Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


28 document(en) met "Mystieke Lichaam" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
voeten helpen het lichaam langer sierlijker te zijn), herhaalt hij ze een aantal keren, zodat de appreciatie bij het publiek kan evolueren: van verrassing, naar analyse, naar opnieuw proeven...Dit voortdurende spel tussen delen en geheel, tussen cellen en lichaam, werd sterk onderstreept door het eindbeeld...Omdat ze zo graag dansen, willen ze alles doen om te blijven optreden-ze zijn zelfs bereid om tegen hun lichaam te liegen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Het mystieke en ahistorische karakter is duidelijk herkenbaar...Hij heeft geprobeerd de irrationaliteit, de pseudo-religieuze en mystieke pretenties van dit stuk op te vangen in een vormgeving die deze "corrigeert". Handkes barokke, pathetische zegging wordt...Men ziet en hoort de worsteling van het lichaam met de noten, maar die hoog-dramatische toon mag toch nog meer nuance hebben

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Ik ben geëvolueerd van een fervent katholiek met een hang naar het mystieke over het anarchisme tot het marxisme-leninisme in zijn puurste vorm, het maoïsme: wereldbeschouwingen die een globale visie...Wij hebben ons daarbij op het lichaam van de acteur geconcentreerd, zonder tekst...Il ne voulait pas dire wordt theater herleid tot het meest eigene van de acteur: zijn naakte lichaam

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Neill en Bergman konden een soort mystieke broers geweest zijn, en de vier Zweedse rasacteurs leken in hun vorige leven wel de familie Tyrone te hebben geïncarneerd...Hij behoort tot het soort acteurs dat voor elke rol een ander lichaam, een andere stem wil voortoveren

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Helemaal vlak wordt het met Ping Chongs Angels of Swedenborg naar de mystieke geschriften van deze Zweedse geleerde...Bij het groeten knispert opnieuw die uitdagende spontaneïteit, de heldere blik, het sprekende lichaam

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
eenmaking met het 'hogere', naar een mystieke beleving buiten de rede om...De dansers : witte lange rokken, in katoen, korte hesjes met een lange, eveneens witte, stoffen riem rond het lichaam vastgemaakt, de hoge wollen muts die ko-nisch afloopt(symbool voor enerzijds de...De foto toont het afschuwelijke, bijna onbeschrijflijke beeld van een half opengesneden lichaam dat schaamteloos laat zien wat anders altijd verborgen blijft : de binnenkant, die uiteindelijk niets

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
onder invloed van mescaline en LSD, reizen onder de huid, de begrenzing van het eigen lichaam...Met haar witte haar en witte jurk vervluchtigde de figuur als een schim in het witte decor en leverde daarmee het negatief van Edmunds mystieke ervaringen op zee...Elk geven ze een persoonlijke uitleg bij de drie grote blokken van het programma -lichaam en training; exploratie van de bewegingen; de choreografie als eindresultaat - en werden ze bereid gevonden

Nr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Martha Graham
De werken uit hun vroegste periode behandelden veelal exotische en mystieke thema's. Martha Graham danste in 1920 de hoofdrol, een jong Incameisje, in Xochitl, een choreografie van Ted Shawn...staan in contact met de grond, het hele lichaam gebruikt die grond voluit...Zelfs als haar techniek mij verhinderd heeft te creëren, als ik ben ten onder gegaan in mijn maagdelijk lichaam door haar obsessies, als ik niet aanvaard dat alle vrouwen tragisch zijn en alle mannen

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Mystieke dichters zijn zieke filosofen en filosofen onwijze mensen, wat mij betreft: Ik ben tevreden...En dan pas wordt de diepe zin van wat hier duister is hem duidelijk En zendt hij het lichaam dat van hem ging Begrepen in zijn voorstelling De intuïtie van...blik...Ontdekking van het vrouwelijk lichaam) ZIJ 't Was in het oude, stille huis...aan de rivier

Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Een slingerbeweging tussen denken en dansen
Copeland vindt dat dans al te vaak mystieke en ritualistische dimensies aangemeten krijgt...Podiumdans is besmette dans, brengt een heel andere bekommernis met zich mee, de preoccupatie met het lichaam, met zijn techniek, zijn virtuositeit

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Stefan Hertmans • De dans als onmogelijke figuur
doorprikker kennen, hier zo meteen het ondenkbare durven te doen - in en door zijn eigen lichaam laten zien waar het hem om te doen is op een scène...Bloot-stelling De ogenblikken waarop Ritsema star lachend blijft draaien, met open handen, minutenlang tollend als een Turkse mystieke derwisj, behoren voor mij tot de sterkste van deze...duizeling er misschien bovenop neemt), zien we, in deze openbarende ogenblikken, hoe de grijns van het begin nu een houding is geworden, terwijl het lichaam zich zonder enige ironie heeft gegeven

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
Hij citeert er de juristen van de Engelse kroon die ten tijde van koningin Elisabeth I besloten dat: 'de koning twee lichamen heeft, dat wil zeggen een natuurlijk lichaam en een politiek lichaam...Zijn natuurlijk lichaam is, op zich beschouwd, sterfelijk en vatbaar voor alle zwakheden veroorzaakt door de natuur of het toeval'. Het politieke lichaam van de koning daarentegen is een lichaam dat...De jurist Guy Coquille schreef al op het einde van de 16de eeuw dat koning en volk 'samen het politieke en mystieke lichaam vormen waartussen de relatie en de eenheid ondeelbaar en onverbreekbaar

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
De mystieke traditie gaat eerder uit van een verbond tussen de vader en de zoon: in het katholicisme vertegenwoordigt de opstanding van de zoon de ultieme incarnatie van het goddelijk principe...Al van in het prille begin zit het niet goed tussen de mystieke koning en zijn wellustige bruid...Jan Decleir doet fascinerende dingen met die taal: in zijn mond wordt het koudvuur dat rillerig doorheen je lichaam sluipt

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
Het lichaam wordt dus geïncorporeerd binnen een esthetische huid...Voor de choreograaf zijn voorstellingen kleine rituelen, waar een mystieke drijfveer achter zit, die moeilijk vatbaar is. Kleine dood Corps(e) eindigt met Matter of Fact, waarin de...Zoals in de horrorthriller Poltergeist waar het innerlijk slechte van binnenuit het lichaam gaat vervormen; op die manier brengt Bacon littekens aan

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
Charlotte Puyk-Joolen leidt sinds kort een eigen theater in Maastricht, maar blijft in de vormentaal en de mystieke droomwerelden van haar theater een adept van de grote poppenmagiër, zoals ook de...Een enkel lichaam staat centraal in het Cirque ici, namelijk dat van de Fransman Johann Le Guillerm...Dan komen de bijhorende schouder, kop en de rest van het lichaam tevoorschijn

Nr. 66, December 1998 • Lieven De Cauter • Glossen over messianistische muziek
Ook deze topos kan meegespeeld hebben in de uitzonderingspositie die Benjamin aan de muziek toekent: zij verwijst, omdat ze geassocieerd wordt met de mystieke extase, naar de verlossing...mathesis). Maar daartussenin (in de 'derde tijd') vertolkt zij telkens weer een oproep, de aanstekelijke aankondiging van een bevrijding uit het dualisme van de polen (zoals lichaam en ziel), uit de cirkel van...Maar soms krijgt de derde tijd, 'het geluid van de ene hand', de tegen-tegentijd, de bovenhand en wordt een mystieke boodschap duidelijk hoorbaar: waar alles heilig is, vallen de regels en verboden af

Nr. 66, December 1998 • Gert Keunen • Het theatrale in de popmuziek
Flirten met het mystieke en het spirituele van de Afrikaanse cultuur is zo een zoeken naar wortels...Op het podium wordt wel eens gemasturbeerd of lichaamsvocht geconsumeerd, het publiek toegeschreeuwd en uitgescholden: het vitale lichaam dat wellustig om zich heen schopt, de tegenpool van muzikaal

Nr. 66, December 1998 • Stephan Moens • Is er een toekomst voor de opera?
Saint-François d'Assise is een heel lange, mystieke ervaring...Mozes en Aaron: het woord en het beeld, de wet en de politiek, de geest en het lichaam, de taal en de zang, de fundamentalist en de pragmaticus, de rechte lijn en de omcirkelende beweging

Nr. 72, Juni 2000 • Helmut Ploebst • Beweging in een spookhuis
gelukt die goede oude natuur- en klopgeesten van hun mystieke functie te ontdoen en uit te bannen; ze vallen nu buiten alle relevante wereldbeschouwingen...Wanneer ze opstaat en de ruimte verlaat, verschijnt als een lichtjes vervaagd nabeeld op exact dezelfde plaats op de vloer een videoprojectie van haar lichaam in dezelfde gekromde houding

Nr. 73, Januari 2000 • Charles Ntampaka • GUTEREKERA
Het gevoel tot een groep te behoren en de mystieke invloed ervan op elk van de leden verzacht in een bepaalde mate de aspiraties en verantwoordelijkheden van het individuele geweten...De dode is omringd door verwanten en buren, maar zijn lichaam telt nauwelijks, want de familie ontdoet zich ervan vlak na het overlijden, voordat het koud is. Volgens de begrafenispraktijken in Rwanda


Toon volgende resultaten