Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Voor Merleau-Ponty"Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Althans, afgaand op de recensies die over Events verschenen, is er in de kritiek evenmin aandacht te bespeuren voor 'l'errement, l'inattendu, l'imprévisible', voor de blikschade (het vervormende...Het is de inzet van Eventsfor Television (again) om er misschien wat meer gehoor aan te geven en het bestaan ervan te valoriseren in een grotere aandacht voor het interval, de ruis, de lapsus...Een kennismaking met het werk van Niklas Luhmann, Leuven: Acco, 1997 13 Voor choreograaf William Forsythe is herinneren een vorm van hallucinatie

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
Nog een andere toeschouwer interpreteerde de titel als een embleem voor Noorwegen, waar ze een zwak voor had...de tekst die Merleau-Ponty, net voor zijn dood, over schilderkunst heeft geschreven, argumenteert hij nog eens uitgebreid tegen het Cartesiaanse denkbeeld dat uitgaat van een tastende blik gestuurd...Voor Merleau-Ponty voegt de blik zich in in een relationeel complex waarin het waarnemende lichaam, de beweging en de dingen rondom met elkaar zijn verbonden

Nr. 81, Februari 2002 • Frank Vande Veire • Tegen de nieuwe heidenen
De zogenaamde 'openheid voor de ander', het 'respect' voor ieders mening of levenswijze, verbergt een neutralisering...De ander bezit wat wij hebben verloren en wij houden van hem in de mate hij, ver genoeg van ons, trouw aan zijn unieke 'identiteit', voor ons de verloren oorsprong in ere houdt...Deze ontvankelijk- l11 12 heid voor een appèl waarvoor we anderzijds nooit gereed zijn, is de grond van de ongezellige, onmenselijke, levensvreemde

Nr. 82, Juni 2002 • (Personalia) • (Personalia)
als film- en videoprogrammator en daarna als directeur samen met Mark Deputter), richtte in Brussel de organisatie voor nieuwe media Constant op, was verantwoordelijk voor de projecten ‘audiovisueel en...Gert Verschraegen is socioloog, postdoctoraal medewerker aan het Centrum voor Cultuursociologie (KU Leuven), en momenteel verzot op mediatheorie...Oude nummers (voor zover beschikbaar) 5.45 Euro per nummer + verzendkosten Betalingen Op rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Voor een andere relatie tussen toeschouwer en acteur, voor meer verbeelding en minder waarheid, meer naaktheid en minder tru-kendozen...De verschillende zintuigen staan voor evenveel manieren van aandacht hebben voor een wereld die tegelijkertijd zichtbaar, hoorbaar en voelbaar is. Een theorie die in elk geval opgaat voor het bordeel...Het Sprookjesbordeel zijn er 'vrouwen voor mannen en mannen voor vrouwen

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Dietmar Kamper) Datzelfde geldt voor de verschillende contexten waarin een performance kan plaatsvinden: op zoek gaan naar een wezenlijk verschil tussen een performance in een theater en een...van het menselijke lichaam in de abstracte kunst, ook de obsessie voor het menselijk lichaam verdwenen is. Wanneer echter elk beeld een bepaalde lichaamservaring weerspiegelt, dan is dat ook in de...Hetzelfde geldt voor het werk Randschade, ftg.7, dat de jonge Belgische kunstenaar Jan de Cock in 2002 in het Museum voor Schone Kunsten in Gent realiseerde

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Hij hanteert het ervaringsbegrip van Walter Benjamin: teruggaand op Aristoteles, is ervaring voor hem een vorm van vertrouwdheid met de dingen, een kennis die men niet uit het hoofd kan leren, maar...Het contrast tussen het pikdonker van het labyrint en het loslaten van de ballon in een helblauwe, onmetelijke hemel: misschien is het wat voor de hand liggend, maar het werkte wel...Zo pleit Gilles Deleuze voor een nomadische, labyrintische en kaleidoscopische kunst waarin het tactiele en haptische centraal staan

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Het feit dat de anderen andere overtuigingen hebben, andere dingen voor waar houden en dergelijke, verschijnt hier als een bedreiging voor mijn overtuigingen, mijn waarheid...Door van de Ander slechts een voorlopige vreemde voor mij te maken en hem te beletten ook een vreemde voor zichzelf te zijn, degradeer ik hem tot de zoveelste ‘chinoiserie’, tot wat Segalen ‘le Divers...Het culturalisme is voor hem een vorm van banale sociologie die de rechtstreekse erfgenaam is van de koloniale verwondering voor de ‘wilden’. Diversiteit maakt voor Badiou deel uit van iedere situatie

Nr. 107, Juni 2007 • (Personalia) • (Personalia)
Wouter Hillaert studeerde Germaanse en Theaterwetenschappen, werkt als freelance theatercriticus voor De Morgen en Klara, en is redacteur podiumkunsten voor het kunstkritische tijdschrift rekto:verso...Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) en het Centrum voor Cultuursociologie leidt...Aan de Vakgroep Filosofie van de Universiteit Antwerpen (UA) bereidt ze een doctoraat voor over het Geheugen van het lichaam bij Maurice Merleau-Ponty en Henri Bergson

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
Deze transitruimte vormde de ideale setting voor Lanoyes tekst, waarin een bont gezelschap van personages met eigen achtergronden, motieven en bestemmingen het woord neemt over Europa...deze voorstelling lijken de twee stukken niet alleen te staan voor twee verschillende opvattingen over het huwelijk/moraal, maar ook voor twee verschillende voorliefdes om de wereld op het toneel te...Niet alleen zou hij het aantal speeldagen uitbreiden, ook nam hij zich voor om de zaal op heel andere manieren dan de gebruikelijke in te zetten

Nr. 114, December 2008 • Martin Nachbar • Doe mij na
hadden ongeveer een jaar de tijd voor vier occasionele ontmoetingen; in de herfst van 2007 zouden we de productie opzetten in een vijf weken durend werkproces...Zou er een verband zijn, begon ik mij af te vragen, tussen de fysieke crosslaterale patronen en de emotionele openheid van iemands huis of ouders, hun openstaan voor de wereld...Deze omkering heeft gezorgd voor een chiasma dat mij nog altijd moeilijk ligt, omdat het de blinde vlek markeert van onze betrokkenheid op elkaar, in het leven al evenzeer als in dit project


Development and design by LETTERWERK