Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


108 document(en) met "Nederlandstalige" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Wij hebben tot voor een paar jaren aparte informatiebulletins uitgegeven, hetzij over het Nederlandstalige theater, hetzij over het Franstalige, b.v

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
willen heel vlug het Théâtre Varia internationaliseren om aan het Brusselse publiek, zowel het nederlandstalige als het franstalige, theatrale praktijken te laten zien die nooit in de bestaande

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Het onderzoek van Geert Opsomer wijst trouwens uit dat de C- en D-groepen in het decreet dubbel zoveel nederlandstalige stukken creëren als de repertoiregezelschappen

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Grips heeft dus voor het KJT wel een bron aan teksten opgeleverd: nederlandstalige jeugd-probleem-stukken bestaan er haast niet en sinds 1974 is het KJT toch wel gewonnen voor fantasiestukken die niet

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Op 13 juni 1975 zette koning Boudewijn zijn handtekening onder het 'Decreet houdende de subsidieregeling voor de Nederlandstalige toneelkunst' Rika De Backer-Van Ocken (CVP) was toen minister van

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Voor het eerst in vele jaren ziet men het gebeuren dat naast uitgesproken Vlaamsnationale dag- en weekbladen, die De Gruyter traditioneel goedgezind waren en de meer gematigde Nederlandstalige...bevorderen van het Nederlandstalige theater worden gerekend...betekenis van het woord "de nagedachtenis van De Gruyter eren" en meteen ook aan die andere doelstelling van het DGG, het bevorderen van de belangen van het Nederlandstalige theater, timmeren

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De doelstellingen van het Vlaams Kinder- en Jeugdtheatercentrum luiden - in " statuten-taal"-als volgt: "(...) binnen de nederlandstalige gemeenschap van België bij te dragen tot de ontwikkeling

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Klaas Tindemans (1) De man die de zon in zijn zak had is niet de eerste Nederlandstalige opvoering van een tekst van Jean Louvet

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Al was het maar door de ruime belangstelling van de media, of door de mogelijke misvatting om wat in Tielt gepresenteerd werd, als een doorsnede van het Nederlandstalige kindertheateraanbod te...Premières Door de uitstraling van het festival van Tielt kregen velen de verkeerde indruk dat het programma een representatieve doorsnede van het beste uit het nederlandstalige aanbod was

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
Ook in het eerste "Nederlandstalige theatertreffen"-zie elders in dit nummer - werden vijf Vlaamse voorstellingen bekroond, zij het niet steeds op dezelfde gronden of vanuit dezelfde motiveringen

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Het is bovendien schadelijk, cultuurhistorisch gesproken, voor de Nederlandstalige literatuur: deze schrijfvorm, deze kunstvorm, zo moet je het noemen, is eigenlijk de enige die uit de radio

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Bij de negen "interessantste" produkties uit het Nederlandstalige gebied voor het seizoen 1986-87, uitgekozen door de jury van het eerste Theaterfestival (cf

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Luc Perceval zoekt het ook in de klassieke Nederlandstalige dramaturgie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Maar Hugo reed toen vrij vaak over de tong en dit was dus andermaal zo'n klein steentje in het bindmozaïek dat hij in de wereld van Nederlandstalige letteren vertegenwoordigde

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Het is uiteraard onmogelijk om op het moment dat wij dit schrijven, vóór het festival, een evaluatie te maken van de tweede editie van het Nederlandstalige initiatief

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De Nederlandstalige creatie van De Nacht juist voor het Woud was vorig jaar het debuut van het nieuwe gezelschap Sandberg Produkties uit Antwerpen, en werd goed bevonden voor een nieuwe mini-tournee dit

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
voluit het "Decreet houdende subsidieregeling van de nederlandstalige toneelkunst". Artikel 9 van het decreet bepaalt dat "de Raad bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en 11 leden door de Koning

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
De Nederlandstalige bevolking is in de Brusselse agglomeratie in de minderheid en in het vrij uitgebreide hinterland heersen bij vele Vlamingen gemengde gevoelens over de stad waarmee zij op...Het is deze aanpak die -- mutatis mutandis en lerend uit de verworvenheden van de voorgaande seizoenen -- ook in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg wenselijk wordt (6). Wil de Nederlandstalige...Aan de andere kant geldt de publicitaire aanwezigheid van de Nederlandstalige theaterscène ook als een efficiënt propaganda-effect voor het niveau van onze cultuur naar de Franstalige en

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Franstalige en nederlandstalige schrijvers klagen solidair over de geringe creatiekansen die ze krijgen op de Belgische planken

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Op habitués maakte de editie '89 een wat vermoeide indruk : de beste Nederlandstalige voorstellingen waren al zowat overal te zien geweest en de internationale inbreng - o.a...Cultuur over de situatie van het nederlandstalige theaterleven te Brussel


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK