Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "Passieverhaal voor"Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De Nederlandstalige creatie van De Nacht juist voor het Woud was vorig jaar het debuut van het nieuwe gezelschap Sandberg Produkties uit Antwerpen, en werd goed bevonden voor een nieuwe mini-tournee dit...Daarenboven zag het zich beloond met 2 zetels in de nieuwe Raad voor Advies (voor Rudy van Vlaenderen en Jozef Verhaeren). Of directeur Van Vlaenderen een zekere rancune voelt tegenover...Varia staat voor de Europese dimensie in het Franstalige theater, voor een groot repertoire, voor Duitse dramaturgie, voor gewichtige scenografie, voor belangrijke talentverzameling, voor Europese

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Triptiek van de waanzin
de stukken die ik zal programmeren de komende jaren zal de 'vereenzaming' vaak aanwezig zijn, omdat dat voor mij één van de belangrijkste kwalen is van onze maatschappij, maar eigenlijk heeft die...Jan Thomaes is architect en is bij het grotere publiek misschien bekend omdat hij samen met twee anderen het Belgisch Paviljoen voor de wereldtentoonstelling in Sevilla heeft ontworpen...De menselijke beschaving had tot dan toe een duidelijk verschil gemaakt tussen waanzinnige en normale mensen, maar wat als normale mensen verantwoordelijk waren voor de dood van zes miljoen joden

Nr. 81, Februari 2002 • Luc Devoldere • 'Mijn innige, diepe, archaïsche katholicisme': Over de...
De film opent met een boodschap van de cineast die de bui zag hangen: 'Ik wil hier verklaren dat, hoe men La Ricotta ook opvat, het Passieverhaal voor mij het grootste verhaal is dat ooit gebeurd...Voor Pasolini betekende het ook dat ze in die fase van hun leven voor hem beschikbaar waren...Alle gezinsleden vallen één voor één voor het vanzelfsprekende erotische charisma van de zwijgende vreemdeling, die zich met mededogen en begrip ontfermt over hun trillende lijven

Nr. 81, Februari 2002 • Patrick Vandermeersch • Tussen Opus en Opera Dei: Over religieuze...
Het werd een groot borduursel waar de oorspronkelijke boodschap van de tekst terugweek voor de impliciete uitnodiging om op de golven van de tot één klank versmolten woorden toch privé te gaan...De melodie kan voor verschillende teksten dienen, maar de tekst waarvoor zij als voertuig fungeert, wordt door vastberaden stemmen plechtig neergezet als dé duidelijke boodschap van Gods woord...Je weet wat er zal gebeuren, en je bereidt je voor op de beroemde basstem of de ouder wordende diva die de aria zal inzetten waarbij er tranen worden verwacht

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Voor Žižek ligt het symbolische van de aanslag op de WTC-torens niet in het feit dat zij staan voor het centrum van het kapitalisme, maar voor het centrum van het virtuele kapitalisme, van de...Voor vele intellectuelen was de religie intussen niet meer dan een archaïsch substraat van de moderniteit, of in het beste geval een privé-aangelegenheid zonder consequenties voor het openbare en het...En dat geldt niet alleen voor de islam (en de jihad), maar eveneens voor het jodendom (en de mythe van het Beloofde Land) en voor het christendom (de kruistocht die vader en zoon Bush voeren tegen