Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


945 document(en) met "Hier." • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
poëtische uitwijdingen (heeft willen) vervangen door een harde taal' (zoals in het programma geformuleerd wordt). Een helder, clean, zuiver taalgebruik --verdedigbaar in het algemene opzet-- werd hier verward...hebben niets gemeen met tekstinterpretatie en scheppen grote onduidelijkheid : is hier Sophocles aan het woord of een ander...vertaling: Hans W. Bakx) Taal en handeling lopen hier consequent parallel: het naast elkaar praten is illustratief voor de vastgelopen relatie tussen MAN/VROUW

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Waar het bij een gewoon toneelspel al heel vlot zou moeten lopen tijdens de laatste repetitieweek, zitten we hier nog maar aan een stadium waarbij we de volgorde van de scènes beginnen te snappen...Ceremoniemeester koning Boudewijn is tachtig jaar geworden en verzacht samen met een franstalige en een Vlaamse clown de harde waarheden die hier op ludieke wijze worden verkocht...Hier en daar ging een kleinigheid mis bij de overgangen, maar globaal zit alles wel snor

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Gale, Lutgerink en Timmers staan hier te lande onbekend vanwege de eerder vertoonde en in selecte kring fel toegejuichte produkties A Circular Play, Let's Start a Magazine en The Tragic Tale

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Ariel, de luchtgeest en dus geslachtloos, is hier duidelijk vrouwelijk

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
met de auteur (en is het wel van Shakespeare, of heeft hij het slechts hier en daar bewerkt, of zijn er meerdere auteurs ?). Geen al te belangrijke vragen (in de middeleeuwen werd er niets ondertekend

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Hier grapjes maken zou een vorm van medeplichtigheid zijn, en Marijnen wil niets met de koopmanswereld van Venetië te maken hebben...De overige mannen zijn schimmen: Paul Röttger loopt hier nog altijd rond even onovertuigend te zijn als in de vorige produkties (al wordt het nooit zo erg als in Tartuffé). Fred Vaassen interpreteert...Hij heeft hier een bijna filmisch realisme nagestreefd, dat volledig openbloeit in de finale

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
De KNS wou wellicht een spanning opbouwen tussen romantische schijn en werkelijkheid, traditie en vernieuwing maar slaagt hier slechts gedeeltelijk bij gebrek aan nadrukkelijkheid...Het mag dan nog volgens Northrop Frye de bedoeling zijn van de komedies om de anti-komische elementen te elimineren, hier blijven ze een probleem

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Jooss, hier bekend met het ballet De groene tafel, koos voor een direct op de realiteit aansluitende balletvorm...Hier nu moet alles uit de fantasie voortkomen, zonder het uitdagende doch ook behulpzame contact met een fabel en zijn personages...Hier is iemand die zo één is met zichzelf, dat zij 'onaantastbaar' blijft en de graaiende handen zelfs niet bemerkt

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Goede mensen, die elkaar hier door toeval troffen en een geluksverbond sloten...Ik ben hier graag en wil hier graag blijven...Wat moet ik hier, wie houdt me hier terug

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Ook hier wordt een subtiel spel met betekenissen gespeeld...Zo zijn ze elementen die elke illusie doorprikken: op elk ogenblik van de vertoning maken ze duidelijk dat alles spel en aanduiding is. Hun aanwezigheid onderstreept wat hier essentieel aan de gang...Hier ontwaart men een citaat uit de architectuur

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hier komt Piet Balfoort op de proppen, alleen op het toneel met enkel een stoel als decorelement en met het publiek als toehoorders...Zelfs al wordt Lorca's tekst hier tot een minimum herleid (drie - herschreven - scènes) toch introduceert Tavora hiermee zeer vreemde elementen in zijn werkproces, waarvan hijzelf de consequenties...Laat ik hier even bij opmerken dat Reconstructie van een collectief Hollandse componisten en schrijvers dichtbij de kwaliteit van Die Soldaten komt, wanneer wordt dat werk ten onzent eens op de

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Hier wordt de leepheid gelauwerd en niet de kunde, laat staan het inzicht...Hier wordt de briljante leegheid voor vol aangezien...Hier wordt tot kwaliteitstheater verheven wat zich afzet tegen de jammerkloot (*), al is het even verhullend, onduidelijk, nietszeggend, koud, maatschappelijk bevroren, ver van duiding, kritiek

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De nieuwe centra kunnen hier voor nieuwe impulsen zorgen...dalende volgorde van belangrijkheid zijn dit de drie probleemgebieden waarmee alle hier besproken centra te maken hebben...Buiten beschouwing latende dat die vernieuwing op de meeste plaatsen nogal mager is, stelt zich hier in de eerste plaats een globaal cultureel beleidsprobleem op regio-vlak én een probleem van

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Daarnaast moet men ook zien dat het hier niet gaat om een laatste nieuwe trend, maar dat, zoals elke belangrijke artistieke richting, ook het postmodernisme zijn grote voorgangers heeft...Bij een eerste contact in de jaren vijftig leek het eerst alsof hier niets meer aanwezig was en alsof hier ook niets meer dan wat verwarde nonsens bij elkaar stond...Medeleven of hommage zijn hier niet aan de orde

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Dan heeft een werkvrouw mij gezegd dat haar neef u hier gezien heeft...Je bent toch naar hier gekomen om de slaven te bevrijden...Hier staat het open, het stulpje, hier gaapt hij, de schoot van de familie

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Toch wordt hier op weinig bladzijden heel veel werkmateriaal aangereikt dat om uitwerking vraagt

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Ook hier dus Handkes scepticisme t.o.v...Hier lag voor mij het interessante van de voorstelling: de lichamelijk tastbare spanning die de beide acteurs wisten te concretiseren...Handke schijnt hier zijn vroegere taalscepticisme overboord te hebben gegooid

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
theater meer maken; waar het risico ophoudt, houdt het theater op en dat is wat Jean-Pierre de Decker hier liet gebeuren : weten dat het gemakkelijk herkenbare naturalisme geen oplossing meer biedt en het...zijn streven naar het voorzichtige, naar het vormeloze komt de Decker hier uit bij een soort ontkracht vormingstheater (de gelijkenissen tussen b.v...Etiketten plakken van het Werkteater en deze voorstelling zijn frappant): ontkracht, want die éne grote kwaliteit van het vormingstheater ontbreekt hier volkomen, nl

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Acteurs van hier werken op een niveau dat te weinig intuitief is. De benadering van toneel is hier zo prozaisch, geweldig laag bij de gronds

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Hier ligt dan ook de reden waarom we in de voorbije decennia zovele pogingen hebben meegemaakt om het acteren te systematiseren, binnen een systeemconcept op te zetten en uit te werken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK