Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


110 document(en) met "Tweede Wereldoorlog" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
TWEEDE WEEK : Op het wervingsrendez-vous zijn heel wat mensen komen opdagen...Na al die tientallen jaren is het mogelijk wat afstand te nemen van de gebeurtenissen tijdens de eerste en tweede wereldoorlog

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Dit expressionisme zou na de tweede wereldoorlog nog andere choreografen beïnvloeden...Bij een tweede keer vond ik het te kort

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hess gaat over de duurste gevangene ter wereld, Rudolf Hess, die nog steeds in de Spandau-gevangenis opgesloten zit wegens deelname aan de voorbereiding en uitvoering van de tweede wereldoorlog...De crisis en de tweede wereldoorlog...directe band met hun klassiekers en ten tweede schijnen deze Europalia-voorstellingen weinig of geen impact te hebben gehad op onze toneelsituatie en haar relatie tot klassiek werk

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Sinds de tweede wereldoorlog lijken de winters nergens meer op...bezitten, terecht, zij het soms wat ongenuanceerd, afgeschreven voorbeeld: De Witte Kraai in Romeo en Juliette en Van een geestrijk ridder - in eerstgenoemd geval met meer recht afgeschreven dan in het tweede

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Geïnspireerd door de eerste wereldoorlog en zijn nasleep, beschrijft dit ballet de verschillende aspecten van de oorlog; te beginnen met de conferentie rond de tafel met het traditionele groene kleed...1933 vervolgde het gezelschap zijn werkzaamheden in Dartington Hall in Devon (Engeland) als 'Balletts Jooss'. Wie gehoopt had dat na de tweede wereldoorlog de moderne Duitse dansbeweging...Op zich een goed gegeven, maar uitgewerkt met een eentonigheid en een langdradigheid dat je als toeschouwer echt denkt "ja, ja ik weet het nu al wel". Bij het begin van het tweede werk laaide

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Het evolueert altijd, het is nooit 'herhalen'." De kleren van de keizer Brecht tekende een hele generatie theatermakers na de tweede wereldoorlog

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
het tweede bedrijf staat hij tegenover Chris Thys: hij, als dokter, merkt niet dat het jonge meisje smoorverliefd is. De dokter praat maar door over zijn ecologische bekommernissen...Fantaseert op een hallucinante manier (over olifanten, nijlpaarden, indianen,...) en tegelijk zijn zijn dromen heel concreet (vaak gesitueerd in een bierzwalpend Beieren). Susn, zijn tweede...De zeven mannen die in het stuk op het einde van het tweede deel optreden, worden, voor de duur van de voorstelling, opgesteld als een koor

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Met deze polemiek raken we meteen een tweede belangrijke factor voor de appreciatie van Starkadd binnen de VN&S-kring...Tot na de tweede wereldoorlog veranderde er weinig aan het Star-kadd-concept in kritiek en opvoeringen

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
1871 wordt Berlijn, hoofdstad van Pruisen, gepromoveerd tot de hoofdstad van het tweede keizerrijk, hoewel de stad op dat moment, anders dan b.v...brutaliteit van de eerste wereldoorlog, waarin talloze jonge talenten sneuvelden...Vooral in de tweede helft van de jaren twintig, toen de economie uitermate bloeide, viert er het hedonisme van sterk geëmancipeerde mensen hoogtij

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Sinds de tweede wereldoorlog is Berlijn niet alleen de titel kwijt van Theatermetropol maar tevens van culturele hoofdstad van Duitsland...De huidige dramaturg Knut Boeser neemt daar in 1985 de leiding in handen, regisseur Hansgünther Hey-me komt er werken, er wordt gedacht aan een tweede spelplateau in het Media-Center in Kreuzberg en...Ten tweede moet het een vorm van documentatie zijn over wat er tijdens het voorbije seizoen in het duitstalige theater te beleven viel

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Bérengers tweede vrouw Marie: zowel in deze voorstelling (en zo was het ook, naar mijn herinnering, in de KNS-produk-tie van zovele jaren geleden) als in een lectuur en herlectuur van de tekst komt...Een tweede schuifje: voor je het weet dist Fenley nog eens dezelfde gebaren op, aan elkaar geregen in een à-peu-près cirkel en diagonaaltocht over de scène...Nooit brengt een oorlog vrede verwerkte voordien nooit samengebrachte getuigenissen over de Eerste Wereldoorlog

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Na de tweede wereldoorlog trok ze naar Nederland, waar ze werkte bij het Residentie Toneel Den Haag (1946-1947), vanaf 1947 de Haagse Comedie

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Ten tweede is de speelruimte van zangers en regisseurs in de opera veel beperkter dan in het theater: het tempo wordt b.v...Het lijkt op een 'schoon palet'. Ten tweede is er het plateau van zangers: het publiek is dol op sterren en kent de vertolking al van op plaat...De politici hebben sinds de tweede wereldoorlog veertig jaar de tijd gehad om Europa een gezicht te geven, ze zijn er niet in geslaagd

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Op het einde van de tweede wereldoorlog wordt hij uit een concentratiekamp bevrijd...Het gaat hem aardig voor de wind, maar toch moet Garfein wachten tot 1961 voor hij zijn tweede film kan maken, Something Wild, met Caroll Baker in de hoofdrol

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De regeling van de rijkstoelagen verloopt dus sinds de tweede wereldoorlog in cycli van telkens ongeveer tien jaar: het KB van 1954 werd in 1964 herzien; tien jaar later kwam het theaterdecreet tot

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
burger [...] een irrationeel fenomeen geworden [...]". (Carlos Tindemans in De Standaard 5/6.3.1983) Uit deze tweede vaststelling kunnen we wel onze andere opdracht afleiden: het herijken van een aantal...Het zal tot na de Tweede Wereldoorlog duren vooraleer nieuwe festi-vale initiatieven "De nagedachtenis van Dr

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Dat waren componisten, zoals Stockhausen, Ligeti, Nono of Boulez, die in hun muziek met de Tweede Wereldoorlog wilden afrekenen door het beredeneerde te laten primeren op het emotionele (de fascisten...het tweede deel krijgt men dezelfde tekst voorgeschoteld, maar in een andere volgorde, met nog minder narratief houvast...het tweede deel wordt alles fijn, doorzichtig en gedetailleerd, persoonlijk hou ik meer van de barokke aanpak, al is de consensus dat het tweede deel muzikaal beter geschreven is (maar ik vind dat het

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
Net als Shakespeare, maar vooral ook als Rolf Hochhuth in zijn eerste grote docu-drama over de paus tijdens de Tweede Wereldoorlog De Plaatsbekleder, voert Cixous een onoverzichtelijke reeks

Nr. 15, September 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Grein door het Sovjetleger bezet

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Na de tweede wereldoorlog, toen Polen zijn onafhankelijkheid op een communistische manier moest beleiden, werd de mars verboden...nog, het was de tweede speeldag) niet werkte, gelden het ritme en het acteergehalte...Met het succes dat de tweede produktie van Wissel Theater, Où est la bête, de voorbije maanden te beurt viel, kan die faam zich alweer een stukje uitbreiden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK