Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Voor Het Heengaan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 26, Juni 1989 • (advertentie)
zomerfestival van de Beursschouwburg, de Ancienne Belgique, het Kaaitheater en de Dienst voor Cultuurpromotie...Met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie, de Stad Brussel, de British Council...negen produkties CASSIERS, MAILLARD & VAN DAMME 'Tête vue de dos' ONAFHANKELIJK TONEEL 'On Wings of Art' JAN RITSEMA 'Het Heengaan' RIEKS SWARTE 'Het Tapijt

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Het heengaan
terugkeren naar een zo zuiver mogelijke vorm van beschrijven, het interpreteren schuwen als een vreemde schimmel, iets van het meegemaakte 'voortvertellen', voor het helemaal is heengegaan...allerlei lijnen lopen zij kriskras over het plateau : het meisje met het petje met de blauwe band en het brilletje; het sensuele meisje met het vilthoedje; het meisje met het brede gezicht en de...Niet uitgesproken gevoelens vergeet je nooit", zegt de man in Nostalghia van Tarkovsky (een van de vertrekpunten van Jan Ritsema voor deze voorstelling). In Het Heengaan wordt met vuur gespeeld, met

Nr. 26, Juni 1989 • An-Marie Lambrechts • Poging tot beschrijving
Maar het komt mij voor dat deze voorstellingen niets van doen hebben met principiële opstellingen binnen het kinder- en jeugdtheater: draait het niet om een zoektocht naar theater tout court...weidse resonantie- en speelruimte voor de woorden, de beelden, de gevoelens die zij - vaak eerder één voor één, dan in samenspel - het publiek aandragen...Waar doet zich het informatiemoment voor ten aanzien van tekstinhouden die toch duidelijk gehanteerd worden (Wedekind, Handke, Walser...)? Welke plaats binnen het jeugdtheater kunnen deze

Nr. 26, Juni 1989 • Jan Simoen • De God of de ledepop
voor elk ervan grondig verschillen, vertonen deze produkties opvallende gelijkenissen, al was het maar in het soort aanwezigheid van de speler(s) op de scène, wat in de buurt komt van de nul-graad van...Marianne Van Kerkhoven was als dramaturge van Kaaitheater bij de repetities betrokken: haar aantekeningen vormen het uitgangspunt voor reflecties bij het werkproces; Jan Simoen probeert, als...stelt; Herman De Deyn, hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de K.U.Leuven, trekt parallellen tussen de 'machinerie' van Wittgensteins denken en het vertellen (lees: acteren) van

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december Het Heengaan, Jeugdtheater Amsterdam Foto Ben van Duin Hoofdredactie Luk Van den Dries Redactie Pol...vier produkties -- Wittgenstein Incorporated, Het Heengaan, Voorjaarsontwaken en Parade als daar is geen -- wordt deze nul-graad van acteren benaderd...Biedt de Raad van Advies voor Podiumkunsten meer garanties voor een autonoom artistiek beleid ? En vooral, wordt het nu mogelijk iets te doen tegen de institutionele verstarring en artistieke

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
naar repetities en produkties van Oud Huis Stekelbees, naar het Stekelbeesfestival, naar Het Heengaan...Het Heengaan toonde hun ook erg goed wat mogelijk was; je kan van die leerlingen geen acteurs maken (en dat beseffen zij ook heel goed), maar je kan hen wel laten proeven wat het theater kan zijn; je...Bij die mensen heeft het geloof in het produkt langzaamaan de overhand gekregen en is er respect ontstaan voor eikaars ideeën én verschillen

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Welk beeld van acteren stond je voor de geest toen je met Het Heengaan begon ?" Ik kan niet tegen toneelspelen in de slechte betekenis van het woord: als een acteur te veel 'duwend' speelt...De toeschouwer kan zichzelf alleen vol laten lopen, maar je moet de voorstelling wel zo maken dat deze daartoe bereid is. Het Heengaan is voor mij een uitdrukkelijke fictie: de kinderen spelen...En dat is voor mij in zeer veel gevallen te herleiden tot een fundamentele angst voor het heengaan, een heengaan dat je maar steeds niet onder ogen wil zien

