Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "Lyotard" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
en andere hiërofanten (Kristeva, Deleuze, Guattari, Lyotard). Blau heeft met deze Franse literaire filosofen zijn moeilijke schrijfstijl gemeen die bol staat van de paradoxen en

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
en andere hiërofanten (Kristeva, Deleuze, Guattari, Lyotard). Blau heeft met deze Franse literaire filosofen zijn moeilijke schrijfstijl gemeen die bol staat van de paradoxen en

Nr. 30, Juni 1990 • An-Marie Lambrechts • "Wie wat vindt heeft slecht gezocht"
Misschien moeten we deze verhalen met Lyotard 'micrologieèn' noemen, 'deel-verhalen die uitgaan van discontinuïteit, die geen doel of oorsprong voor ogen hebben, die geen eenheid of orde...Irigaray, Kristeva, Lyotard

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
zien geen vormen als vorm, maar dingen om op te zitten, om te eten, om van te houden (Smets). We denken altijd na, in temporele zin : in het spoor van anderen (Lyotard). We spreken, lezen altijd

Nr. 41, April 1993 • An-Marie Lambrechts • Een hoofd vol sneeuw
Dancing is a form of thinking'. Als denken inderdaad, zoals de Franse filosoof Jean-François Lyotard beweert, moet begrepen worden als 'alle dingen bevragen, ook het denken zelf, de vraag en het...Het is een vreemd soort communicatie die ontstaat: 'Er is een denken van de kunst dat geen denken van de niet-communicatie is maar van de niet begripsmatige communicatie', zo beschrijft Lyotard die

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Het perspectief van een aantal eigentijdse filosofen als Levinas, Bataille, Blanchot, Foucault, Derrida, De-leuze, Lyotard die gewezen hebben en blijven wijzen op de noodzaak de grenzen van de

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
De ernst waarmee theore- tici als Jean-François Lyotard, Arthur en Marie-Louise Kroker, Peter Weibel of kunstenaars als Stellarc bezig zijn onze lichamen virtueel te maken, is daar slechts de

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Met de titel van een opstel van Jean-Francois Lyotard: 'zoiets als "communicatie"... zonder communicatie'. Voorbij het lege formalisme van het abstracte modernisme èn de overvolle naïviteit van het

Nr. 62, December 1997 • Fransien van der Putt • Hoe iets ontstaat uit niets
het essay Après le sublime, état de l'es-thétique* schrijft Jean-François Lyotard dat we 'moeilijk een nuance op zichzelf [kunnen] vatten

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
Lyotard...Noten 1. Ingeborg Bachman, Malina, Manteau, Amsterdam, 1985, p.236 2. Jean-Frangois Lyotard, Het onmenselijke, Kok Agora, Kampen, DNB/Pelckmans, Kapellen, 1992, p.8 3. Heiner

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
geschil, een 'différend' in de betekenis die Jean-François Lyotard aan deze uitdrukking geeft

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
De notie van het sublieme kreeg recent opnieuw veel aandacht, vooral door de geschriften van Jean-François Lyotard...Die doen soms nogal 'Greenbergiaans' aan, zij het dat Lyotard consequent spreekt over de avant-garde in de schilderkunst en de uitdrukking modernisme poogt te vermijden

Nr. 71, Maart 2000 • Jeroen Peeters • De anamnese van het dansbare
zijn commentaren op schilderijen van Valerio Adami spreekt Jean-François Lyotard over het geheugen en de lijn...Het trekken van een enkele lijn is voor Lyotard de actualisering van een oneindige reeks mogelijkheden, die opgeschort worden...Lyotard wijst expliciet een oppositiedenken - geprovoceerd door de analyse - van de hand: de dans maakt de link tussen vorm en materie, tussen presentatie en presentie, tussen verhalen en tijd uit

Nr. 71, Maart 2000 • Erwin Jans • De honden van King Lear
Pieters verwijst meer dan eens naar denkers als Foucault, Bataille, Lyotard, Jameson, Barthes, Zizek en hij doet dat terecht want in hun werk zitten waardevolle inzichten voor de theatertheorie

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Vanaf het begin van de jaren tachtig wordt deze veelheid aan autobiografische publicaties vergezeld door een aantal meer theoretische vertogen (van auteurs als Lyotard, Derrida, Bourdieu en Foucault

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
een van zijn zeldzame geschriften die specifiek over het theater handelen, ontwikkelt Lyotard het begrip 'energetisch theater', een begrip dat voor Lehmann bijna synoniem is met 'postdramatisch...Lyotard citeert een voorbeeld van plastisch kunstenaar Hans Bellmer: 'Ik heb tandpijn, ik maak een vuist, de nagels dringen in mijn huid...11 Deze inwisselbaarheid of verwisselbaarheid is typisch voor het libido van wat Lyotard 'het erotisch-morbide lichaam' noemt

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Wat houdt die Wet nu in? Voor Lyotard niets anders dan de plicht 'om niet te vergeten'. De Wet verplicht ons te gedenken om niet te vergeten...De filosofie, het schrijven, de geschiedenis, de psychoanalyse, de kunst - als ze zichzelf ernstig nemen - krijgen volgens Lyotard met deze innerlijke 'terreur' te maken...Jean-François Lyotard, Heidegger en 'de joden', Kok Agora, 1999 * Jean-François Lyotard, Het onmenselijke, Kok Agora, 1992 * Peter Sloterdijk, Euro-taoïsme, De Arbeiderspers, 1991

Nr. 74, December 2000 • Personalia
Over de esthetica van Jean-Frangois Lyotard, Budel, Damon, 2000

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
Met een hink-stapsprong naar de filosoof van de flux en de libido, Lyotard, kan je stellen dat '(le) sujet est un produit du dispositif représentatif, il disparaît avec lui...Ook voor Lyotard is het theater een vorm van energetische beweging waarin alles zich kruist, zich aanraakt, en in die aanraking aantast en verandert

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Hij stopt het in zijn kelders, legt het diep in zijn laagvlakten in de as. Dat is geen oorlog, hij verwoest', schrijft Jean-François Lyotard (p. 148). De Joegoslavische oorlogen, de Rwanda-moorden...navolging van Hölderlin wijst de Franse filosoof Lyotard erop dat niet Oedipus maar Oedipus in Kolonos werkelijk tragisch is: 'dat wil zeggen nadat het noodlot zich heeft voltrokken en de held...Wij gaan voort, maar het verleden in de woorden wacht verderop en bespot ons, zegt Lyotard


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK