Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Karel Poma"Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Nu is het voorbij, en terwijl we door het nachtelijke Brussel, onder M.'s paraplu, naar Karel Buis rennen, hebben we het over Flanders' Technology, en hoe goed we dit initiatief vinden en ook over...Ministers Geens en Poma, of liever: alle Vlaamse ministers, mag ik even

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Nu is het voorbij, en terwijl we door het nachtelijke Brussel, onder M.'s paraplu, naar Karel Buis rennen, hebben we het over Flanders' Technology, en hoe goed we dit initiatief vinden en ook over...Ministers Geens en Poma, of liever: alle Vlaamse ministers, mag ik even

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
De mening overheerst dat Poma en zijn staf, nogal blindweg hebben bezuinigd...En hoe blauw zijn de Poma-besluiten ? De groepen met een personele liberale binding kregen in 82-83 extra geld (Arena, Zwarte Komedie) of leveren relatief weinig in (Speel-teater, Zwarte Komedie...cultuur dan dat het kost" Karel Poma Uit een

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Karel Poma geeft droge maar wat slappe handjes...Met een Verhofstadt-enthousiasme verdedigt Poma in het interview enkele liberale heilige koeien...Wat mij intrigeert is hoe libertair Poma wel is. Want je kan natuurlijk naar de volledige afkalving van de staat gaan in deze sector

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
42 In dit nummer ook nog Een interview met minister van cultuur Karel Poma, pag...Spek naar de bek van Poma, die in zijn wensdromen --waarover in dit nummer meer-- de geldhandel tussen theaters en staat efficiënter wil maken...Daarvoor krijgt Poma bijval vanuit onverwachte hoek: ook Bernard Faivre d'Arcier, directeur van het Festival van Avignon, pleitte in Brussel voor een nauwere samenwerking tussen theater en televisie

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Voorzitter Piet Jaspaert - Foto Rita Lacres Toen de nieuwe Raad van Advies voor Toneel (RAT) op 26 maart 1984 voor het eerst bijeenkwam had Karel Poma, bevoegd minister, een...Duiding Het is natuurlijk aardig van Poma te beweren dat "het pluralisme verzekerd en alles bespreekbaar is". En niemand hoeft eraan te twijfelen dat Jaspaert en co "vanuit een diepe liefde...Paul De Bruyne Minister Karel Poma - Foto Herman Sorgeloos

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De stad zou het in pacht geven aan het ministerie van Karel Poma die dan over het gebruik moet beslissen ; werken zijn nodig om het opnieuw bruikbaar en veilig te maken...Als het dit is wat bedoeld wordt met 'de vrije markt', moet Poma nodig eens gaan kijken...De toekomst is onduidelijk: de huidige structuur werd 'ontbonden' verklaard en een werkgroep buigt zich over Poma's plan van een 'Vlaamse Operastichting'; ondertussen heeft directeur Van Impe toch het

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
wekten verbazing en, bij sommigen, tandengeknars: de Vlaamse Regering had zich op voorstel van Gemeenschapsminister van Cultuur, Karel Poma, "grotendeels geschaard achter de Raad van Advies voor...De RAT vroeg minister Poma wel "met de grootste zorg de menselijke problemen die verbonden zijn aan het beëindigen van de subsidiëring op te vangen en te begeleiden...Minister Poma heeft dat in een brief aan de betrokkenen meegedeeld

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Vorige zomer ontvingen acht Vlaamse beroepsgezelschappen van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Karel Poma, een brief waarin hun het volgende werd meegedeeld: "Ik sluit mij aan bij het door de Raad...Op voorwaarde dat het een echt kamertheater wordt met een behoorlijke programmatic Dat herhaalde Poma tijdens de Antwerpse gemeenteraad, waarvan hij ook lid is, op 19 februari j.I...25 januari 1985, schreef minister Poma aan dat gezelschap: "Mijn beslissing ter zake is dat Brialmonttheater het lopende speeljaar normaal uitdoet maar met dezelfde werking voor 1985-1986 niet meer

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Zoals de titel dit aangeeft en zoals de voorzitter van de Raad van Beheer van de Beursschouwburg, Karel An-thierens, in zijn inleiding stelt, is deze twintig jaar Beurs niet het werk van één man, maar...Minister Poma heeft aan dit probleem ondertussen al zijn oplossing gegeven...En Louis Jouvet heeft eens gezegd: "La diction entraîne le sentiment". Daar geloof ik in." Karel Vingerhoets in gesprek met Gaston Durnez, Een Vlaming in het Burgtheater, in De Standaard, 11 mei 1985

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
stand; en nu is dit naar de bedoelingen van de liberale minister van Cultuur Karel Poma aan herziening toe...Aan de boom van het theaterdecreet wordt nu danig geschud, sinds minister Poma vorig jaar de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelkunst installeerde met de opdracht 'het theaterdecreet te herdenken en...Voor minister Poma, als goede liberaal, moet meer belang worden gehecht aan de eigen inkomsten van de theaters, voortvloeiend uit de opkomst van het publiek

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Karel Poma - foto Marc Deville (Photo News) Het commerciële theater Indien er onder het beleid van Poma van een duidelijke verschuiving in het theaterlandschap mag...Brussel Uit de recente beslissingen van minister Poma m.b.t...Minister Poma blijkt bovendien kort van geheugen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Vlaams-katholiek) volkstheater' '. Tijdens zijn Volkstoneelperiode kon De Meester samenwerken met goede vakmensen als Karel Albert (componist), René Moulaert (sce-nograaf), René Verheyen en...Antigone Kortrijk Het Respectabel Trouwfeest Het Westvlaams Theater Antigone zit klem tussen een door Poma geprezen management en de rode kaart van de R.A.T

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Eén nieuw feit nochtans: de PVV-er Karel Poma werd door partijgenoot Patrick Dewael vervangen aan het hoofd van het cultuurdepartement...Welke restricties men ook omtrent Jack Langs beleid kan formuleren, men kan er niet omheen dat hij op een offensieve manier voor zijn departement gevochten heeft en dat hij niet, zoals Karel Po-ma bij

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
ik het eerder opnam voor minister Poma en het werd hem in mijn column niet duidelijk of mensen als Jan Fabre en Anne Teresa De Keersmaeker er werden gerekend tot de artiesten wier mediocriteit en hang...Het is belangrijk genoeg om op dit thema terug te keren, omdat de taart blijft wat zij is, ook al is Patrick Dewael inmiddels Karel Poma opgevolgd als Minister van Cultuur...Minister Poma laat geen herinnering na aan een beleid dat schitterde van intelligentie

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Karel Poma, minister van Cultuur, in Etcetera 5) Juli 1984 "De nieuwe adviescommissie lijkt op het eerste gezicht inderdaad samengesteld vanuit een bredere basis...De overige leden zijn René Verreth (acteur, Mechels Miniatuur Theater), Jozef Verhaeren (bestuurslid Brussels Kamer Toneel), Jo De Caluwe (directeur Arca), Karel Janssens (bestuurslid Christelijk

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen • 'Als je jong bent, is het witteridderschap...
Minister van Cultuur Karel Poma (pvv) volgde het advies...Het Merksems Kamertheater werd door een persoonlijke tussenkomst van Minister van Cultuur Karel Poma gered


Development and design by LETTERWERK