Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


269 document(en) met "Sociaal Werk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
baanbrekend werk leverde in het avant-garde theater met produkties als Dionysus, Commune, Oedipoes, Tooth of Crime en Mother Courage...Bart Patoor Theatre du Crépuscule Brussel L'homme qui avait Ie soleil dans sa poche Wat het uiterlijk kader betreft, is Vhomme qui avait le soleil dans sa poche een sociaal...Misschien zou een regisseur die enige afstand weet te houden van de scène, aan de gebreken van het eerste werk enigszins kunnen verhelpen

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Het conflict tussen individu en sociaal milieu komt er in een huiveringwekkende stroomversnelling...Je schrijft in het programma De Voetwassing dat in de jaren zeventig Fassbinder, Kroetz en andere Duitse auteurs sterk geïnteresseerd waren in het werk van Fleisser...Acteurs Werk je dan liefst met amateurs of met professionelen, voor zover je daar met je beperkte regieervaring kan over oordelen ? Mark Vankerkhove: 'Amateurs of mensen die

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
nog andere redenen voor deze ontkrachting die paradoxaal genoeg te vinden zijn in de vernieuwing of verrijking die Tavora met Nanas de Espinas in zijn werk heeft willen aanbrengen...Alhoewel, als ik nu terugkijk op dat harde werk, op die verschillende dingen die je op zo'n jonge leeftijd moest aanpakken, dan stel ik vast dat je daar heel veel ervaring opdeed...directe band met hun klassiekers en ten tweede schijnen deze Europalia-voorstellingen weinig of geen impact te hebben gehad op onze toneelsituatie en haar relatie tot klassiek werk

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De intimiteit en de bescheidenheid van het verslag verbergen / verzwijgen de moeilijkheden, tegenslagen, harde confrontaties waardoorheen zijn werk tot stand gekomen moet zijn...De culturele betekenis van het Théâtre 140 moet je er zelf uit distilleren en deze is niet gering: met veIe groepen maakte België voor het eerst kennis dank zij het werk van Dekmine...dit boek, in alle bescheidenheid, een bijdrage weze tot de geschiedenis van het Vlaamse toneelleven en inzonderheid van het werk van een idealistisch Vlaams en christelijk geïnspireerd reizend gezelschap

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Zetten we het "sociaal geëngageerd" theater van het NTG echter uit tegen progressief en artistiek vernieuwend theater, dan weegt die optie niet zwaar...Sociaal engagement uit zich in een politieke stellingname en daar blijft het NTG angstvallig van weg...Houden we het erop dat ze verdienstelijk werk leveren

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Niet alleen als herhaling, maar ook als referentiekader naar een ander werk...Als ik dat weet, ga ik in jouw scène meer zien of ga ik ze anders bekijken dan iemand die Kounellis' werk niet kent...Aan de basis ligt voor mij een sociaal gedrag: willen samenwerken met jonge mensen, samen iets maken waardoor er vriendschap ontstaat

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Kaaitheater 77 was in eerste instantie een internationaal forum voor dit sociaal bewogen én artistiek relevant werk, van de agitprop van het Kollectiv Rote Rübe (D) tot het symbolisch politieke...Dit is zinvol werk...Chouinard gaat nu een tijdje in Europa werken, dat zal haar werk ten goede komen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Kaaitheater 77 was in eerste instantie een internationaal forum voor dit sociaal bewogen én artistiek relevant werk, van de agitprop van het Kollectiv Rote Rübe (D) tot het symbolisch politieke...Meer algemeen was er dit jaar, net zoals in 1981, dikwijls een kwetsbare en individuele maar sociaal betrokken opstelling van de theatermaker

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De Overtocht is een Verheezen aan het werk die meer in zijn mars heeft dan een avondje volkstheater met een lach en een traan en die ook weet hoe hij zich van die stempel moet losmaken...Praag was dusdoende werk te zien van Jacques Berwouts (Arena), Werner De Bondt (docent Studio Teirlinck), ontwerpster Roos Werckx en architect Luc D'Hooghe (van deze beiden werd het - onuitgevoerde...drama en zijn recente werk: After the Fall, The Price, The Creation of the World and Other Business en The American Clock

