Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Paul Klee"Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Sven-Claude Bettinger duikt terug in de jaren van Dada, Bauhaus, Paul van Ostaijens Bezette Stad, etc...met die van de in 1909 in München ontstane Der Blaue Reiter (Wassily Kandinsky, Paul Klee, Franz Marc), met de werken van August Macke, Oskar Kokoschka, de Italiaanse futuristen, de Franse fauvisten en...Integendeel, vermaarde psychologen als Abraham, Alexander, Fromm of Melanie Klein komen zich in Berlijn vestigen; de componist Arnold Schönberg begint vanaf 1925 Paul Hindemith concurrentie aan te

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Zoals zijn vriend Paul Klee de realiteit terugbracht tot kleurvakken en de kleuren tot drie basiskleuren, wilde Schlemmer de vorm van de mens sterk vereenvoudigen, terugbrengen tot een kombinatie van

Nr. 40, Februari 1993 • Paul Goossens • Het belang van het belangeloze
Paul Goossens over waarom het precies in moeilijke tijden noodzakelijk is van het kunst- en cultuurbudget af te blijven...Toen werd in München de tentoonstelling Entartete Kunst geopend en boven de werken van Chagall, Kandinsky, Klee, Lehmbruck, Kokoschka en zoveel anderen had Hitier rode kleefbandjes laten plakken, met...Paul Goossens De Muntschouwburg, 19 december 1992

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Paul Klee Vanaf 1969 vat een groepje acteurs rond Frédéric Baal en zijn broer Frédéric Flamand een tegelijk theoretische en praktische researcharbeid aan, die is terug te voeren op Grotowski...De bewerking van Paul Vandenbosch ontmaskert Ghelderode als ideoloog van de reactionaire kleine burgerij

Nr. 66, December 1998 • Veronique Patteeuw • De tijd van de muziek
Paul Klee zegt in zijn dagboeken dat we vandaag de dag slechts kleine deeltjes kunnen aanbrengen, kleine stukjes van een puzzel, want om tot een totaalkunstwerk te komen moet je ondersteuning hebben

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
Wij bekijken niet alleen de dingen, de dingen kijken ook naar ons, parafraseert Merleau-Ponty schilders als Paul Klee en André Marchand

Nr. 95, Februari 2005 • Amorfe geluidskunst geïllustreerd
Het behoeft ook geen tegenspraak dat avant-gardis-ten als Paul Klee, Theo Van Doesburg of Hans Richter schilderden onder invloed van muziek

Nr. 99, December 2005 • Ruggelings: Over de zwaarte van denkbeelden, blinde...
van het ruggelingse volop in het geweld van de fa Er bestaat een schilderij van Klee dat Angelus Novus heet...Daarop staat een en- Paul Klee, Angelus Novus, 1920, Israel Museum/David Harris, Jeruzalem...20 Benjamins complexe beschouwingen over een dialectisch beeld van de geschiedenis vinden in de aquarel Angelus Novus van Paul Klee een treffend motto


Development and design by LETTERWERK