerd en uitgerust met buitengewone, nieuwe wapens het ook mag zijn, dat het kan overwinnen, Alles draait om de vraag of het Franse volk tot zo

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De titel van het stuk, geschreven door twee Franse vakmensen, suggereert reeds dat het onnodig is om de plot samen te vatten...de voor-etcetera-tijd bracht Radeis van 1977 af de revolutie zonder manifest; de onnozele kinderen waagden een greep naar de zachte macht, toen de schrikdraden van de speelse generatie nog geen

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
even bij de Russische revolutie of herbront men zich aan de oorsprong van het theater in het Antikenprojekt...Grüber is sinds enige tijd het troetelkind, vooral van de Franse pers

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Etcetera 4, p. 15) De regieaanwijzingen in Kwartet beperken zich tot enkele stiltes, het aangeven van opkomst en weggaan van Valmont en de decorbeschrijving: "Salon voor de Franse revolutie/bunker na

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Dat was zijn revolutie waaraan hij zich met grote overgave en fanatisme gegeven heeft...Louis Bertrijn, een zeer goed acteur, ging naar Parijs voorstellingen zien, was helemaal op het Franse toneel gericht en sprak een soort Nederlands met een Franse galm erin om wat voornaam te doen...Discipline, orde en stijl verdwijnen en de Franse komedies verschijnen opnieuw op de affiche en --wat het ergste is-- het publiek blijft weg

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Voorbij de evidenties van Müllers 'Quartett'
Bij Chéreau, en via hem ook bij Muller, maakt de historische en sociale omgeving --de vervallen aristocratie, vlak voor de Franse revolutie, om het even heel ongenuanceerd uit te drukken -- het reële

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Dantons dood, een stuk over de Franse revolutie, is voor mij nog altijd de NTG-versie ervan in een regie van Ulrich Greiff (1984). Flarden tekst, lichamen, beelden vooral spoken in het geheugen rond...Revolutie is een tijd van heftige passies, scherpe tegenstellingen, grote frasen en veel bloed...Ontdaan van zijn sociologische en politieke inhoud wordt revolutie zo een makaber spel om de macht waarin naar believen van rol en kostuum gewisseld wordt, maar waar fundamenteel niets verandert

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Terwijl in Parijs de barricades van de 'nieuwe Franse revolutie' in de fik staan en de wereldburgerij haar adem inhoudt (even maar), zijn in de Antwerpse Studio Herman Teirlinck vier jongelui

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Dit veronderstelt echter een ware revolutie in de financiering van de kunsten waarbij ook in niet geringe mate gerekend wordt op een inbreng van de industrie...wordt en dat tijdens dit Franse colloquium werd uitgelegd aan de hand van "het voorbeeld van de Zwitsers horlogemaker". Op het einde van de 17e eeuw produceerde een Zwitsers horlogemaker ongeveer 12...Alle aandacht van het Franse cultuurbeleid onder Jack Lang (cf

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
van M. Larionow in Chout (Proko-fiew, 1921). Na de Russische revolutie nam Diaghilew noodgedwongen de wijk en belandde bij de Franse avant-garde...Enige verwantschap met het Russische Constructivisme van na de revolutie valt niet te ontkennen...Ongeveer gelijktijdig met de constructivistische revolutie, experimenteerde men in West-Europa, vooral in en om het Bauhaus, met de zgn

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • Bartók / Aantekeningen
stad tijdens de Franse revolutie

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
er zijn vooral de sinistere intellectuelen die in Parijs het jargon van de revolutie hebben geleerd en die met de steun, eerst van Vietnam, daarna van China (tegen Vietnam) aan de macht zullen komen als...Verder komen ook de verre vrienden, die gevaarlijker blijken dan nabije vijanden, aan bod: Franse ambassadeurs, Amerikaanse politici en militairen (onder wie een totaal cynische Henry Kissinger en...213). Dit soort parodistische teksten met een ondertoon van vertwijfeling en kleinmenselijke slimheid wordt perfect belichaamd door Georges Bigot; deze acteur stelt de beste Franse acteertraditie

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Moeder van een leerling Ik heb vertrouwen in u. Jonathan Hoe mooi is de Franse taal...Binnenkort wordt de 200e verjaardag van de Franse Revolutie gevierd, ik zou het bal met u willen openen

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Verdi vond in het verhaal van de Franse dame, die veel meer menselijke waarde had dan de goegemeente die deftigheid combineerde met hypocrisie, iets wat hem een gepaste commentaar leek op zijn eigen...Een orgie is het niet; alleen het kleine, zielige, gestolen plezier van wie te vlug rijk is geworden: tijd 1850, de uitbarsting van de industriële revolutie met zijn plotselinge fortuinen

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Vergeten we ondertussen niet dat de Duitser Kurt Jooss de eerste Franse wedstrijd voor choreografen won met De Groene Tafel (1931) en dat hij in 1936 uitweek naar Engeland...Huisman Na de Tweede Wereldoorlog stapte de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel terug in zijn traditionele Franse bootje...West was er met haar groep echter niet tegen opgewassen om een formatie te dragen met een typisch Franse geest en ingesteldheid

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Bert Van Kerkhoven van 1963 af in Antwerpen potentieel aangetoond met zijn opvatting in de lijn van Jean Vilar en het Franse Théâtre National Populaire...De financiële aspecten en de behuizingsproblemen die zijn directeurschap bij het NKT hebben gekenmerkt, terzijde gelaten, had hij daar ondervonden dat "ondanks laten we zeggen de zachte revolutie die


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK