Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Heengaan en " • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 26, Juni 1989 • (advertentie)
zomerfestival van de Beursschouwburg, de Ancienne Belgique, het Kaaitheater en de Dienst voor Cultuurpromotie...theater & dans twee creaties en het beste uit het voorbije seizoen ROSAS 'Ottone Ottone' DITO DITO 'De Grenssteen' [creatie] MAATSCHAPPIJ DISCORDIA...negen produkties CASSIERS, MAILLARD & VAN DAMME 'Tête vue de dos' ONAFHANKELIJK TONEEL 'On Wings of Art' JAN RITSEMA 'Het Heengaan' RIEKS SWARTE 'Het Tapijt

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Het heengaan
het niemandsland tussen strijkplank en schrijftafel (condition féminine) komt Het Heengaan opnieuw voorbij...Af en toe voel je een bijna ondraaglijke gêne omdat je zo schaamteloos en passief toekijkt en néémt wat zij zo overvloedig geven nl...Neerschrijven wat je gezien, gehoord hebt en wat dat in je losgemaakt heeft, die twee dingen samen, is dat dan kritiek ? Is het: 'antwoorden geven' op wat je ziet en meemaakt ? De voorstelling

Nr. 26, Juni 1989 • An-Marie Lambrechts • Poging tot beschrijving
Met die slogan zouden Het Heengaan, Voorjaarsontwaken en Parade als daar is geen ingelijfd kunnen worden bij ander jeugdtheater dat om principiële redenen kinderen of jongeren als acteurs verkiest...Wat verder op diezelfde lijn tref je die andere combinatie in Het Heengaan: de vrouwelijkheid (van sommige meisjes) die al helemaal aanwezig is, maar er tegelijk bijna niet is omdat ze zo argeloos...hebben ook naar decor en rekwisieten heel wat gemeen: veel meer dan kleren, kleerhangers, banken of stoelen en microfoons is er niet

Nr. 26, Juni 1989 • Jan Simoen • De God of de ledepop
onder begeleiding van professionele regisseurs, anderzijds: Het heengaan (Jan Ritsema), Voorjaarsontwaken (Alize Zandwijk) en Parade als daar is geen (Guy Cassiers). Alhoewel de produktie-omstandigheden...Johan Leysen; acteur-regisseur Lukas Vandervost brengt verslag uit van zijn gesprek met Johan Leysen en brengt hulde aan de dienstbare opstelling van acteur en regisseur tegenover de tekst van Peter...uitspreekt en dus dat personage 'speelt'. Maar al snel merkt u dat die tekst u helpt het personage en de filosoof Witt-genstein beter te begrijpen: als Verburgt beschrijft hoe Wittgenstein tot een

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december Het Heengaan, Jeugdtheater Amsterdam Foto Ben van Duin Hoofdredactie Luk Van den Dries Redactie Pol...vier produkties -- Wittgenstein Incorporated, Het Heengaan, Voorjaarsontwaken en Parade als daar is geen -- wordt deze nul-graad van acteren benaderd...het tweede deel van het Brussels theaterdossier een panorama van het Franstalige theaterkoninkrijk en zijn structuren, en een rondleiding langs de verschillende theaters en hun infrastructuur

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
naar repetities en produkties van Oud Huis Stekelbees, naar het Stekelbeesfestival, naar Het Heengaan...Het Heengaan toonde hun ook erg goed wat mogelijk was; je kan van die leerlingen geen acteurs maken (en dat beseffen zij ook heel goed), maar je kan hen wel laten proeven wat het theater kan zijn; je...Die rust en vanzelfsprekendheid treft je als toeschouwer ook bij Het Heengaan

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
om met Johan Leysen Wittgenstein Incorporated te maken binnen het Kaaitheater, Brussel en met jongeren Het heengaan te maken, een coproduktie van Stichting Cervelaat, Utrecht en De Krakeling...Het Heengaan en Wittgenstein appelleren aan eenzelfde soort openheid in de uitwisseling tussen speler(s) en toeschouwers...En dat is voor mij in zeer veel gevallen te herleiden tot een fundamentele angst voor het heengaan, een heengaan dat je maar steeds niet onder ogen wil zien

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Zeker in vergelijking met de dramaturgische strooptocht van de Dis-cordiamarathon, ook met de beeldende kwaliteit van de produkties Het heengaan (Ritsema, bespreking in vorig nummer) en On Wings...beide gevallen ook een onderzoek in duur de duur van de leegte die verveelt (Het heengaan) en de duur van de dichtheid die vermoeit (On Wings of Art). Deze laatste produktie was het afgelopen seizoen...Zo lees je op de wanden van The Bic Art Room, een gemengde techniek uit 1981 : "De schoonheid als een hulde aan het onnoembare en het afwezige" en "Vreugde als strakheid en ingehou-denheid". In een

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
het stijldansen, met zijn zeer gedefinieerd rollenpatroon dat zich uit in hanigheid en gekokketeer, en een authentieke sensualiteit die zich niets aantrekt van sekseverschillen (het duet tussen Fonteyn en...Niet te decoderen na alle half-ernstige verwijzingen naar birds en bees, eitjes en vruchtbaarheid, jeugd en ouderdom...Het Heengaan en Wittgenstein Incorporated blijven schitterende voorstellingen, maar zijn op het eerste gezicht moeilijk in te passen in een dansfestival

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Vergeten mise-en-place-bepalingen als cour en jardin, vooraan links en rechts aangegeven door kleine speelgoedobjecten, markeren geen reële doorgangen of coulissen Zestien Scènes...Ditha Vanderlinden en Gerrit Bons laten de naamafroeping en mishandeling van een aantal schoolkinderen klinken als de lijst van godvergeten weeskinderen onder een uitzinnig en moordend regime...Feeërieke lichten en een prachtig a capella achtergrondkoor vormden het kader voor een theatrale dialoog over de grote en kleine dingen tussen mentaal gehandicapten en valide dansers-acteurs : een

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Geen uitdrukkingen, want het gelaat is afgewend; slechts stoffen die opvliegen en vallen, slepen en fladderen...theater en het al even "naturalistische" pathos van de fotografie (volgens Lauwaert) wordt een luciditeit 'ontwikkeld'die verwant is met de waanzinnige waarheid van de foto, mystiek en banaal, zinnelijk en...complementaire Wittgenstein incor-porated en Het Heengaan), een ongehoord en ongezien feest is van nauwelijks te coderen tics, verbale en lichamelijke idiosyncrasie en diacritische tekens die ons - en

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
De Discordia-acteur toont zichzelf tegelijkertijd als personage en als souffleur van dat personage en tussen beide komt er ruimte vrij voor de persoonlijkheid en de biografie van de acteur zelf...werkelijkheid, de bemiddelaar tussen binnen en buiten ? Bij het lezen en herlezen van deze passages bij Handke heb ik steeds vaker zitten denken aan uitspraken van Jan Ritsema en aan voorstellingen als Het...Heengaan en Wittgenstein

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
voorstellingen als Het Heengaan en Wittgenstein ontwikkelde Ritsema een minimalistische theaterschriftuur...van Het Heengaan en Wittgenstein, maar tegelijk slaagt Ritsema er ook in deze voorstelling in om acteurs vanuit een grote innerlijke concentratie een tekst te laten zeggen: acteur, tekst en personage...Tanghe bedient zich van licht en geluid om te illustreren, - we zullen geweten hebben dat de dag begint met fluitende vogels en een steeds fellere rode gloed op de witte infini -, en vooral ook om

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
moraal en politiek, filosofie en alledaagse materiele beslommeringen, het rad van de geschiedenis en het handelend individu, doelgericht puritanisme en spontane levenslust...Vooral de vrouwelijke acteurs bouwen een fascinerend spel op met intonatie, ritme, contrast tussen klank en stilte, ernst en ironie, spanning en ontspanning...Ze verkondigde het algemeen geldende principe van een betere toekomst en in haar voetspoor volgden nog een hele reeks kleine en grote revoluties

