Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Patrice Pavis"Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
zijn boek Ie théâtre au croisement des cultures acht de Franse theaterwetenschapper Patrice Pavis de tijden even gunstig als moeilijk voor wat hij omschrijft als een 'théâtre de culture(s)': een...Pavis belaadt het theater met een grote verantwoordelijkheid in de creatie van een intercultuur wanneer hij aan het begin van zijn boek stelt: 'Van een dergelijke kruising is de theatrale mise-en...de scène, om met Patrice Pavis te spreken, de laatste wijkplaats, het oord bij uitstek voor een ontmoeting met het andere, het vreemde, precies omdat ze nog iets van haar oude sacrale functie als

Nr. 60, Juni 1997 • Ronald Geerts • Dictionnaire du théâtre van Patrice Pavis
Ronald Geerts over een nieuwe uitgave van een uniek theaterlexicon Patrice Pavis is een bedrijvig theaterwetenschapper...Patrice Pavis, Dictionnaire du Théâtre...Patrice Pavis, L'analyse des spectacles

Nr. 60, Juni 1997 • Inhoudstafel
Geerts las Dictionnaire du théâtre van Patrice Pavis (kredietbank) Partner voor Cultuur

Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
Patrice Pavis gaf hiertoe de aanzet door in de herontdekking van de sociale betekenis van het lichaam een mogelijke vernieuwing van de notie 'politiek theater' te zien, een tendens die volgens hem op

Nr. 66, December 1998 • (advertentie)
Patrice Pavis, Hans Thies Lehmann, Geert Opsomer, Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Ook de podiumkunsten bevinden zich meer dan ooit op een 'kruispunt van culturen', zoals de Franse theaterwetenschapper Patrice Pavis het met een mooi beeld omschrijft...Performance and the Politics of Culture en de bloemlezing The Intercultural Performance Reader van de reeds geciteerde Franse theaterwetenschapper Patrice Pavis, waarin een aantal essays rond...intercultureel theater van zowel theaterwetenschappers (Erika Fischer-Lichte, Josette Féral, Marvin Carlson, Georges Banu, Patrice Pavis) als theatermakers (Peter Brook, Eugenio Barba, Jerzy Grotowski) samengebracht

Nr. 69, Januari 1999 • Inhoudstafel
57 Desoriëntaties in een multiculturele wereld Erwin Jans over studies van Rustom Bharucha, Patrice Pavis e.a

Nr. 71, Maart 2000 • Erwin Jans • De honden van King Lear
Ik denk aan Herbert Blau, Anne Ubersfeld, Erika Fischer-Lichte, Patrice Pavis, Hans-Thies Lehmann, Josette Féral, Philip Auslander, Peggy Phelan,... Natuurlijk moeten deze auteurs niet allemaal

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
De Franse theaterwetenschapper Patrice Pavis verwijst naar een cruciaal moment in het ruimteonderzoek wanneer hij de belangrijkste omwenteling binnen het moderne theater 'le retournement copernicien...Patrice Pavis, Dictionnaire du Théâtre, Messidor, Paris, 1987, p. 391 4 Lehmann vermeldt o.a...Bremen), Amsterdam, Atheneaum Polak en Van Gennep, 1988, p. 40-41 8 Pavis, ib

Nr. 78, Januari 2001 • Stefaan Vandelacluze • Je Suis Sang: Trajecttheater van bloedbeelden
De 'spectator in spectaculo', zoals Patrice Pavis dit noemt in overeenstemming met de 'lector in fabula' van Eco, neemt het voortouw

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
Patrice Pavis heeft gelijk wanneer hij dat onna- tuurlijke bondgenootschap in metafysische termen duidt: 'Er doet zich een theologische gelijkschakeling voor tussen tekst, schuilplaats van de...Patrice Pavis, Dictionnaire dn théâtre, Paris, Messidor, Editions Sociales, 1987, p.391, vert

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Ik citeer The Intercultural Performance Reader, een bloemlezing die de Franse theaterwetenschapper Patrice Pavis samenstelde van een aantal cruciale teksten in het interculturele debat.2...Zie ook dereacties hierop van Envin Jans, Dominique Willaert en Union Suspecte in rekto:verso, jg 0, nr 2, november 2003 2 Patrice Pavis, The Intercultural Performance Rentier, Routledge, 1996

Nr. 103, September 2006 • Bram De Cock • Over religie, rituelen en het groteske in...
Patrice Pavis) In besprekingen van stukken van De Volder valt bijna altijd het begrip ‘grotesk’. Maar wat betekent het precies en hoe kunnen we het werk van De Volder ermee duiden...theaterwetenschapper Patrice Pavis...304 Pavis, Patrice, Dictionnaire du théâtre, termes et concepts de l’analyse théâtrale, p. 196