Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Musicologie van"Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Het is pas in onze door muzikale geschiedenis en musicologie bezeten tijd, dat de partituur werd bovengehaald (onder meer voor een opname onder de leiding van Leopold Hagen, die er een erg matte, en...bekent). Het verdwijnen van de autoriteit is de intrede van de zinloosheid van de chaos: het is natuurlijk een gedachte die uitstekend past bij een dictatoriale regisseur, die precies uit de gedrevenheid...Mozart gebruikte op het einde van zijn leven een tekst van Metastasio voor zijn Clemenza di Tito (1791), ruim tien jaar na het overlijden van de dichter

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Hij was cultuurredacteur van De Standaard en medewerker van de toenmalige brt-3 en van verschillende tijdschriften, waaronder Etcetera - waarvan hij twee jaar hoofdredacteur was...Ik hou mij bezig met alle vormen van jazz, ik luister zowel naar jazz van 1920 als naar jazz van 1998...Hoewel mijn commentaren van toen veel verschillen van die van nu, is mijn smaak, in de grond, niet veranderd

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Inzet van de strijd is volgens Gramsci het dominant maken van een welbepaalde politieke visie, van een maatschappijbeeld dat de belangen van deze of gene klasse dient...Noch het lopende debat, noch de officiële invulling van de notie 'sociaal-artistiek' nemen voldoende akte van de ondertussen geïnstitutionaliseerde herijking van het onderscheid tussen hoge en lage...Vandaar de smalle invulling van de uitdrukking 'sociaal-artistieke projecten' in het officiële reglement ter zake van de Administratie Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 88, September 2003 • (personalia)
Hij is lid van de Bijzondere Adviescommissie Poëzie, Essay en Theater van het Vlaams Fonds voor de Letteren en samensteller van de Podium Schrijversgids...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en Het Net en is daarnaast actief als essayiste...Sinds 1990 is ze lid van toneelgezelschap 't Barre Land (Utrecht). Binnen dit collectief van acteurs en dramaturgen combineert ze in haar functie zakelijke en inhoudelijke aspecten

Nr. 91, April 2004 • (personalia)
van Dienderen is cineaste en bereidt een doctoraat in visuele antropologie voor aan de universiteiten van Gent en Berkeley...samenleving van de Mosuo-vrouwen in de provincie Yunnan in China, ontving ze de Language Renewal Prize van het etnografisch filmfestival in Rio de Janeiro...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en Het Net en is daarnaast actief als essayiste

Nr. 92, Juni 2004 • (personalia)
De titel van haar theater-installatie Zeven (BRONKS, 2001, nominatie lOOOWatt-prijs) werd de naam van haar eigen productiestructuur, waarmee ze onlangs Drie Zusters maakte (winnaar van de lOOOWatt...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en Het Net en is daarnaast actief als essayiste...Sinds januari 2002 is ze als wetenschappelijk assistente verbonden aan de afdeling Theaterwetenschap van de Universiteit Antwerpen, waar ze een doctoraat voorbereidt over de heropleving van

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans • Geschiedenis van een exotisch cliché: Ontvoering, verleiding...
Een studie over het functioneren van de verbeelding is meteen ook een studie over het functioneren van een ideologie: 'Zo kunnen we ons afvragen in hoeverre ons beeld van het oosten mede wordt bepaald...Nochtans gaat het de schrijver minder om de kritische analyse van een bepaalde ideologie (zoals dat bij Saïd wél het geval is), dan wel om het volgen van het grillige parcours van de...elitetroepen) en werd ze niet ondersteund door enige dieptekennis van de oosterse muziek: de wetenschappelijke ethno-musicologie komt pas aan het eind van de negentiende eeuw tot stand

Nr. 93, Januari 2004 • (personalia)
Ze is redactielid van het literaire tijdschrift Dietsche Warande & Belfort en publiceerde de romans Vrije Val (2002) en Jeuk (2004). Tom Janssens studeerde musicologie aan de KU Leuven en...Elke Van Campenhout, redacteur van Etcetera, studeerde filosofie en theaterwetenschappen...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en Het Net en is daarnaast actief als essayiste

Nr. 94, December 2004 • (personalia)
De filmversie ervan werd vertoond en bekroond op de afgelopen editie van het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen Gent...Elke Van Campenhout, redacteur van Etcetera, studeerde filosofie en theaterwetenschappen...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en Het Net en is daarnaast actief als essayiste

Nr. 108, September 2007 • (Personalia) • (Personalia)
Van 2000 tot 2006 was hij werkzaam aan het IPEM - departement Musicologie van de Gentse Universiteit...Hij maakt naast eigen werk ook werk in opdracht voor choreografen en theatermakers als Alain Platel, Meg Stuart, Hans Van den Broeck, Ivo Van Hove en Koen Augustijnen...Elke Van Campenhout, redacteur van Etcetera, is freelance publicist voor diverse kunsttijdschriften, en werkt als curator en dramaturg rond dans, nieuwe media, theater en kunst in het algemeen