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Een Malevich- vierkant, maar hier wordt het pure (de doorzichtigheid van het glas) begrensd door de kunst (het witte doek). Een metafoor voor wat echt en wat kunst is. Het geheel baadt in een sfeer...Roets kiest hier duidelijk voor het concrete, het directe, maar blijft met de juiste dosis het gevoel afwegen tegenover het verstand...Zijn het de marktmechanismen van de beeldende kunst die hem deze enscenering ingefluisterd hebben en die hem aandacht garanderen voor het komende werk in operaland ? Is het een ei dat hij echt kwijt

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Voor Het Heengaan kan het kader van een dansfestival extra materiaal aandragen, zowel ten aanzien van de voorstelling zelf als ten aanzien van dansen, denken over, kijken naar dans...Het Heengaan en Wittgenstein Incorporated blijven schitterende voorstellingen, maar zijn op het eerste gezicht moeilijk in te passen in een dansfestival...Als dat de schakels zijn tussen het werk over twee seizoenen, mis ik daar in een zekere 'monomanie' en wordt het voor mij minder zinvol om de artiest in kwestie doorheen zijn werk te volgen

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Dito'Dito Brussel Van Wagner 'Acteren is gewoon doen terwijl er iemand naar je kijkt': zo formuleerde Jan Ritsema zijn idee over toneelspelen, toen hij spelers zocht voor Het Heengaan...Ritsema heeft een feilloos gevoel voor timing, voor ruimtelijk evenwicht, voor plastische spanning, maar het brutale, het 'subversieve' dat Het Heengaan tot een gebeurtenis maakte, ontbreekt in deze...Ook de KNS-figuratie zorgde voor heibel, omdat ze voor een executiescène in het voor de KNS geschreven stuk Zwarte Sneeuw van Eddy Asselberghs niet uit de kleren wilden, of toch niet allemaal helemaal

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
beter gezegd: het klikt, maar die decontractie doodt de levendige interactie tussen scène en publiek,het spel der illusies van de droomfabriek die het theater voor Lauwaert is. De shot van de...Het theater is dan een boîte magique die illusies produceert, alsof de geschiedenis van het theater ophoudt voor 1900...Es ist das Mystische" : de gemarginaliseerde materialiteit van het denken en spreken, hun rituele uitwendigheid die, voor wie het wil zien (en tonen : zoals Ritsema in het m.i

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
De voorstelling formuleert een eerste aarzelend antwoord op vragen als : hoe hou je als theatermaker de scène open voor het heden ? Hoe laat je het "daarbuiten" van de wereld inslaan in het...Het is de plaats waar de "vraag-vertelling" kan overgaan in het "vraag-spel", met andere woorden de plaats waar het "praten" kan overgaan in het "doen". Het is het moment waarop de toneelspeler en de...Een mystiek van het concrete, het materiële, het zintuiglijke, het lichamelijke, het menigvuldige, het kleine, het nabije... De scène is bij uitstek de plaats van een dergelijke mystiek, als

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Discordia Amsterdam Het Rad van de Geschiedenis Voor Het Rad van de Geschiedenis krijgt de toeschouwer een pakje prentbriefkaarten met foto's van recent overleden figuren uit de...Het lijkt alsof er voor Rohmer een soort van orde bestaat die mensen op het eerste gezicht niet anders kunnen dan ontkennen of zelf vertroebelen, maar die zich toch doorheen de emotionele chaos...De noodzaak van de aanwezigheid van de acteurs voor elkaar, en voor het publiek, is voortdurend zoek

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
verrukking, bij het droomblauw van een berg, of zelfs het geloof (ook zelf daarbij een gevoel) bij alleen maar het 'ik-hier'; andere kende hij weliswaar, maar zuiver en van een ideaalbeeld-karakter werden ze voor...Voluit in het bijna niks Voor dansers vormt deze tekst een haalbare uitdaging, maar in het theater zijn woorden zo dominant aanwezig dat menig theatermaker wel met de handen in het haar zal...Het is een logische consequentie van het feit dat het revolutionaire geloof in een nieuwe toekomst voor iedereen zowel door links als door rechts werd (en wordt) gedragen door een materialistische