Nr. 44, Februari 1994 • An-Marie Lambrechts • Column
Zaum en Of Scheikunde op het jongste Stekelbeesfestival - dit keer in een Victoria-editie - en ook Ja, Wacht van Victoria zelf...de concipiëring van de vorm troffen we bij deze voorstellingen een aantal constanten: een kale scène, alleen licht en donker, vaak ook kledingstukken in overvloed, microfoons en muziek...De grens is dan misschien subtiel, maar niet minder helder: terwijl ik eerst getroffen was door de extreme openheid en ongemaskeerdheid van de groep voorstellingen als Het Heengaan, De Parade als daar

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Het heengaan liet hij een groepje adolescenten sprakeloos op het podium ronddwalen: geen tekst, enkel bewegingen en gebaren, en vooral talloze in stilte gewisselde veelzeggende blikken...Onze cultuur is doodsvijandig, en dat houdt behalve een verregaande taboeïsering van sterven en dood ook en vooral in dat de dood niets met plezier of genot (in welke vorm dan ook) van-doen heeft...populaire cultuur en haar carnaveleske feesten (af)sterven en regeneratie, dood en (weder)geboorte voortdurend samengingen - dat alles en nog veel meer lijkt ons van een onverdraaglijke ambiguïteit, een

Nr. 65, Januari 1998 • Marleen Baeten • Een verlangen naar onsterfelijkheid
Kung Fu, een productie van en met een dertigtal jongeren, confronteert 'binnen' en 'buiten', persoonlijkheid en imago, verlangens en verwachtingen, intimiteit en openbaarheid...zitten zo te praten en ge begint te lachen en ik kijk naar u en ik weet gewoon da 'k verliefd word op u en dan wil 'k bevestiging en die komt er nie want we zijn gewoon vrienden en dan voel 'k mij...De jonge actrices en acteurs van Kung Fu hanteren de ironie om de afstand tussen oefening en spel kunstmatig te vergroten, maar die afstand - en dus de knipoog - blijft klein

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
Maar uiteraard spelen ook de door Jan Ritsema elders gemaakte voorstellingen mee in de beeldvorming omtrent zijn werk met acteurs: van Het Heengaan over De herinneringen van een valk tot De Doden, en...Verder is Schopenhauer altijd wel in de buurt, en Levinas en Wittgenstein en Müller, weerbarstige denkers die steeds weer opnieuw bereid zijn hun gedachten op losse schroeven te zetten en van nul...Jan Ritsema tast met overtuiging de tussengebieden af waar de scheiding tussen waarheid en leugen, geest en lichaam, innerlijkheid en uiterlijkheid, theater en leven, leven en dood... opgeheven worden

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
Ik was het helemaal niet van plan maar ik was daar in de buurt en toen werd het opeens net een magneet, ik kon er niet meer niét heengaan...Het is de keuze voor de regisseur, Dieter Dorn (1935) en zijn mooiste (en oudste) protagonisten, Rolf Boysen (1920) en Thomas Holtz-mann (1927), als resp...ca (Portia) en Michael von Au (Bassiano). Vier personages, drie paren: Portia houdt van Bassiano, Shylock en Antonio staan lijnrecht tegenover elkaar, er is een grote zielsverwantschap tussen Antonio en

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Uit het leven gegraven
De breiende of bordurende vrouwen die in hun werk de geschiedenis schreven van families en era’s, van herinnering en contextualisering...Een patchwork van verhoudingen en herinneringen, van jaren van heengaan en herdenken, van koestering en transgenerationele erkenning...En in de hoek, naast de verroeste en nooit gebruikte fietsen, de geperforeerde tuinslang en de afgedankte koelkast, staan de vuilnisbakken


Toon volgende resultaten