Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


84 document(en) met "Openbaar+Onderzoek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
was kunst openbaar bezit) als het maar een goed stuk is. Maar daarover is men het precies wel eens: het is niet zo mooi als Hamlet, niet zo boosaardig als Richard III, niet zo sprookjesachtig als

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Voor de toeschouwer meteen ook een gelegenheid om te merken dat Herrmann nog een gave heeft die hij niet in het openbaar tentoon spreidt: hij is zelf een voortreffelijk acteur, met een instinctief

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Niet voor niets echter op het einde verkoopt Fabre 'het werk' in het openbaar, jammer genoeg voor een magere 20 dollar

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Het Comité van Openbaar Welzijn

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
openbaar worden, zodat er discussie gevoerd kan worden

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Ons standpunt is duidelijk: het is aan de Minister onze adviezen openbaar te maken, het is aan ons de grootste openbaarheid te hanteren bij het voorbereiden van het advies, En daar zullen wij in de

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
Het advies kreeg het fiat van Poma en werd, in volle zomertijd, openbaar gemaakt...Inzicht in het consequente karakter van zijn advies krijgt de buitenwacht echter niet zolang de argumentatie voor elk afzonderlijk geval niet openbaar wordt gemaakt

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
De KVS is een 'instelling van openbaar nut' (i.o.n...instelling van openbaar nut, met een politiek samengestelde Raad van Beheer, waarin --traditioneel binnen het Vlaams-Brusselse kulturele leven-- de liberale invloed een belangrijke rol speelt Ook het NTG is een

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
besloten deze belangwekkende tekst uit de beslotenheid van een ministerieel kabinet te halen en openbaar te maken

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Stel dat de doden openbaar worden uitgeleverd aan de oven van het krematorium: Dan zal de geürbaniseerde wereld klaar staan voor theatrale hulp, misschien... theater

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Dat in Antwerpen nog steeds een puur politieke structuur als de gemeenteraad dergelijke beslissingen neemt, en niet de raad van beheer van een stichting of van een "instelling van openbaar nut

Nr. 13, April 1986 • Katie Verstockt • Marc Vanrunxt kijkt om: Een modespektakel en...
Ai (Marc Vanrunxt) - Foto Anna Vandertaelen Met de eerste choreografieën die Marc Vanrunxt in het openbaar toonde, vestigde hij reeds de aandacht op zich

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Gepubliceerde of openbaar meegedeelde visies omtrent de wijzigingen aan het decreet zijn alleszins schaars en inhoudelijk mager

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Hij noemde minister Van Mechelen in het openbaar "die smeerlap met zijn vlinderdasje", hij uitte in de klas kritiek op de leiding van het RITCS en stond vaak op Amsterdamse planken, wat door een

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
De Grauwe noemt bijvoorbeeld: orde en veiligheid, milieu, openbaar vervoer...Maar daaruit concluderen dat de overheid zich kan onttrekken aan haar verantwoordelijkheid voor de gemeenschap inzake het openbaar vervoer... 3. De verworven onafhankelijkheid van de

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
En hij daar zegt haar in het openbaar

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Behalve de openbare examens (die toch ook niet zo openbaar zijn) is er weinig doorstroming naar de buitenwacht

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Alfredo loopt naar de zwoele salons terug, beledigt Violetta in het openbaar, en overtreedt hiermee de welvoeglijkheid van deze besloten wereld

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Hoewel hij in dezelfde ruimtes werkte, met dezelfde werktechnie-ken en uitging van dezelfde principes als Grotowski, toch distantieerde hij zich in het openbaar van elke band die met Grotowski gelegd

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Dat is het thema van een openbaar debat op de Boekenbeurs in Antwerpen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK