Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Opleiding Docent Drama"Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Zijn regie heeft op deze manier gebroken met een realistische manier van voorstellen, en heeft geopteerd voor een symbolisch tonen van het spel der krachten die zich tot een drama bundelen...Praag was dusdoende werk te zien van Jacques Berwouts (Arena), Werner De Bondt (docent Studio Teirlinck), ontwerpster Roos Werckx en architect Luc D'Hooghe (van deze beiden werd het - onuitgevoerde...Geen spoor daarvan bij de examenproduktie Consultatie (Victor Haïm), waarbij docent-regisseur Senne Rouffaer teruggreep naar een discutabel regieconcept uit de KVS, van tien jaar voordien

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Speldocenten zijn mensen die in het welzijnswerk of in het onderwijs * vormende activiteiten verrichten door middel van drama'. Dus we deden veel toneelstukjes, improvisaties, rollenspel, en dat soort...Ik had er nogal veel over te vertellen, maar zat tegelijk met een hoop scepsis over die opleiding...Toen in Amsterdam die opleiding werd gekoppeld aan de regieopleiding heb ik beide nog een tijdje gecombineerd, maar toen ben ik er definitief mee gestopt

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Luk Van den Dries veegt de geschiedenis van het RITCS bij mekaar en aanhoorde de treurzangen van Rudi Van Vlaenderen (oud-directeur), Arne Sierens (oud-student) en Charles Janssens (docent...Tekstanalyse en voorstellingsanalyse moeten in een regie-opleiding centraal staan...Charles Janssens, docent-eer-ste-uur: "Ik denk dat ik mij zeer goed bewust ben van de tekortkomingen, zowel qua structuur als qua opleiding, maar wat kan je er aan doen

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De drie geselecteerde opleidingen, De Kleine Academie, Opleiding Docent Drama en Mimestudio Antwerpen (1) hebben nochtans niet de ambitie Volwaardig' te zijn...Voor Vlaanderen is de 'docent drama'-opleiding nieuw en uniek...De opleiding vertoeft inhoudelijk in de buurt van de 'Docent Drama Opleiding' en duurt twee jaar

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Shakespeares drama omvat de thematiek van beide stukken in één beweging: een man wordt als instrument gebruikt om een ander ten val te brengen en gaat uiteindelijk zelf ten onder als een onvervangbaar...Muller herschreef Shakespeares drama in een verbrokkelder en nog zwarter en uitzichtslozer idioom tot een stuk over ''de beendermolens van de macht''. Hoewel Van Hove een beroep deed op de Macbeth...Repliek Naar aanleiding van uw artikel "Dossier opleiding: alternatieve scholen" in ETCETERA nr

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
1987 werd de sectie Drama en Theater opgericht, mede bespoedigd doordat professor Van Spaandonck, titularis van het vak Problematiek van het Theater, decaan werd van de faculteit Letteren en...opleiding op hun 22ste afgesloten is.." Dringend gezocht Voor de meeste instellingen is het nog te vroeg om af te lezen waar de afgestudeerden terecht komen...Zou men dan niet beter vier door een tekort aan middelen gehandicapte opleidingen samensmelten tot één interuniversitaire opleiding

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
De theorieën van Laban zijn er verder uitgewerkt door leerlingen als Kurt Jooss (directeur van de dansafdeling) en Sigurd Leeder (de belangrijkste docent). Omdat ze het Duits niet voldoende beheerst...Ze kreeg bovendien haar opleiding net voor of tijdens de oorlog, waardoor ze in een isolement moest werken, kleinschalig en zonder veel mogelijkheden tot contact met een publiek...significance of Laban's work for the social and theatrical development of dance and drama in contemporary industrial societies, in: Les Fondements du mouvement scénique, Actes du colo-que

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Lucht van de stallen
Ik had de productie geconstrueerd samen met Rob van der Linden, toen regisseur Drama bij de vpro...Dat verschil zal er altijd blijven en dan is er niets op tegen om een keer terug te vallen op de ervaring van een mentor, door hem of haar opnieuw te vragen als mentor of docent voor een volgend blok...Je bent inderdaad bezig met de opleiding van individuele talenten, maar evenzeer met karaktervorming

Nr. 104, December 2006 • (Personalia) • (Personalia)
Dieter Lesage is filosoof, docent en on- derzoekscoördinator aan het Departe- ment voor Audiovisuele en Dramatische Kunsten RITS (Erasmushogeschool Brussel). Tijdens het zomersemester 2006/2007 wordt...Till Müller-Klug studeerde drama, theater en media aan het Institut für Angewandte Theaterwissenschaft in Gieβen...Kurt Vanhoutte, redacteur van Et- cetera, is als docent verbonden aan het departement Theater-, Film- en Literatuurstudies van de Universiteit Antwerpen


Development and design by LETTERWERK