Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


71 document(en) met "Universiteit Antwerpen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
001-0679716-16 van THEATERWERKGROEP VUB, Vrije Universiteit Brussel B 41 1 Pleinlaan 2 1050 Brussel Deze drie boeken zijn uitgaven van: Het Centrum voor Taal- en...Literatuurwetenschap, B 411 -- Campus Oefenplein -- Vrije Universiteit Brussel -- Pleinlaan 2 -- 1050 Brussel (02/641 26 45) en Uitgeverij Walter Soethoudt -- Perenstraat 15 -- 2000 Antwerpen (03/236 70 55

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Nationaal Toneel (Antwerpen); 1953: Brulin richt het Nederlands Kamertoneel op te Antwerpen; 1953-54: Fulbright Scholar-ship (USA); 1955-57: regisseur bij KVS (Brussel); 1957-58: regie bij het Nationaal Theater...Nederlandse Antillen in opdracht van Sticusa; 1972-75: professor aan de Universiteit Sains in Maleisië; 1975-79: studieleider Toneelacademie Maastricht, sticht Tiedrie; 1979-83: alleen nog Tiedrie...Werd geprezen met de Theaterprijs van de provincie Antwerpen, de Hegenscheidt Prijs, de Hustinx Prijs, de Staatsprijs voor toneelletterkunde, de Dr

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
1585 eindigde, met de val van Antwerpen, onze Gouden Eeuw...Zijn werk aan de universiteit van Wisconsin te Milwaukee (waar die andere paracriticus, Ihab Hassan, ook actief is) als professor in de Engelse literatuur en als lid van het centrum voor Twentieth

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Jeronimus Ja... Gloster U zei, dat U Birgit Petterson geregeld zag op de trein van Antwerpen naar Oostende... Nu ongeveer... zes maand...Jeronimus Dat was een avond in december... De laatste trein van de kust naar Antwerpen...Ik haal er een advokaat bij, Juul Haal maar bij, haal er heel Antwerpen bij, maar laat die mensen dan maar eens met mij komen klappen

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Vooral wat het repertoire betreft heeft het bij ons een belangrijke invloed gehad op de werking zowel van het KJT (Antwerpen) als van Jeugd en Theater (Brussel), het huidige Brialmonttheater...Berlijn 1966 en volgende, is het Berlijn van Rudi Dutschke en de Rode Universiteit, van de strijd tegen het Axel Springerconcern, van de communes en Benno Ohnesorg, van allerlei experimenten om

Nr. 15, September 1986 • Inhoudstafel
120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer KB 406-0063002-59 van Etcetera, Abonnementendienst, Herentalsebaan 455, B-2220 Wommelgem, Antwerpen Voor...De Grauwe, hoogleraar aan de Leuvense universiteit, is een veelbesproken man: vaak geciteerd, vaak verguisd

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Van zodra een voorstelling uit Gent of Antwerpen werd voorgedragen, reed een wagen van het festival naar ginder met een aantal Nederlandse juryleden...Het teater zoekt... Zoek het teater werd gepubliceerd in de "Studiereeks van de Vrije Universiteit Brussel" en behandelt "Aspecten van het eigentijdse teater in Vlaanderen". Het is misschien niet het...Diverse bronnen maken melding van het feit dat hij in 1928 als een gerijpt acteur naar Antwerpen terugkeerde om er gedurende enkele jaren opnieuw het lichtere - en ook gezongen - repertoire op te

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
13-19). De evolutie in Nederland heeft ook het bij decreet beveiligde bestaan van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (Antwerpen), de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Brussel) en het...Na de oorlog onderzocht een nieuwe commissie (met Teiriinck als belangrijkste adviseur) de wenselijkheid van een Nationaal Toneel en besliste tot de oprichting ervan (1945). De KNS (Antwerpen) kreeg...Het Nationaal Toneel werd herhaaldelijk vergeleken met een soort universiteit: educatief, toegankelijk voor iedereen en niet te herleiden tot puur amusement

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
concentreerden ons vervolgens op de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12), het RITCS (Etcetera 14), de conservatoria van Antwerpen, Gent en Brussel (Etcetera 17) en de alternatieve cursussen in de...een tijdspanne van twee jaar heeft men zowel aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de Rijksuniversiteit Gent (RUG) als de Vrije Universiteit Brussel...De impuls komt, zoals professor Dina Hellemans verklaarde, van de huidige rector Loccu-fier die veel belang hecht aan de functie die cultuur binnen de gemeenschap en dus ook binnen de universiteit te

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Steeds meer begint het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogiek te Antwerpen dansleraren af te leveren...Aangezien er momenteel geen andere scholen zijn, zou ze Antwerpen zoiets als een alleenrecht opleveren, wat om vele redenen beter vermeden wordt...Bovendien geeft Antwerpen - wat daar ook mag worden beweerd- zijn dansers en leraren een hoofdzakelijk academische vorming mee, met goed gevolg wat de klassieke dans betreft, maar met veel minder

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Klaas Tindemans (Zie het 'debat' tussen Minister Dewael, Hugo de Greef en Walter Tillemans in De zevende dag, BRT televisie, 20 mei 1990) De Tijd Antwerpen...Antwerpen Culturele Hoofdstad ontvangt 495 miljoen van de Vlaamse regering, een deel van het bedrag zal besteed worden aan de restauratie van o.a...Bert Verhoye in gesprek met Veronika Wuyts over Antwerpen Culturele Hoofdstad in Uit - informatiekrant voor Antwerpen, mei 1990

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Aan de universiteit wilde ik zowel theaterwetenschap als muziekwetenschap studeren...Op operagebied stonden zowel Antwerpen als Gent nergens...Het komt er op aan Gent zo veel mogelijk aan Antwerpen aan te passen, dan kunnen de produkties gemakkelijk en op een verantwoorde manier uitgewisseld worden

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De Singel Antwerpen Trisha Brown Company Trisha Brown is één van de meest vooraanstaande post-moderne choreografen uit de Verenigde Staten van Amerika...Het Raamteater Antwerpen Antigone Walter Tillemans regisseerde bij zijn huisgezelschap Het Raamteater één van de grote Griekse klassiekers: Sophocles' Antigone...Alleen de opnamen in het Stedelijk Instituut voor Ballet te Antwerpen laten zowel vormelijk als inhoudelijk te wensen over

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Een paar losse initiatieven, een schrijfatelier, een workshop en sinds 1989 een Academie voor Schrijfkunst in Antwerpen...De werkvorm en de duur worden soms aangepast aan de context waarin het atelier wordt gehouden (gezelschap, school, universiteit, festival...) maar meestal wordt er gewerkt volgens hetzelfde stramien

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
Tijdens mijn nu reeds meer dan tienjarige praktijk als toneelcritica heb ik de weg afgelegd van het intuïtieve naar het meer bewuste schrijven, waartoe mijn docentschap aan de universiteit uiteraard...Hana Bobkova Deze tekst is gebaseerd op een lezing die H. Bobkova in september 1991 op bet Theaterfestival te Antwerpen gaf

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
Na die datum hebben vooral kleinere gezelschappen en produktiehuizen uit Antwerpen daadwerkelijk gereageerd met produkties...Bruno Koninckx Between the Margin and the Center An International Shepard Symposium 28-30 mei 1993, Bedford Hotel, Brussel Georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel en de...02 519 55 21) of Johan Callens, Vrije Universiteit Brussel, Letteren en Wijsbegeerte, Germaanse Filologie, Pleinlaan 2, 1050 Brussel (tel

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • L.A.'s best bewaarde geheim
Dat vertelt ons Laura Fox, een regisseur die sinds kort tot de Actors Gang behoort en die dit jaar in het kader van de Ark Antwerpen 93 haar werk bij ons zal tonen...kent, begrijp je makkelijker welk een geschenk uit de hemel het was, toen Laura Fox van een Canadese vriend een telefoon kreeg met de vraag of ze een produktie wilde opzetten voor Antwerpen 93...Dat project heeft ze even opzij gezet om voor Antwerpen mensen samen te zoeken die iets over het L.A

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Van den Eynde • Over mannen en mannen
Ophelia's,... Bart Van den Eynde Universitaire Instelling Antwerpen Vrije Universiteit Brussel organiseren vanaf 1 oktober 1993 een interuniversitaire opleiding: GESPECIALISEERDE...Antwerpen toelatingsvoorwaarden l™*Tïl (03)828.25.28 (02)641.26.45

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Voor theater en dans heeft Lissabon 115 miljoen over en dat is iets meer dan het vergelijkbare budget van Antwerpen 93...Met een kleiner budget bracht Antwerpen iets minder grote produkties, waaronder in elk geval vier opera's. Maar daarbij bood Antwerpen een grote hoeveelheid kleine produkties, voornamelijk in De Ark...Daarmee vergeleken was het internationale luik in Antwerpen 93 een stuk boeiender met Hamlet/Maschine van en door Heiner Müller door het Deutsches Theater Berlin, Brace-Up

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
1953 stichtte Tone Brulin in Antwerpen zijn Theater op Zolder (het latere Nederlands Kamer Toneel) en van Vlaenderen trok daarheen 'omdat er daar op een meer professionele manier werd gewerkt...Hij wierp zich ook op als de verdediger van een afdeling theaterwetenschap aan de Gentse universiteit...1962 werd hij de eerste directeur van het Rijkshoger Instituut voor Toneel en Culturele Spreiding (RITCS) in Brussel, voor hem de realisatie van zijn plannen voor de Gentse universiteit...wat later


Toon volgende resultaten