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Het gezelschap had behoefte aan een zekere politisering en zij zagen mijn werk bij de Beursschouwburg, Het Paard en als gastregisseur in Vrijheid, ja, neen, geen mening als een antwoord op hun...Het was werkelijk collectief werk: iedereen besliste mee over de ontwikkeling van het scenario, het decor tot de affiche toe...En met name een publiek dat verder, vooral om sociaal-culturele redenen, nooit met theater in aanraking komt

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Route 1 & 9 is het einde van het werk op een bepaalde visuele manier...Over politiek in theater "Ik zou zeggen: mijn theater is niet politiek, maar sociaal...Politiek wil zeggen: het werk in een bepaalde richting sturen, vooraleer je weet welke richting dat zal zijn

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De introductie van Heyermans is een citaat en zo zijn er meer in North Atlantic (Schubert, South Pacific...). Ook het vroegere werk van de Woostergroup krioelt van citaten of vertrekt gewoon van één...North Atlantic maakt ons heel nieuwsgierig naar het verdere werk van de Woostergroup...Het werk van het komende seizoen heeft een nieuw visueel vertrekpunt

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
getrokken uit de mislukte pogingen zich als repertoiretheater te profileren: geen Ibsens of Haïms meer, terug naar het succesvollere sociaal naturalisme...En Tentakel, dat volgend jaar Gif te geef (opnieuw van Perry Dijkstra) creëert, koestert zich verder in abstract en intellectualistisch sociaal realisme, bijna een contradictio in terminis...de niet-tekst-sector komen Jan Fabre (waarschijnlijk) en het Epigonen-theater met nieuw werk, maar dit kan natuurlijk geen absoluut alternatief zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Niet alleen gaat het hierom een sprankelende komedie die aanzienlijk afwijkt van het overige werk van deze Engelse schrijfster, ook de acteurs die het stuk begin november op de planken brachten zijn...Rond dit personage cirkelen de hofdichter Alfred Tennyson, die voortdurend uit eigen werk citeert, de symbolische schilder Watts en diens kindvrouwtje Ellen Terry...Anders gezegd: seksuele moraal als alibi voor sociaal-politieke immoraliteit

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
gaat het over de mobilisatie, de strijd, de oorlogswoeker, de vluchtelingen... om weer te eindigen met de conferentie waarmee het werk begon...Samen met de scheppers verdween het werk...Op zich een goed gegeven, maar uitgewerkt met een eentonigheid en een langdradigheid dat je als toeschouwer echt denkt "ja, ja ik weet het nu al wel". Bij het begin van het tweede werk laaide

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Als daar geen plan tegenover staat, een visie, dan blijft het louter lobby-werk: de vakbonden komen hier, de Zwarte Komedie schrijft twee brieven, een actrice schrijft een brief... "Jamaar...Ik zou niet ideologisch te werk willen gaan...dat dan geen puur natte-vinger-werk ? "Er is nog een andere zaak: die fiscale stimuli zijn een materie die door de nationale regering beslist worden

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
en Wedekind), songs en poëzie en heel wat theoretische teksten al dan niet in aanvulling op zijn creatief werk...Bonds 'sociaal realisme' spitst zich toe op de relatie tussen het individu en zijn maatschappij en vervangt psychologische motivatie door maatschappelijke causaliteit...Ten tweede begint Bond nu zelf de eerste produktie van zijn stukken te regisseren wat wijst op een toenemende drang om zijn werk te verklaren

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
juist aan het werk in de grote, 'gevestigde' gezelschappen...Men kan dans gebruiken om dat uit te drukken, om een zeker sociaal engagement gestalte te geven...Teater-makers willen de passieve toeschouwer vandaag aan het werk zetten om zo de kommunikatie te versterken

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Later trok ik naar Stratford om de Royal Shake-speare Company aan het werk te zien...Ik kan mezelf ook niet op de televisie aan het werk zien...de twee Kroetz-stukken en Dertiende nacht (met in het seizoen daarvoor ook al een dreigende Nigel Williams en een Thomas Bernhard-met-oorlogsherin-neringen). Het vaak humorloze sociaal engagement

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Naast al deze 'sociaal geëngageerde' stukken kan je zonder probleem een soortgelijk stuk plaatsen (b.v...De vraag is alleen hoe consistent dergelijk werk zal blijken, op lange of middellange termijn...Het eigen werk van de Witte Kraai blijft daarentegen te marginaal, te armoedig, en is enkel echt geslaagd in het solo-werk


Toon volgende resultaten