Nr. 44, Februari 1994 • An-Marie Lambrechts • Column
Maar ook in de manier waarop de confrontatie met het publiek aangegaan werd, zagen we patronen opduiken: in een één-na-één confrontatie met het publiek traden de jongeren naar voor, vaak centraal op...komt het mij nu voor dat de nieuwe jongerenvoorstellin-gen zich weer sluiten, zichzelf opsluiten in een onbekritseerbaar hulsel: 'als dit hier te zien is, is dat omdat jongeren zo zijn'. De...openheid, die betrekking had op het avontuur om zichzelf op te zoeken in een confrontatie met een ander (het publiek of de tegenspeler), heeft plaatsgemaakt voor een simulatie van kwetsbaarheid en die simulatie

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
De ongeneeslijke wonde aan de hiel die hij op Chryse had opgelopen - het gevolg van een slangebeet - verspreidde een voor de Griekse manschappen ondraaglijke reuk, wat de moraal van het naar Troje...De Griekse mythen toveren inderdaad een van onze cultuur drastisch verschillend wereldbeeld voor, hoe vaak we verder ook 'het antieke Griekenland' - zoals het gemeenlijk heet - 'de bakermat van onze...Het heengaan liet hij een groepje adolescenten sprakeloos op het podium ronddwalen: geen tekst, enkel bewegingen en gebaren, en vooral talloze in stilte gewisselde veelzeggende blikken

Nr. 65, Januari 1998 • Marleen Baeten • Een verlangen naar onsterfelijkheid
Voorbij', zegt Vinaya, het jongetje in de gelijknamige film van Josse De Pauw en Peter van Kraaij (1992). Het is de titel van een lang gedicht dat hij opzegt voor het slapengaan...Ogenschijnlijk zijn ze niet voor de eeuwigheid of voor de openbaarheid geschreven, maar alleen al het feit dat ze geschreven zijn -en dat ze in het openbaar uitgesproken worden - verleent het...Ofschoon op het narratieve niveau wel degelijk "waar" en in overeenstemming met de feiten, zou het dagboek tegelijk ook een andere werkelijkheid voor zichzelf creëren, door als het ware de realiteit

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
De reden hiervoor ligt voor de hand: het is moeilijk om zoiets vluchtigs als het spel van een acteur met woorden te benoemen en het - daardoor - Vast te leggen'. Toen ik hoofdredacteur was van...Het acteren zoals dat zijn vorm krijgt in de door Jan Ritsema (be)geleide voorstellingen is wellicht nog het meest onder te brengen binnen de derde variant; voor iedere voorstelling en voor elk acteur...toelaten' mogelijk wordt; geen acteurs die drijven op het enthousiasme van de regisseur maar die de volledige verantwoordelijkheid voor hun handelen op zich nemen en ook in staat zijn het geheel van het

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
Toen wist ik het even niet meer, zette een opname van Schuberts Der Tod und das Mad-chen op, en besloot jullie vandaag aan het begin van het college een kort gedicht voor te lezen...Het is een keuze ook voor traditie, conventie, de oerkracht van Duitse toneelspelers, het vermogen om een grote zaal (en ze zijn werkelijk massief groot hier) te bespelen...Eén van de bonjour fr/'sfesse-joden uit de familie van Judith Herzberg, die voor het eerst een podium betraden in het jaar van Fassbinders dood

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Uit het leven gegraven
Marijs Boulogne ontwikkelt voor Excavation een intrigerend parcours langs verschillende kunstencentra, deels in het zog van het ‘Let’s go outside’-project van het Brusselse RITS...De constructie van het kind, het lezen van de medische handboeken, het stuk voor stuk creëren van elk detail, elk onderdeel, duurde negen maanden...over neonaticide in kranten, op het internet of in gespecialiseerde publicaties misbruikt worden voor het Goede Doel


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK