Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "The Matrix"Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Dergelijke verhouding is tegelijk ook een kritische opstelling; ze stoelt op overwegingen die niet expliciet in de speeltekst terug te vinden zijn maar die thuishoren in de matrix van de opvoering en

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Struiskogel is het Epigo-nentheater ZLV binnen de matrix van het surrealisme gebleven

Nr. 11, Juni 1985 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck • Rijnders' afscheid van Globe
een matrix voor het spreken dat strikt genomen niets zegt". En net dat zwijgen is kenmerkend voor de tragische held, zoals Benjamin opmerkt in een essay over Oedipus: "Dit stom-zijn karakteriseert

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Tot slot... 'The job of the artist is to force open the matrix of reality to admit unsuspected possibilities (...) I oppose the sinister cartography of the New World Order with that of the New

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
de taak van de kunstenaar is de matrix van de werkelijkheid open te breken

Nr. 71, Maart 2000 • Paul Pourveur • De verfomfaaide ruimte
De taal fungeert eerder als een matrix naast de werkelijkheid

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Xavier Le Roy ontkent zijn gesculpteerd lichaam elke vorm van representationele matrix...Forsythes immens flexibele lichamen tarten elk soort representationele matrix door de mogelijkheden van Labans matrix maximaal in te vullen

Nr. 74, December 2000 • Steven De Belder • Verloren gelopen in een tunnel
wisselende architecturale omgevingen bouwt ze een parcours op dat de matrix van ons kijkgedrag subver-teert en waarin reëel aanwezige lichamen steeds verder weg lijken te vloeien

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
De matrix is meer dan een kritisch instrument, het is een denkapparaat (‘appareil de pensée’) dat de subjectiviteit als ontmoeting vormt en bezielt...Preciezer nog: de matrix komt voort uit reële erotiseerbare afdrukken, conceptuele abstracties en imaginaire fantasma’s op het zwangere lichaam in zijn specifieke momenten van samenzijn met de foetus...Azetta ‘Azetta’ is een Amazigh-woord dat in de Maghreb gebruikt wordt om een ding aan te duiden dat een veelheid van dingen is. Het wordt gearticuleerd vanuit het perspectief van de matrix en

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Onder die titel publiceerde Slavoj Žižek een aantal beschouwingen over 11 september.3 De zin komt uit de film The Matrix en wordt uitgesproken door de verzetsleider Morpheus wanneer de held van de...Het zou een vraag kunnen zijn uit The Matrix, maar ze wordt gesteld door een van de acteurs in TODAYulysses, een voorstelling van en door Bojana Cveji´c en Jan Ritsema.5 Op het volledig kale toneel

Nr. 85, Februari 2003 • Helmut Ploebst • De kleren van de keizer
een matrix van culturele codes

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
De reportage bestond al; ik moest enkel nog op zoek gaan naar de spelers die in deze matrix bepaald waren

Nr. 93, Januari 2004 • Elke Van Campenhout • De Escapist van de apocalypsgerieratie: De wondere...
Hij creëerde onder meer The Invisibles, een groep occulte wetenschappers die model stonden voor The Matrix

Nr. 97, Juni 2005 • Bojana Cvejić • Gedaan met (ver)oordelen, tijd voor opheldering...
Dit toont aan dat de ideologie van het expressionisme plaats heeft gemaakt voor een soort verborgen matrix, of productiemodus in dans

Nr. 100, Februari 2006 • Christoph De Boeck, Jeroen Versteele • Elektronicakunstenaar Carsten Nicolai: geluid onder de microscoop
Met het Matrix-project bracht Ikeda een cd uit die alleen maar subtiele modulaties van continue sinustonen bevatte

Nr. 103, September 2006 • Peter Stamer • Teleac-cursus Superamas
Het individuele lichaam van de mens verdwijnt binnen de culturele matrix in het nooit-weer-ziens zoals de verstorende komeet in het zwarte gat: zijn verschijning is tijdelijk, van voor- bijgaande aard...doordringende, penetrerende culturele matrix voor ons beschrijft


Development and design by LETTERWERK