Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Nederlands Ka-merToneel"Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Nederlands" vertaald...Een uitgave van het Nederlands Instituut voor de Dans, Herengracht 174, 1016 BR A'dam...Hedwig Verlinde HET RESPECTABEL TROUWFEEST auteur: Bertolt Brecht; regie: Jo Gevers; spelers: Johan Bral, Ka-trien Delbaere, Didier Delmotte, Kristiaan Lagast, Patrick Roze, Lien

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Kurt Schreibmayer (Steva), William Co-chran (Laca), Anja Silja (Kostelnié-ka), Linda Plech (Jenüfa), Sona Cervena, Georg Paucker, Jules Bastin, Ira d'Arès, Elzbieta Szmyt-ka, Koen Meynckens, e.a...paradepaard en verplichte schoollectuur: Antigone, in de loop van de seizoenen nog opnieuw gebracht door het Nederlands Ka-merToneel, Toneelstudio '50, Jeugd en Theater

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
de Nederlands-Vlaamse culturele uitwisseling op het niveau van theater zijn veelbetekenend...Musical-, dans- en ka-baretvoorstellingen lieten we in onze telling buiten beschouwing; we onderscheidden enkel de categorieën van jeugdtheater en volwassenentheater...het Nederlands-Vlaam-se co-produktiefonds lijkt in dat verband een zeer nuttig initiatief; spijtig echter dat Vlaanderen hier weer in gedane beloften tekortschiet

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Het resultaat is een gestileerd substandaard-Nederlands, een archaïsch schoon-Vlaams dat niet correspondeert met enige sociolin-guïstische werkelijkheid...Panis-ka dans cette scène sont d'une importance tout à fait secondaire

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Zijn vrouw Sonja (Ka-telijn Verbeke) balanceert met haar bouwonderneming op de rand van het faillissement...Regisseuse Liesbeth Colthof - vanaf volgend seizoen leidster van hèt Amstel Toneel, Nederlands grootsie jeugdtheater - gebruikt opzichtige clichés voor de vier personages

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Munoz werkte met Ka-tie Duck, een Volgelinge' van Paxton...Van eigen bodem Niet helemaal samenvallend met de eigen produktielijn is de duidelijke keuze van Klapstuk voor Vlaams-Nederlands werk

Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
Dat het oerconservatieve gremium van de Salzburger Festspiele Gerard Mortier heeft gekozen als opvolger van Herbert von Ka-rajan en niet August Everding, is toch een teken aan de wand ? Als iemand...Ooit heb ik wel overwogen een traditioneel stuk in het Nederlands te laten opvoeren

Nr. 73, Januari 2000 • Tone Brulin • TERUG NAAR DE BRON
Het stuk zou gepubliceerd worden in het te Leopoldstad verschijnende tijdschrift Zuiderkruis en de opvoering enkele jaren later door het Nederlands Kamertoneel zou voor het eerst een neger-acteur...Het groepje gevangenen in Ka-tanga dat er met wezenloze gezichten bijstond wanneer we ons schminkten voor de voorstelling, die niet voor hen bestemd was, heeft wraak genomen

Nr. 92, Juni 2004 • Rud Vanden Nest • Gezien op televisie: Kaatje is verdronken (Tom...
Inzonderheid dat van tuinman Kobbe die in het heden eerst moeder Irma tracht op te vrijen en uiteindelijk met dochter Ka aan de haal gaat...verwacht dat hij dan op zijn minst verkavelingsvlaams zou spreken, uit hij zich voor het merendeel van de tijd in voortreffelijk Nederlands...De vierde kracht, de jonge Kyoko Scholiers, redt zich als de jonge Ka nog het best uit deze tweeslachtige situatie

Nr. 92, Juni 2004 • Rud Vanden Nest • De nutteloze helden: Cembloux van Ben Hamidou...
De tekst wordt gezegd in het Frans, occasioneel ook in het Nederlands (met geprojecteerde vertaling in beide richtingen) en heel af en toe in het Berbers...De Fransen hebben in deze dan ook makkelijk praten: hoe walgelijk cynisch ook, het inzetten van ingehuurd ka-nonnenvlees was voor hen een kwestie van ijzeren realpolitik...Even- wel met één kleine smet: de replieken in het Berbers worden in het Frans noch in het Nederlands vertaald

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
De ander wijst mij niet op een tekort in mijn waarheid dat nog moet opgevuld worden, hij wijst mij erop dat er geen waarheid is zonder een tekort dat niet kán opgevuld worden...Topmanagers en ambtenaren hoeven geen Frans of Nederlands te leren om te integreren...monumentale erkenning van het verschil’. ‘Het argument “ik ben helemaal geen allochtoon, ik ben hier al vijf generaties en ik spreek perfect Nederlands” is uiteraard juist

Nr. 107, Juni 2007 • Elke Van Campenhout • De drie heksen van het kindertheater
een omzendbrief van het Ministerie van Onderwijs staat te lezen dat 60% van de leerlingen op de basisscholen in Antwerpen Centrum geen Nederlands spreekt, en afkomstig is uit een andere cultuur...een ka- potgeschoten kerk hebben we toen onze eerste voorstelling gespeeld, een aaneen- schakeling van intimistische kraaltjes


Development and design by LETTERWERK